Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych??? 1 J 5, 20

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-05-03

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę? Obawiam się, że jednak jest odwrotnie. Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem wersetowi z 1 J 5, 20:

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

1 J 5, 20

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.576
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.577

Wniosek jest oczywisty. Św. Jan w swojej Ewangelii nazywa Jezusa, Bogiem (J 1, 1), jednorodzonym Bogiem (J 1, 18) oraz w swoim Liście, prawdziwym Bogiem (1 J 5, 20). Porównajmy:

J 1, 1 J 1, 18 1 J 5, 20
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν λόγος. µονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.

Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami, dlatego zrobią wszystko aby już w swojej Biblii pozbawić Jezusa boskości. Najpierw musieli zmienić w wersecie wyrazy "zdolnością umysłu", na brzmiący znajomo w nauczaniu Świadków Jehowy wyrażenie "wnikliwe" (Wnikliwe poznawanie Pism, wyd. pol. 2006), stąd w wersecie mamy już "wnikliwością", a "zdolność umysłu" spadła już do przypisu. Dalej jest mowa o "zdobywaniu wiedzy".

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

1 J 5, 20

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1536 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1698

W następnym zdaniu, wbrew tekstowi greckiemu Nowego Testamentu, zamiast "jesteśmy w Synu" oddali "jesteśmy w jedności poprzez jego Syna":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

1 J 5, 20

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1536 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1698

Powyższe tłumaczenie jest sprzeczne z interlinią grecko-angielską wydaną przez Towarzystwo Strażnica w wersji papierowej:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

1 J 5, 20

Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.1048

Tak samo mamy na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy:

Interlinia grecko-angielska Interlinia grecko-angielska
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

1 J 5, 20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1291
Grecko-polski Nowy Testamentstr.1292
Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

1 J 5, 20 (koine Nowego Testamentu)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.562
Nowy Testament Grecko-grecki
str.563

1 J 5, 20 (współczesny j. grecki)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.562
Nowy Testament Grecko-grecki
str.563

Świadkowie Jehowy wydali też Biblie z prawem do druku:

Diaglott Diaglottwyd.1942 Diaglott Diaglott

1 J 5, 20

Diaglottstr.804
Bible James Version Bible James Version Bible James VersionBible James Version 1611 Bible James Version Bible James Version

1 J 5, 20

Diaglott
str.234

List św. Jakuba. Pierwszy, Drugi, Trzeci List, św. Jana W DrodzeList św. Jakuba.
Pierwszy, Drugi, Trzeci List,
św. Jana
List św. Jakuba. Pierwszy, Drugi, Trzeci List, św. Jana W Drodzewyd.2024 List św. Jakuba. Pierwszy, Drugi, Trzeci List, św. Jana W Drodze List św. Jakuba. Pierwszy, Drugi, Trzeci List, św. Jana W Drodze

1 J 5, 18-21

Diaglott
str.295
Diaglott
str.297
Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024