JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
„Jaką korzyść możesz odnieść z zebrań Świadków Jehowy?”

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-03-11

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

Świadkowie Jehowy w tym rozdziale zachęcają do chodzenia na zebrania. Podobno można z tego odnieść jakąś korzyść. Czy są to naprawdę chrześcijańskie zebrania? Czy podobnie zachowywali się pierwsi chrześcijanie?


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM
str.41

Pierwsza korzyść jest taka, że Świadek Jehowy na zebraniu pokaże ci werset palcem:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.41

Pokazywania palcem Świadkowie Jehowy uczą się już w dzieciństwie:

Zostań przyjacielem JehowyZostań przyjacielem Jehowy Zostań przyjacielem Jehowy Zostań przyjacielem Jehowywyd.2012
Zostań przyjacielem Jehowy Zostań przyjacielem Jehowy Zostań przyjacielem Jehowy
Zobacz więcej:
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.41

Owszem, byłem już na zebraniu Świadków Jehowy. Chciałem zobaczyć, czy zebrania Świadków Jehowy mają coś wspólnego z Pismem Świętym. Żaden też stres mnie nie opanował. Czułem się swobodnie i obserwowałem otoczenie. Najpierw był jakiś wykład, a potem "Studium Strażnicy". Dziwiło mnie czytanie najpierw odpowiedzi, potem zadawanie pytania i ponowna ta sama odpowiedź słowami już uczestnika zebrania.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.41

Gdyby dzisiaj pojawił się św. Paweł na zebraniach Świadków Jehowy, pewnie powtórzyłby te słowa:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

1 Kor 11, 20

Biblia Tysięclecia Pallottinum

1 Kor 11, 33-34

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Będąc na zebraniu Świadków Jehowy nie zauważyłem ołtarza (Hbr 13, 10) i składania "ofiary czystej" (chleba i wina) zapowiadanej przez proroka Malachiasza:

Ml 1, 11

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysięclecia Pallottinum

Jedno z najstarszych świadectw wiary chrześcijańskiej, jest Didache:

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscywyd.1990 Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.64

Czy Świadkowie Jehowy gromadzą się w niedzielę na "łamaniu chleba", jak czytamy o tym w Dziejach Apostolskich?

Dz 20, 7

Biblia Tysięclecia Pallottinum

W Biblii Świadków Jehowy nie ma frazy "łamanie chleba":

Przekład Nowego Świata

Dz 20, 7

Przekład Nowego Świata

W ten sposób anonimowi "tłumacze" Przekładu Nowego Świata ukryli przed swoim czytelnikiem gromadzenie się w niedzielę chrześcijan na Eucharystii. Interlinia Świadków Jehowy pokazuje jednak, że w Dz 20, 7 jest mowa o "łamaniu chleba", a nie na jakimś bliżej nieokreślonym "spożywaniu posiłku":

Przekład Nowego Świata

Dz 20, 7

Przekład Nowego Świata

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Dz 20, 7

Grecko-polski Nowy Testament
str.731

Świadkowie Jehowy powołują się na Didache:

Strażnica 1 lutego 19921 lutego 1992 Strażnica 1 lutego 1992str.19

Więc wyjaśnijmy Świadkom Jehowy, co powinni wiedzieć:

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscywyd.1990 Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.64
Didachewyd.1998 Ojcowie Apostolscy Didachestr.192
Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy nie tylko zmienili werset w Dz 20, 7 ale też w innych miejscach:

Zobacz więcej:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.41

Od początku na wspólnych zebraniach chrześcijanie koncentrowali się na Eucharystii, na "łamaniu chleba". Nie znane było im "poznawanie Jehowy", ponieważ oni byli wyznawcami Jezusa Chrystusa, a o "Jehowie" nic nie słyszeli. Przypomnijmy konkretnie co działo się na wspólnych zebraniach:

Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926
Apologia I, 67:3-5
Dialog z Żydem Tryfonemstr.77
Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926
Apologia I, 61:1-2
Dialog z Żydem Tryfonemstr.76

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.42

Wnikam w temat i nie widzę analogii do zebrań eucharystycznych z pierwszych wieków chrześcijaństwa.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.42

W Nowym Testamencie nie ma ani słowa o tym, iż "pierwsi chrześcijanie regularnie spotykali się, żeby wielbić Jehowę". To jest wymysł anonimowych redaktorów tej książki. Sprawdźmy, czy zaproponowane przez Świadków Jehowy do przeczytania wersety wspominają coś o wielbieniu "Jehowy":

Rz 16, 3-5

Biblia Tysiąclecia

Kościół, który zbierał się w ich domu, zbierał się na modlitwie i na spożywaniu Wieczerzy Pańskiej. W tym wersecie nie ma ani słowa o "Jehowie" oraz nie potwierdza on zebrania Świadków Jehowy. Następny werset:

Kol 3, 16

Biblia Tysiąclecia

Ponownie ten werset nie potwierdza tezy Świadków Jehowy. Nie ma ani słowa o wielbieniu "Jehowy".


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.42

Pierwsi chrześcijanie nie słyszeli ani słowa o "Jehowie". Przeczytaliśmy Rz 16, 3-5 oraz Kol 3, 16, a tam nie ma nic o oddawaniu czci "Jehowie".

2 P 3, 18

Biblia Tysiąclecia

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.42

W tym stwierdzeniu jest ukryty przekaz. Świadkowie Jehowy twierdzą, że u nich na zebraniach nie pobiera się żadnych opłat (w domyśle obowiązkowych). Ale w pewien sposób te opłaty pobiera się, o czym możemy przeczytać w serwisie internetowym:

jw.org
jw.org

Na zebraniach Świadków Jehowy nie zbiera się na tacę, ale natomiast zbiera się do skrzynek przeznaczonych na datki. Skrzynka stoi w jednym miejscu, a z tacą chodzi się w kościele. Czy tutaj czytelnik ma wyciągnąć wniosek, że taca jest zła, a skrzynka już dobra? Taca kojarzy się przecież z Kościołem Katolickim. Natomiast skrzynka jest w Sali Królestwa Świadków Jehowy, a to już inny świat, ten prawdziwy.

Zobacz:

Przeczytajmy jeszcze:

2 Kor 9, 7

Biblia Tysiąclecia

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.42

Przemówienia, scenki i filmy. Zupełnie jak w pierwszym wieku chrześcijaństwa? Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach manipulują obrazem i zestawiają obrazy z pierwszego wieku ze współczesnym obrazem zebrań oraz głoszenia "od domu do domu":

Strażnica 15 lipca 2008
15 lipca 2008
Strażnica 15 lipca 2008
str.4
Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Strażnica 15 kwietnia 2007
str.23

Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Strażnica 1 lutego 2009
1 lutego 2009
Strażnica 1 kwietnia 2007
str.23
Strażnica 1 lutego 2009
str.21
Zobacz:

Kiedy patrzymy na ilustrację z zebrania:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM
str.42

Nie ma ani ołtarza (Hbr 13, 5), na którym składa się ofiarę czystą (Ml 1, 11) oraz nie widać, by Świadkowie Jehowy "trwali na łamaniu chleba". Świadkowie Jehowy już zadbali o to, by to sformułowanie zniknęło z ich Biblii:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Dz 2, 42

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1369 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1514

Tekst grecki Nowego Testamentu nie pozostawia żadnych złudzeń:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Dz 2, 42

Grecko-polski Nowy Testament
str.603

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.42

Świadkowie Jehowy zbierają się na swoich zebraniach i mają do tego prawo. Niech robią tam co chcą. Natomiast podlegają krytyce, jeśli używają do tego Pismo Święte.

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.42

Nie dostrzegam żadnych podobieństw. Poza tym, Świadkowie Jehowy aby uzasadnić "wielbienie Jehowy" na zebraniach, bezpodstawnie wstawili słowo "Jehowa" do swojej Biblii w Kol 3, 16:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1638

Słowo "Jehowa", a tym bardziej Tetragram, w tym wersecie nie występuje. Na stronie internetowej Świadków Jehowy jest interlinia grecko-angielska Nowego Testamentu, która to potwierdza:

Grecko-angielski Nowy Testament
Grecko-angielski Nowy Testament

Kol 3, 16

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.1087

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022