„Ostatnie pokolenie”

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-04-28

„Towarzystwo Strażnica nie tylko zapewniało swych członków, że „koniec” nastąpi zanim wymrze „pokolenie roku 1914”, ale i twierdziło, że jest ono ostatnią generacją w „starym systemie rzeczy”. Oto kilka takich wypowiedzi” (Włodzimierz Bednarski „Pokolenie roku 1914” ostatnim pokoleniem).
Strażnica Nr 4, 1955Strażnica Nr 4, 1955 Strażnica Nr 4, 1955str.4
„Żyjemy w czasach ostatniej generacji tego starego świata! Pamiętajcie o tym! Myśl, że tak jest, zbija nas nieco z tropu; lecz przecież jest to prawdą (Mat. 24:34)” (Strażnica Nr 4, 1955 s. 4)

Służba Królestwa Nr 12, 1961Służba Królestwa Nr 12, 1961 Służba Królestwa Nr 12, 1961str.1
„Dlatego musimy studiować z nimi natchnione Słowo Boże pomagając im w uświadomieniu sobie konieczności wzywania imienia Jehowy przez publiczne głoszenie ‘tej dobrej nowiny’ o ustanowionym Królestwie i ogłaszanie ‘dnia pomsty ze strony naszego Boga’ na świadectwo członkom tego ostatniego pokolenia żyjącego przed Armagedonem” (Służba Królestwa Nr 12, 1961 s. 1)

Strażnica Nr 5, 1963Strażnica Nr 5, 1963 Strażnica Nr 5, 1963str.4
„Oni będą bezustannie radować się w Jego Imieniu i korzystać z Jego ochrony, gdy On wkrótce zniszczy w Armagedonie ostatnie pokolenie tych »którzy go nienawidzą«.” (Strażnica Nr 5, 1963 s. 4)

Strażnica Nr 5, 1963Przebudźcie się! Nr 12 z lat 1960-1969 Przebudźcie się! Nr 12 z lat 1960-1969str.10
„W którym więc roku ma upłynąć pierwszych 6000 lat istnienia człowieka oraz pierwszych 6000 lat dnia odpoczynku Bożego? W roku 1975. Jest to godne uwagi, zwłaszcza gdy się pomyśli, że »dni ostateczne« zaczęły się w roku 1914 i że wydarzenia spełniające za naszych czasów proroctwa biblijne wskazują, iż to pokolenie będzie ostatnim pokoleniem tego złego świata” (Przebudźcie się! Nr 12 z lat 1960-1969 s. 10)
Przebudźcie się! Nr 12 z lat 1960-1969str.11

Strażnica Nr 10, 1968Strażnica Nr 10, 1968 Strażnica Nr 10, 1968 Strażnica Nr 10, 1968str.12
„OSTATNIE POKOLENIE W TYM SYSTEMIE RZECZY (...) Jezus Chrystus określił właśnie nasze pokolenie jako ostatnie w tym systemie” (Strażnica Nr 10, 1968 s. 12)

Strażnica Nr 19, 1969Strażnica Nr 19, 1969 Strażnica Nr 19, 1969str.4
„Wskazując na nasze czasy i na ostatnie pokolenie tego systemu rzeczy, Chrystus przepowiedział między innymi wzmagające się wojny, klęski głodu i trzęsienia ziemi. Wszystko to dzieje się obecnie...” (Strażnica Nr 19, 1969 s. 4)

Strażnica 1971, Nr 3Strażnica 1971, Nr 3 Strażnica 1971, Nr 3str.2
„To świadczenie o Jezusie Chrystusie, aktualne dla całego świata, miało żywotne znaczenie dla wszystkich następnych pokoleń włącznie z ostatnim, a więc pokoleniem ludzi żyjących teraz w dwudziestym wieku” (Strażnica 1971, Nr 3, s.2)

Strażnica 1971, Nr 6Strażnica 1971, Nr 6 Strażnica 1971, Nr 6str.3
„Wydarzenia, jakie przeżywa ostatnie pokolenie ludzkie od roku 1914, dokładnie odpowiada temu, co przepowiadali Jezus i jego uczniowie” (Strażnica 1971, Nr 6, s.3)

Strażnica 1988, Nr 6Strażnica 1988, Nr 6 Strażnica 1988, Nr 6str.18
„Członkowie tego znajdującego się u schyłku ostatniego pokolenia zostali tam określeni jako »bez panowania nad sobą, zawzięci, nie miłujący dobra« (2 Tym. 3:1, 3)” (Strażnica 1988, Nr 6 s.18)

Watchtower Library 2015
Na czym polega sens życia? Jak go odnaleźć?Na czym polega sens życia? Jak go odnaleźć? 1993
„Zapoczątkowały też przepowiedziane »dni ostatnie«, a więc ostatni już okres [w ang. last generation], w którym Bóg miał tolerować niegodziwość i cierpienia” (Na czym polega sens życia? Jak go odnaleźć? 1993, s.27)

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024