Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Hbr 1, 8

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-06-02

Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę? Obawiam się, że jednak jest odwrotnie. Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem werset z Listu do Hebrajczyków:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V

Hbr 1, 8

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1564

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

Hbr 1, 8

Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1504
Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1662

Bóg mówi: "do Syna"! "Tron Twój Boże, na wieki wieków", a nie "Bóg jest Twoim tronem...". Świadkowie Jehowy nie mogą znieść, iż Bóg może powiedzieć do swego Syna "Boże" (tym właśnie On sam potwierdza boskość swego jednorodzonego Syna), więc zamienili kolejność wyrazów. Kiedy dodamy jeszcze słowa:

Hbr 1, 10

Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1662

to wychodzi nam, że Bóg mówi do Syna: Boże i Panie. Jeżeli sam Bóg potwierdza tę prawdę, to sami możemy powtórzyć za św. Tomaszem: "Pan mój i Bóg mój" (J 20, 28). Aby nie było wątpliwości, należy stanowczo pokreślić, iż nie wierzymy w dwóch Bogów, lecz dwie Osoby mające jedną i tą samą naturę boską, z tym, że Syn Boży przyjął dodatkowo ludzką naturę.

Tekst grecki nie pozostawia złudzeń:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Hbr 1, 8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1165

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy znajduje się The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, grecko-angielski tekst Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament

Hbr 1, 8

Grecko-polski Nowy Testament
Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

Hbr 1, 8 (koine Nowego Testamentu)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.505

Hbr 1, 8 (współczesny j. grecki)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.505

Warto w tym miejscu przypomnieć ważny aspekt. Otóż w przeszłości Świadkowie Jehowy, aby uwiarygodnić swoją Biblię, powoływali się na spirytystę Johannesa Grebera. Oto kilka przykładów publikacji Towarzystwa Strażnica. Niemiecka wersja "Upewniajcie się...":

Vergewissert Euch Aller DingeVergewissert Euch Aller Dinge Vergewissert Euch Aller Dinge wyd.1974 Vergewissert Euch Aller Dingestr.119

Inna publikacja powołująca się na Johannesa Grebera, tym razem w j. polskim:

Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Jan Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Janwyd.1962 Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Jan Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Jan
Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Jan Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Janstr.5

Johannes Greber:

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowymwyd.ok.1958 Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.78
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.79

Jak czytamy, Greber napisał w roku 1932 książkę pt. Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówwyd.1932 Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów

We wstępie Greber pisze:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.3
W tej batalii przeciwko spirytyzmowi kościoły walczą na pierwszej linii frontu. Ich nastawienie jest w rzeczy samej trudne do wyjaśnienia, gdyż te same kościoły zapewniają nas, że otrzymały objawienia odnośnie swoich religii dzięki komunikowaniu się ze światem duchowym. Judaizm i Chrześcijaństwo opierają się na świadectwach Starego i Nowego Testamentu, a więc podstawach zupełnie spirytystycznych, bo najważniejszą książką spirytystyczną jest Biblia, gdyż główna jej treść opiera się na wiadomościach podanych z tamtej strony tym, którzy istnieją obecnie. Prawie wszędzie w Piśmie Świętym czytamy o przypadkach komunikowania się pomiędzy światem duchowym, a naszym własnym. (tłum. M.B.)

W innym miejscu Johannes Greber twierdzi, iż:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.257
Nauki, które otrzymałem, odnoszące się do praw rządzących komunikacją duchów ze światem materialnym, jak i całe moje osobiste doświadczenie z tym związane, rzuciły wiele światła na wydarzenia dotyczące Biblii, których wówczas nie potrafiłem zrozumieć, i sprawiły, że wszelkie niejasności zostały wyjaśnione. Co więcej, byłem w stanie zrozumieć wiele spraw, o których słyszałem lub czytałem w późniejszym czasie, dotyczących wydarzeń o charakterze nadprzyrodzonym."
Jednakże, najbardziej ze wszystkiego interesowały mnie ważne problemy o naturze religijnej. Byłem duchownym i poświęcałem całe moje dotychczasowe życie przekazywaniu nauki o mojej wierze moim współwyznawcom. Więc było rzeczą naturalną, że głównie powinienem się interesować odkrywaniem tego, czy wszystkie religijne doktryny, w które wierzyłem i nauczałem są prawdziwe i czy wśród podstawowych nauk mojego kościoła są takie, które nie są zgodne z prawdą. (tłum. M.B.)

Nauki, które otrzymał Johannes Greber pochodziły od demonów. Wszak był spirytystą. Już jako spirytysta w roku 1937 Johannes Greber wydaje swój Nowy Testament:

Odsyłacz The New Testament Johannes Greber
Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testamentwyd.1937 Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testament

Hbr 1, 8

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.388

Porównajmy dwa przekłady. Nowy Testament Johannesa Grebera i przekład wydany przez Świadków Jehowy New World Translation of the Holy Scriptures:

Johannes Greber Świadkowie Jehowy
New Testament Johannes Greberzob. zob. wyd.1937 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 zob. zob. wyd.2013

Hbr 1, 8

New Testament Johannes Greberstr.388 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 str.1601

Świadkowie Jehowy wycofali się z powoływania się na spirytystę Jahannesa Grebera, ale robią to w sposób kuriozalny:

Zobacz:

i już nie cytują wersetów z jego spirytystycznego przekładu, ale wersety podobnie brzmiące, zostały.

Zobacz:

List do HebrajczykówList do Hebrajczyków List do Hebrajczyków List do Hebrajczykówwyd.2018 List do Hebrajczyków

Komentarz do Hbr 1, 8

List do Hebrajczyków
str.144
List do Hebrajczyków
str.145

List do Hebrajczyków Wyd. W Drodze List do Hebrajczyków Wyd. W Drodzewyd.2023 List do Hebrajczyków Wyd. W Drodze List do Hebrajczyków Wyd. W Drodze

Hbr 1, 8

List do Hebrajczyków Wyd. W Drodzestr.19
List do Hebrajczyków Wyd. W Drodzestr.19
List do Hebrajczyków Wyd. W Drodzestr.20
List do Hebrajczyków Wyd. W Drodze
List do Hebrajczyków Wyd. W Drodze

List do HebrajczykówList do Hebrajczyków List do Hebrajczyków List do Hebrajczykówwyd.2018 List do Hebrajczyków

Hbr 1, 8

List do Hebrajczyków
str.128
List do Hebrajczyków
str.143
List do Hebrajczyków
List do Hebrajczyków

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023