Adwentyści Dnia Siódmego
Jan Grodzicki/Zachariasz Łyko
"KOŚCIÓŁ DOGMATÓW i TRADYCJI"
"CZY ŹLI ANIOŁOWIE SĄ TRZYMANI
W PŁONĄCYM PIEKLE?
"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-03-03

poprzednia część nastepna część
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół nie jest KOŚCIOŁEM DOGMATÓW I TRADYCJI. Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J 10, 11n). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25). Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5, 27), by jako oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubienica Baranka (Ap 21, 2.9) wszedł na radosne gody w wieczne Jego królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 12).

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.493
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.536
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.536

Adwentyści Dnia Siódmego programowo zwalczają wieczną karę, jaką Bóg przygotował dla grzeszników, więc musieli również zająć się wersetem z Judy 1, 6. Twierdzą, iż wspomniane tam słowa o aniołach, którzy są spętani wiekuistymi więzami w ciemnościach, to nie jest żadne piekło. Czy Adwentyści Dnia Siódmego mają rację? Zobaczmy:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.536

A dlaczego ten werset ma być błędnie rozumiany? Dlatego, że Adwentyści Dnia Siódmego nie wierzą w piekło i trzeba taką interpretację odrzucić?

Zobacz:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.536

Pismo Święte uczy o przyrodzonej nieśmiertelności duszy ludzkiej i tego nie da się ukryć przed czytelnikiem Pisma Świętego. Adwentyści Dnia Siódmego odrzucają życie po śmierci, stąd ich taka, a nie inna retoryka.

Zobacz:

O cierpieniu, wiecznej karze, ogniu, mówi Pismo Święte. Adwentyści Dnia Siódmego tego nie zauważyli?

Łk 6, 25 Mt 8, 12 Ap 20, 10
"Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie." "A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." "A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków."
Mt 25, 41 Mt 25, 46
"Idźcie precz ode Mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom" "I pójdą ci na mękę (kolasin) wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego"

Termin grecki (kolasin) ma trzy znaczenia tzn. odcięcie, ograniczanie (krępowanie) i karcenie. Męka wieczna jest więc wiecznym karceniem (Mt 13, 42), wiecznym skrępowaniem (Mt 22, 13) i wiecznym odcięciem od oblicza Pana (2 Tes 1, 9). Tę interpretację słowa kolasin potwierdza też kontekst tzn. Mt 25, 41 "Idźcie precz ode Mnie przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!".

"Męka", a ściślej "kara", są równoległe do "ognia". Innymi słowy: karą jest ogień, rozumiany w konwencji gatunku literackiego, z jakiego cały obraz bierze początek. Jest zasadniczo metaforyczny. Takie są "plewy" (Mt 3, 12 par.), taki "chwast" (Mt 13,30. 40-42) i taka "uschła latorośl" (J 15, 6), a wszędzie tam jest kara "ognia".


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.536

Kto naucza, że piekło jest czasowe i przemija? Piekło jest wieczne i kara ognia piekielnego nigdy się nie skończy.

Zobacz:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.538

Czy Adwentyści Dnia Siódmego lubią stawiać tezy, które nie mają nic wspólnego z faktami, a potem z tym polemizować? Czy Juda rzeczywiście opisuje piekło?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.538

Aniołowie są teraz związani, przywiązani do ziemi? Gdzie jest ten mrok, ciemność? Żyją w przygnębieniu, bo czeka ich sąd? Przecież to dla aniołów powinna być radosna wiadomość. Dlaczego? Bo według nauki Adwentystów Dnia Siódmego w czasie Dnia Sądu zostaną unicestwieni, a mrok, ciemność i przygnębienie się skończy. Przestaną wreszcie cierpieć. Wygląda na to, że dostaną nagrodę. Czy nauczanie Adwentystów Dnia Siódmego mamy brać poważnie?

Nie będzie żadnego unicestwienia, lecz wieczna, świadoma dla grzeszników kara:

Mt 25, 41 Mt 25, 46
"Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!" "I pójdą ci na mękę wieczną..."
Zobacz:

List Judy, Drugi List św. Piotra List Judy, Drugi List św. Piotra List Judy, Drugi List św. Piotrawyd.2018 List Judy, Drugi List św. Piotra

Komentarz do Listu św. Judy 6n

List Judy, Drugi List św. Piotra
str.89
List Judy, Drugi List św. Piotra
List Judy, Drugi List św. Piotra
List Judy, Drugi List św. Piotra
List Judy, Drugi List św. Piotra
str.93

Katolicki Katechizm Dorosłych Katolicki Katechizm DorosłychPoznań 1987 Katolicki Katechizm Dorosłych Katolicki Katechizm Dorosłych
Katolicki Katechizm Dorosłychstr.57
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024