Jezus wysławiany czy tylko darzony przez wszystkich szacunkiem?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-12-16

Świadkowie Jehowy "darzą szacunkiem" Jezusa Chrystusa:

Strażnica 1976 Nr 9
1976 Nr 9
Strażnica 1976 Nr 9 str.21
Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie PismTom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism
Wnikliwe poznawanie Pism
str.1160

Czy Jezus był tylko wg Świadków Jehowy darzony szacunkiem?

Biblia Tysiąclecia wyd.V
zob.
wyd.V
Przekład Nowego Świata wyd.1997

Łk 4, 14-15

Biblia Tysiąclecia
str.1358
Przekład Nowego Świata
str.1292

Inne przekłady Pisma Świętego:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
Łk 4, 14-15

ed. Święty Paweł
str.2265

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
wyd.1962
Biblia o. Jakuba Wujka
Łk 4, 15

Biblia o. Jakuba Wujka
str.109

Biblia Warszawska

Biblia Warszawska Biblia Warszawska
wyd.1990
Biblia Warszawska
Łk 4, 15

Biblia Warszawska
str.1099

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994
Łk 4, 14-15

Biblia Poznańska
str.163

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997
   Łk 4, 15
Biblia Warszawska
str.260
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Biblia Warszawska Biblia Warszawska
str.143

Powyżej widzimy, co oznacza wyraz DOXAZO. Świadkowie Jehowy jednak w Łk 4,15 wstawiają zupełnie inne wyrażenie - darzyć szacunkiem:

Łk 4, 15

Przekład Nowego Świata
str.1292

choć w innych miejscach Pisma Świętego używają słówka "wychwalając" lub "wysławiając":

   Łk 2, 20
Przekład Nowego Świata
str.1288
   Łk 5, 25
Przekład Nowego Świata
str.1294
   Łk 17, 15
Przekład Nowego Świata
str.1317

Sprawdźmy czy grecki wyraz DOXAZO występuje w powyższych wersetach, powołując się na przekład międzywierszowy wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 4, 15

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.269

Łk 2, 20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.259

Łk 5, 25

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.277

Łk 17, 15

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.355

Czasownik DOXAZO odniesiony do Jezusa jest oddany w Łk 4, 15 zwrotem "darzony szacunkiem", chociaż wyżej wymieniony Wielki Słownik Grecko-Polski nie podaje w ogóle takiego znaczenia tego wyrazu. W innym miejscu tak Świadkowie Jehowy oddali Dz 13, 48:

Przekład Nowego Świata
str.1387

Inne przekłady Pisma Świętego:

Dz 13, 48

Biblia Tysiąclecia
str.1443
Biblia o. Jakuba Wujka
str.223
Biblia Poznańska
str.319

Dz 13, 48

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.590

Dz 13, 48

Interlinia Vocatio
str.592

Świadkowie Jehowy w Chrześcijańskich Pismach Greckich po grecku, w Łk 4, 15 DOXAZO zastąpili innym słowem greckim. Przypomnijmy:

Łk 4, 15

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.269
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po grecku Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po grecku Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po greckuwyd.1993

Łk 4, 15

Przekład Nowego Świata po grecku
str.80

a nie zrobili tego w innych miejscach:

   Łk 2, 20
Przekład Nowego Świata po grecku
str.77
   Łk 5, 25
Przekład Nowego Świata po grecku
str.83
   Łk 17, 15
Przekład Nowego Świata po grecku
str.105
   1 Kor 12, 26
Przekład Nowego Świata po grecku
str.225
   Dz 13, 48
Przekład Nowego Świata po grecku
str.171
   2 Tes 3, 1
Przekład Nowego Świata po grecku
str.908

2 Tes 3, 1

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.908

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie oddali podobnie w wersecie Łk 4, 15?


2 P 1, 16-17

Biblia TysiącleciaBiblia Tysiąclecia wyd.V Biblia Tysiąclecia
str.1589

Bóg Ojciec dał chwałę Jezusowi, a Świadkowie Jehowy ją odebrali.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023