Mojżesz - Chrystus

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-12-02

Świadkowie Jehowy od 1936 roku uczą, iż Jezus nie umarł na krzyżu, lecz na pionowym palu. Rysunki w ich publikacjach ukazują ręce wyciągnięte nad głową i przybite jednym gwoździem:

Oto wszystko nowe czynięzob. wyd.1995 Oto wszystko nowe czynięstr.17

W poniższej publikacji Świadków Jehowy czytamy o tym, jak to Mojżesz z Aaronem i Churem udali się na pobliskie wzgórze:

Strażnica LUTY 2017WRZESIEŃ 2016 Strażnica LUTY 2017 Strażnica LUTY 2017str.4

Zwróćmy uwagę na ręce Mojżesza:

Strażnica LUTY 2017
str.3

Świadkowie Jehowy w swoim komentarzu napisali, iż Mojżesz trzymał w rękach "laskę prawdziwego Boga":

Strażnica LUTY 2017str.4 Strażnica LUTY 2017str.4

Potwierdzili tym figurę naśladującą krzyż. Laska trzymana w rękach przez Mojżesza ukazuje belkę poprzeczną krzyża. Ręce Mojżesza są rozłożone na boki. O tej figurze pisał w Dialogu z Żydem Tryfonem (90:4-5) św. Justyn Męczennik w II w. po Chr.:

Dialog z Żydem Tryfonem
wyd.1926
Dialog z Żydem Tryfonemstr.265

O figurze krzyża czytamy też u Barnaby (ok.130:)

Ojcowie Apostolscy Ojcowie ApostolscyWarszawa 1990 Ojcowie Apostolscy
Strażnica LUTY 2017str.126

Porównajmy dwie publikacje Towarzystwa Strażnica, Strażnicę z września 2016 roku oraz Fotodramę Stworzenia wydaną w roku 1914:

MOJŻESZ CHRYSTUS
Strażnica LUTY 2017str.3 Strażnica LUTY 2017str.69 Fotodrama stworzenia
Wj 17:8-15 J 19, 17. 18; J 3, 14; 12, 32; 1 Kor 15, 55; Kol 2, 13-15;
J 5, 39-40; Łk 24, 27
"Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku».
Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.
Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony.
"A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota
Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa."
"Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita." "A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne"
"wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko" "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć."
"I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza." "Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?"
"Pan powiedział wtedy do Mojżesza: «Zapisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem" "Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił [je] na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie"

J 5, 39-40 Łk 24, 27
"Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie." "I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego."

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021