Czy Świadkowie Jehowy są Kościołem?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-10-09

Znany jest nam werset mówiący, iż Chrystus zapowiada zbudowanie swojego Kościoła:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum Mt 16, 18 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy dawniej używali w swoich publikacjach słowa "Kościół":

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.319
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.206
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.203
Boski Plan Wieków wyd.1917
zob.
Boski Plan Wieków wyd.1917
wyd.1917
Boski Plan Wieków wyd.1917
zob.
Boski Plan Wieków wyd.1917
str.110

Boski Plan Wieków wyd.1917
str.111
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
wyd.1925
Nowe Stworzenie
Nowe stworzenie
str.90
Nowe stworzenie
str.91
Harfa Boża wy.1929
zob.
Harfa Boża wy.1929
wyd.pol.1929
Harfa Boża wy.1929
zob.
Harfa Boża wy.1929
str.143
Strażnica 1985 Nr 13
1985 Nr 13
Strażnica 1985 Nr 13
str.15
Niech Bóg będzie prawdziwy wyd.pol.1950
zob.
zob. wyd.pol.1950
Niech Bóg będzie prawdziwy wyd.pol.1950
str.104
Niech Bóg będzie prawdziwy wyd.pol.1950
str.106
Niech Bóg będzie prawdziwy wyd.pol.1950
str.107

W późniejszym wydaniu tego tytułu Świadkowie Jehowy zmieniają wyraz "kościół" na "zbór":

Niech Bóg będzie prawdziwy
wyd.1954
Niech Bóg będzie prawdziwy
str.11
Niech Bóg będzie prawdziwy
str.13

Świadkowie Jehowy o sobie:

Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście?
wyd.2013
Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście? Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście?
str.2

Świadkowie Jehowy nie są też chrześcijanami:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd. 1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.23
Dogmatyka Katolicka Lublin 1959Lublin 1959
Dogmatyka Katolicka Chrystus Bóg - Człowiekstr.61

Dlatego też Świadkowie Jehowy nie używają obecnie wobec siebie nazwy "Kościół", lecz "organizacja Jehowy" albo "Widzialna organizacja Boża":

Strażnica 1985 Nr 13
1985 Nr 13
Strażnica 1985 Nr 13
str.15
Strażnica 1985 Nr 16
1985 Nr 16
Strażnica 1985 Nr 16
str.26

Skoro jest "Organizator", to jest i "organizacja":

Strażnica 1985 Nr 18
1985 Nr 18
Strażnica 1985 Nr 18 Strażnica 1985 Nr 18
str.8
Strażnica 1 luty 2012
1 luty 2012
Strażnica 1 luty 2012
str.26
Strażnica 1 luty 2012
str.27

Werset z Dz 1, 8 nie ma nic wspólnego z nazwą "Świadkowie Jehowy". Tam są słowa Jezusa skierowane do uczniów, że to oni będą Jego świadkami, a nie że będą "Świadkami Jehowy":

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum Dz 1, 6-8 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.24

Pismo Święte nic nie mówi, by w dniu Pięćdziesiątnicy powstała jakaś dynamiczna organizacja obdarzona przez Jehowę przychylnością.

Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.24

Zdumiewające jest to, że Świadkowie Jehowy wpadli na taki pomysł.

Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.29

Świadkowie Jehowy mogą podążać za swoją "nowożytną organizacją Świadków Jehowy", którą sami sobie stworzyli w początkach lat siedemdziesiątych XIX wieku. Mają do tego prawo. Natomiast Pismo Święte nic nie mówi o "nowej organizacji Jehowy" w I wieku. Nawet w Biblii Świadków Jehowy nie występuje słowo "organizacja", tylko w dodatkach:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dodatek
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1658

Świadkowie Jehowy nawet potwierdzają, że słowa "organizacja" nie ma w Biblii:

Strażnica 1981 Nr 24
1981 Nr 24
Strażnica 1981 Nr 24
str.23

Również w Biblii Świadków Jehowy nie występuje słowo "kościół".


Pan Jezus nie zapowiada, że zbuduje "organizację Jehowy", lecz mówi, że zbuduje "Kościół Swój". Przypomnijmy wcześniejsze słowa Świadków Jehowy:

Harfa Boża wy.1929
zob.
wyd.pol.1929 zob.
Harfa Boża wy.1929
str.143
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawłazob. Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
Ed. św. Pawła
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
wyd.2008
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
str.118
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
str.127
Ewangelia Mateusza ed. św. Pawła
str.128

W powyższym komentarzu czytamy m. in., iż ten Kościół jest Kościołem Chrystusa. W tym Kościele złączeni i zgromadzeni są wszyscy, którzy tak jak Piotr wyznają w Jezusie Mesjasza i Syna Bożego. Członkowie Kościoła są wyznawcami Jezusa. Kościół ten jest budowany pracą apostołów (Ef 2,20), na którym czele znajduje się Piotr. Obietnica Chrystusa mówi, że Jego Kościół nie upadnie, szatan nie zdoła go pokonać.


Świadkowie Jehowy poprzez pewnego rodzaju manipulację i dobór terminów, przechodzą od "pierwszych chrześcijan" do "chrześcijańskich świadków Jehowy". W tej książce:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd. 1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.30
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.32

"(...) Pierwsi chrześcijanie"

"(...) chrześcijańscy świadkowie z I wieku"

"(...) pierwszych chrześcijańskich świadków Jehowy"

"(...) chrześcijańskich świadkach Jehowy z I stulecia"

Od "pierwszych chrześcijan" redaktorzy książki przeszli do "chrześcijańskich świadków Jehowy z I stulecia". Po co to zrobili? Czy przypadkiem nie po to, by czytelnikowi wmówić, że w I w. byli chrześcijańscy świadkowie Jehowy i są również dzisiaj, znani jako Świadkowie Jehowy?

Szaweł nie prześladował żadnej "organizacji Jehowy", lecz Kościół Boży, z którym Chrystus się utożsamiał:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Dz 9, 1-6 Edycja św. Pawła
str.2407

Św. Paweł nawet nad tym później ubolewał:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
1 Kor 15, 7-11 Edycja św. Pawła
str.2509

Kościół Boży, to Kościół Jezusa Chrystusa. Uczniowie Pana to nie Świadkowie Jehowy, lecz świadkowie Jezusa, którzy wzywają Jego imienia:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Dz 9, 13-16 Edycja św. Pawła
str.2407

Jak czytamy też, Szaweł ma zanieść "imię Jezus" nawet do narodu izraelskiego. Mowa jest o tym w:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Rz 10, 8-14 Edycja św. Pawła
str.2475

Żydzi nie uwierzyli w Jezusa. Co św. Paweł pisze w Liście do Koryntian:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
1 Kor 1, 1-3 Edycja św. Pawła
str.2489
Edycja św. Pawła
str.2489

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
zob.
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
Poznań 1990
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
zob.
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
str.479
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
str.480
Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
Katowice 1985
Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
str.257
Słownik Teologiczny
str.258
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
str.56

Czy Świadkowie Jehowy:

– wzywają imienia Pana na każdym miejscu? (Rz 10, 13; 1 Kor 1, 2)
– gromadzą się na "łamaniu chleba" w niedzielę? (Dz 20, 7)
– wyznają wiarę w Jezusa: Pan mój i Bóg mój? (J 20, 28)

Świadkowie Jehowy są "nowożytną organizacją Świadków Jehowy", jak możemy się o tym przekonać, czytając ich publikacje, a nie Kościołem założonym przez Jezusa.
Strażnica 15 - go kwietnia 192215 - go kwietnia 1922 Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125

"Pierwotny Kościół":

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible

Komentarz do Ez 23:

Dokonana tajemnicastr.542

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021