Kłamstwa, które zrażają ludzi do Boga?
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

W tej publikacji redaktorzy uczą, jak Świadkowie Jehowy mają zareklamować artykuł w Strażnicy z 1 listopada 2013 roku:

Nasz Służba KrólestwaPAŹDZIERNIK 2013 Nasz Służba Królestwa Nasz Służba Królestwa
str.4

Świadkowie Jehowy pozwalają się nam wypowiedzieć, co z radością poniżej czynimy. Bierzemy Strażnicę do ręki, gdzie na pierwszej stronie czytamy taki oto tytuł:

Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.1

No i tymi rzekomymi kłamstwami jest Trójca Święta i inne nauki. Ale po kolei. Najpierw to zdanie:

Strażnica 1 listopada 2013 Strażnica 1 listopada 2013
str.3

Pan Jezus wcale tak nie powiedział. Sprawdźmy w tekście oryginalnym Nowego Testamentu, wydanym przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 22, 37-38

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.119

Mimo, że w tekście greckim (lewa szpalta) występuje słowo Kyrion (Pana), Świadkowie Jehowy również w greckim tekście swojego przekładu, wstawili słowo "Jehowa":

Grecka Biblia Świadków Jehowy Grecka Biblia Świadków Jehowy Grecka Biblia Świadków Jehowy
wyd.2008
Grecka Biblia Świadków Jehowystr.1238

Tekst grecki Nowego Testamentu ma jednak:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 22, 37-38

Grecko-polski Nowy Testamentstr.108

Jaki cel mają Świadkowie Jehowy, by wkładać Panu Jezusowi słowo, którego nie wypowiedział?


Poniżej mamy ciekawą tezę. Na stronie mamy sugestywny rysunek. Świadkowie Jehowy chcą zasugerować czytelnikowi, że ktoś powycinał z Biblii imię Boże:

Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013 Strażnica 1 listopada 2013
str.4

Twierdzą, iż ma to na celu ukrywanie lub zastępowanie imienia Bożego tytułami. Zarzut jest chybiony. Po pierwsze, na rysunku widzimy tekst hebrajski, a z tekstu hebrajskiego Starego Testamentu nikt nie wycina Tetragramu. Wystarczy wziąć do ręki, np. PIĘCIOKSIĄG wydany przez Vocatio:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Wj 3,15-16

Pięcioksiąg Vocatio Pięcioksiąg Vocatiostr.218

Jak widzimy powyżej, nikt nie wyciął Tetragramu z Biblii.

Zobacz więcej:
Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.4

Skąd się bierze taki popularny pogląd? Jak miałoby brzmieć imię Boże? Świadkowie Jehowy sami odpowiadają na ten problem w swojej publikacji:

Imię Boże, które pozostanie na zawszeImię Boże Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996
Pięcioksiąg Vocatiostr.7 Pięcioksiąg Vocatiostr.7

Sprawa jest jasna. Nie wiemy i już! Natomiast Świadkowie Jehowy w omawianej publikacji wiedzą lepiej:

Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.4

Zajrzyjmy do j. hebrajskiego Starego Testamentu:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 42,8

Prorocy Vocatiostr.871

W tekście hebrajskim nie występuje słowo "Jehowa" jako imię własne Boga. Jak widzimy, są tam tylko cztery spółgłoski JHWH. Żydzi w tym miejscu czytali ADONAJ - Pan.


Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.4

Słowo "Jehowa" jako takie nie istnieje:

Communio Imię BogaImię Boga Communio Imię BogaPallottinum
Communio Imię Boga Communio Imię Bogastr.76

Czy z czterech spółgłosek JHWH można wyczytać takie znaczenie jakie proponują nam Świadkowie Jehowy?


Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.4

Imieniem Bożym posługiwał się Jezus? Czy była to modlitwa "do Jehowy"? Nie! Była to modlitwa do Ojca. Sprawdźmy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 17, 1-26

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Pan Jezus modlił się do swego Ojca, a nie do Jehowy. Czy "objawienie" imienia Bożego polegało na wypowiedzeniu pełnego brzmienia tetragramu?

Spór o Boże Imięzob. Spór o Boże ImięZąbki 1996

"Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał" (w.26)

Spór o Boże Imięstr.61

Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.4

Tutaj mamy sztandarowy przykład manipulacji. Świadkowie Jehowy nie uwzględniają kontekstu w jakim te słowa zostały wypowiedziane. W tekście greckim Nowego Testamentu nie występuje słowo "Jehowa". Upewnia nas w tym cytowany już:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Rz 10, 13

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.707

oraz:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Rz 10, 13

Grecko-polski Nowy Testamentstr.741

Imię Pana - o Kogo chodzi? Oczywiście o Pana Jezusa:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Rz 10, 8-15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Żydzi przecież nie uwierzyli w Jezusa i o tym wspomina św. Paweł w swoim Liście.


Warto przy okazji wspomnieć jeszcze o niekonsekwencji Świadków Jehowy w kwestii imienia Bożego na przykładzie 1 P 2, 3:

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.1997
1 P 2, 3 Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.1524
Ps 34, 8 Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.737
Przekład Nowego Świata Błędy doktryny Świadków Jehowywyd.1998 Błędy doktryny Świadków Jehowy
zob.
Błędy doktryny Świadków Jehowystr.56 Błędy doktryny Świadków Jehowy
str.57
Błędy doktryny Świadków Jehowystr.58 Błędy doktryny Świadków Jehowy
str.59

Świadkowie Jehowy ponownie przedstawiają fałszywy symbol Trójcy Świętej:

Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.5

Przeciw fałszywemu przedstawianiu Trójcy Świętej należy natychmiast się temu przeciwstawić:

Świat symboliki chrześcijańskiej
Warszawa 1991
Świat symboliki chrześcijańskiej
Świat symboliki chrześcijańskiej
ilustracje na końcu książki

Zadajmy więc Świadkom Jehowy pytanie: Dlaczego przedstawiają fałszywą formę potrójnego oblicza Trójcy Świętej, mimo jasnej deklaracji, iż ta forma uznana jest za przedstawienie heretyckie? Czyżby Świadkowie Jehowy nie słyszeli nic o tym? Najwyższy czas, aby anonimowi redaktorzy douczyli się i przestali sprowadzać Trójcę Świętą do absurdu.


Świadkowie Jehowy cytują Katechizm Kościoła Katolickiego:

Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.5

Sprawa jest jasna. Jest jeden Bóg. Trójca jest 'współistotna', czyli każda z Osób ma tą samą naturę, istotę. Należy również dodać, iż Ojciec jest kimś innym niż Syn, gdyż różne są Osoby. Wspólnymi są przymioty, dlatego jedna Osoba Boska jest tak samo wieczna, wszechwiedząca, wszechmocna i doskonała, jak druga i trzecia. Osoby Boskie różnią się między sobą tylko pochodzeniem. Ojciec jest niezrodzony, Syn jest zrodzony z istoty Ojca, a Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Jedność boska jest trynitarna.

Mimo jasnego stanowiska w Katechizmie Kościoła Katolickiego ("Nie wyznajemy w trzech Bogów"), Świadkowie Jehowy przedstawiają ją w fałszywym świetle:

Królestwo Boże panujezob. Królestwo Boże panujewyd.2014
Królestwo Boże panujestr.15

Natomiast Świadkowie Jehowy tak podważają Trójcę Świętą:

Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.5

Najpierw Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus jest Synem Bożym, a to przecież oznacza Jego boskość (zrodzony z Boga jest Bogiem), a następnie używają argumentów mówiących o Jego człowieczeństwie, podważając w ten sposób, że jest Bogiem. Jak należy rozumieć J 14, 28 i 20, 17:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 14, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 20, 17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Dogmatyka KatolickaLublin 1959
Dogmatyka Katolickastr.61

Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.5
"Tak samo jak możemy być napełnieni Chrystusem, który "napełnia wszystko wszelkimi sposobami" (Ef 1:23), więc też samym sobą ("Jezus jest w was" 2Kor 13:5; por. Ef 3:17, 4:10). Patrz J 14:17 - "W was będzie" (Duch Św.); por. J 14:3, Lb 14:21, Jr 23:24, Ef 3:19, 1J 4:4, 12, gdzie jest mowa o Ojcu. Nawet Biblia ŚJ w Wj 15:9 podaje o Bogu: "Moja dusza napełni się nimi!"."
"Biblia stosuje zamiennie różne określenia dotyczące posłania Ducha Św.: "tchnę", "poślę", "dam wam". Odnośnie terminu "wylanie" przytaczam tekst 1Sm 1:15 ("Anna powiedziała: wylałam duszę swoją przed Panem"), pozostawiając go bez komentarza (por. Ez 22:15 - "rozlanie" mieszkańców Jerozolimy; Ps 22:15 - "rozlany jestem"; Hi 10:10 - "Czy mnie nie zlałeś jak mleko"). Kilka razy słowo "wylać" stosowane jest dla określenia zesłania plag, przez co widać, że jest to termin metaforyczny, bo są one zsyłane, a nie wylewane (Ap 16:1-17). Nawet NT ŚJ odnośnie Pawła podaje: "ja już jestem wylewany" (2Tm 4:6), "jestem wylewany na ofiarę" Flp 2:17." (Włodzimierz Bednarski OSOBA DUCHA ŚWIĘTEGO).

Strażnica 1 listopada 2013
1 listopada 2013
Strażnica 1 listopada 2013
str.5

Trójca Święta nie składa się z "części". W Bogu są Osoby, a Osoby to nie części. Świadkowie Jehowy sprowadzają naukę o Trójcy Świętej do absurdu. Zamiast o Osobach mówią o częściach, jakby to były jakieś przedmioty, z których można by coś złożyć.

Nigdzie też nie jest napisane w Biblii, że Duch Święty jest "czynną siłą". To nowa nauka Świadków Jehowy nieznana Apostołom. Wcześniej uczyli, że Duch Święty jest "czynną mocą":

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.40

Potem zmienili naukę:

Skorowidzzob. Skorowidzwyd.2000
Skorowidz Skorowidzstr.36

Jeżeli Świadkowie Jehowy zmieniają tak podstawowe nauki, nie są więc wiarygodni w swym nauczaniu. W każdej chwili może wszystko się zmienić, ponieważ:

Strażnica 15 września 2013
15 września 2013
Strażnica 15 września 2013
str.14
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024