Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Mk 2, 20 oraz Łk 5, 35

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-02-26

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Mk 2, 20

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Łk 5, 35

Biblia Tysięclecia Pallottinum

W Kościele katolickim mamy obecnie okres Wielkiego Postu, więc Świadkowie nie mogli przejść obojętnie i odpuścić, więc na swojej oficjalnej stronie internetowej przypomnieli temat postu (screen 22-02-2021):

Post jw.org
Post jw.org

zob.
Post jw.org
Post jw.org

Najpierw Świadkowie zadają pytanie "Czy post obowiązuje chrześcijan?", a potem odpowiadają, że nie, a następnie twierdzą, że każdy chrześcijanin ma sam zadecydować, czy będzie pościł czy też nie. To jest brak konsekwencji. Jesteśmy przeciw, a nawet za. Nie rozumiem też, dlaczego Świadkowie Jehowy wypowiadają się w imieniu chrześcijan i narzucają im, czy mają pościć czy też nie, skoro sami nie są chrześcijanami:


Jeśli chodzi o Rz 14, 1-4, to czytamy tam:

Rz 14, 1-4

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysięclecia Pallottinum

Post jw.org

Jeśli większość manuskryptów pomija fragment o poście, to w jakim celu Świadkowie Jehowy cytują Biblię Gdańską? Widocznie mają w tym cel. Zapoczątkować małymi krokami podważenie postu chrześcijańskiego.


Post jw.org

Pan Jezus zapowiadał, że chrześcijanie będą pościć "w owe dni". A więc nie wykluczył 40-dniowego postu:

Mt 9, 14-15 Mk 2, 18-20 Łk 5, 33-35
"Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć." "Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć." "Wówczas oni rzekli do Niego: «Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją». Jezus rzekł do nich: «Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli»."

Poza tym, Chrystus ma zbudować swój Kościół (Mt 16, 18), przygotować swoich wyznawców do praktyk religijnych. Najpierw zesłał Ducha Świętego (Dz 2, 1nn), który ma ich doprowadzić do całej prawdy. "Rzeczy przyszłe", to m.in. praktyka Wielkiego Postu.

J 16, 13

Biblia Tysięclecia Pallottinum

1 Tm 3, 15

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Liturgika Tom II Liturgika i Czas Liturgika Tom II Liturgika i Czaswyd.1991 Liturgika Tom II Liturgika i Czas Liturgika Tom II Liturgika i Czas
Liturgika
Liturgika

Tutaj mamy postawienie fałszywej tezy:

Post jw.org

W jakim celu Świadkowie Jehowy stawiają fałszywą tezę, a potem na nią odpowiadają? Świadkowie Jehowy mieszają ze sobą poszczególne wersety, by zgadzało się to z założoną tezą. Wersety Mt 22, 14-18 oraz Mt 9, 15 nie mają nic wspólnego z postem o którym pisze św. Paweł w Liście do Koryntian (1 Kor 11, 33-34).

Mt 22, 14-18 Mt 9, 15 1 Ko 11, 33-34
"A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym».
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże»."
"Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć." "Tak więc bracia moi, gdy zbieracie się by spożywać [wieczerzę] poczekajcie jedni na drugich! Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]."

Jeżeli chrześcijanie mają spotykać się na Ostatniej Wieczerzy, to nie po to, by pościć, ale spożywać Ciało i Krew Chrystusa (J 6, 54). No chyba, że kiedy Świadkowie Jehowy spotykają się na "Pamiątce śmierci Jezusa", to większość "pości" podając sobie z rąk do rąk chleb i wino. Św. Paweł jednak zwraca uwagę na to, iż "gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej". O poście nie ma tutaj mowy.


Zanim przejdziemy do Biblii Świadków Jehowy, zacytujmy inne przekłady Pisma Świętego Mk 2, 20:

Biblia Poznańska Biblia Warszawsko-Praska Nowy Testament, przekład ks. Seweryna Kowalskiego Biblia Pierwszego Kościoła, o. Remigiusz Popowski
"Ale przyjdzie czas, kiedy pan młody zostanie spośród nich zabrany. Wtedy będą pościć" "Przyjdzie jednak czas, że zabiorą im pana młodego. I wtedy będą pościć" "Lecz nadejdzie czas, kiedy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy, w tym właśnie czasie, będą pościć" "Lecz przyjdą dni, kiedy pan młody zostanie im zabrany. Wtedy, w owym czasie, będą pościć."

Biblia Świadków Jehowy z 1984 roku:

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptureswyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures

Mk 2, 20

New World Translation of the Holy Scriptures
str.1217

Zadajmy pytanie. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie pozostali na tłumaczeniu angielskiej wersji Przekładu Nowego Świata (wyd.2013 r.) i nie zostali wierni temu, co napisali w Przedmowie?

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39

Dlaczego zmienili tłumaczenie (ono było też z j. angielskiego) z roku 1997 na inne tłumaczenie w roku 2018? Co było tego przyczyną?

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Mk 2, 20

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1260 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1399

Tekst angielski Przekładu Nowego Świata jest podstawą tłumaczenia na j. polski:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Mk 2, 20

New World Translation of the Holy Scriptures
str.1352
("a wtedy będą pościć tego dnia.")
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1399

Porównajmy dwa wydania w j. greckim (2017) i w j. polskim (2018). W obydwu przekładach we wstępie napisano, iż wydania te oparte są na angielskiej wersji Przekładu Nowego Świata z 2013 roku:

Wyd.2017 r.

Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017
str.39
"Cały Przekład Nowego Świata w języku greckim ukazał się w 1997 r. To wydanie greckie zostało poprawione zgodnie ze standardem rewizji Przekładu Nowego Świata z 2013 r. na język angielski i zawiera wszystkie elementy tego wydania."

Wyd.2018 r.

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39
Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 zob. wyd.2017 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Mk 2, 20

Przekład Nowego Świata wyd. greckie. 2017
str.1447
("i tego dnia będą pościć.")
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1399
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Mk 2, 20

Nowy Testament Grecko-Polski
str.180
Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Mk 2, 20

New World Translation of the Holy Scripturesstr.165

Tekst grecki koine Nowego Testamentu i współczesny:

Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

Mk 2, 20 (koine)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.85

Mk 2, 20 (współczesny)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.85
Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament
wyd.1982
Nowy Testament New Testament

Mk 2, 20

Nowy Testament New Testamentstr.84

Warto tu jeszcze wspomnieć o tekście paralelnym do Mk 2, 20. Jest to tekst Łk 5, 35:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Łk 5, 35

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1295 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1436

Przypomnijmy, iż

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39
New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Łk 5, 35

New World Translation of the Holy Scriptures
str.1387
New World Translation of the Holy Scriptures
str.1388
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1436

Porównajmy dwa wydania w j. greckim (2017) i w j. polskim (2018). W obydwu przekładach we wstępie napisano, iż wydania te oparte są na angielskiej wersji Przekładu Nowego Świata z 2013 roku:

Wyd.2017 r.

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39
"Cały Przekład Nowego Świata w języku greckim ukazał się w 1997 r. To wydanie greckie zostało poprawione zgodnie ze standardem rewizji Przekładu Nowego Świata z 2013 r. na język angielski i zawiera wszystkie elementy tego wydania."

Wyd.2018 r.

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39
Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 zob. wyd.2017 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Łk 5, 35

Przekład Nowego Świata wyd. greckie. 2017
str.1484
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1436

Interlinia Świadków Jehowy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Łk 5, 35

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.279
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Łk 5, 35

Nowy Testament Grecko-Polski
str.311

Porównajmy tekst grecki Nowego Testamentu ze współczesnym j. greckim:

Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

Łk 5, 35 (koine)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.145

Łk 5, 35 (współczesny)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.145

Słownik Teologii Biblijnej Słownik Teologii Biblijnejwyd.1990 Słownik Teologii Biblijnej Słownik Teologii Biblijnej
Słownik Teologii Biblijnejstr.730
Słownik Teologii Biblijnej
Słownik Teologii Biblijnejstr.732

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023