Manipulacja modlitwą "Zdrowaś Maryjo"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-04-24

W poniższej publikacji czytamy pewne świadectwo:

Strażnica 1 lutego 19921 LUTEGO 1992 Strażnica 1 lutego 1992str.30

W jaki sposób Świadek Jehowy zachęca ludzi, by przeanalizowali swoje wierzenia? Otóż manipulując modlitwą "Zdrowaś Mario...". Przyjrzyjmy się temu bliżej i zadanemu pytaniu:

Strażnica 1 lutego 19921 LUTEGO 1992 Strażnica 1 lutego 1992str.30

Świadek Jehowy wziął "na tapetę" modlitwę "Zdrowaś Mario...". Dlaczego w ten sposób pokazana modlitwa jest manipulacją? Chodzi o to, by na końcu zadać bezsensowne pytanie i w ten sposób wyśmiać modlitwę odmawianą przez katolików.

Świadek Jehowy najpierw cytuje sam początek modlitwy: "Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą", by potem napisać "Święta Maryjo, Matko Boża" i... w tym miejscu uciąć. Dlaczego nie zacytowano całej modlitwy? Dalsza część jest bowiem prośbą o modlitwę. Bo taki jest sens całej modlitwy. A więc pierwsza część, to słowa z Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza, a druga to nasza prośba: "módl się za nami wszystkimi, teraz i w godzinę śmierci naszej". Tego Świadek Jehowy nie powiedział. Modlitwa do Maryi jest modlitwą Kościoła. My żyjący tu na ziemi, wraz z Maryją, modlimy się do Pana, razem prosimy Ją o wstawiennictwo. Taki jest sens tej modlitwy.

Aktywny uczestnik w służbie kaznodziejskiej zadaje absurdalne pytanie. Przypomnijmy:

Strażnica 1 lutego 19921 LUTEGO 1992 Strażnica 1 lutego 1992str.30

Modlitwa nic nie mówi o ochronie Maryi. Maryja przecież jest w niebie, razem z Bogiem, a tam Jej przecież nic nie zagraża, by potrzebna była ochrona. Świadek Jehowy, albo nie zna nauki Kościoła katolickiego oraz katolickich modlitw albo świadomie wprowadza w "służbie kaznodziejskiej" swoich słuchaczy w błąd. Przede wszystkim, katolicy nie wierzą w Boga jednoosobowego. Wierzymy w jednego Boga w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To nie Bóg Ojciec miał być synem Maryi, lecz Syn Boży, który przyjął dodatkowo ludzką naturę:

Breviarium Fidei Poznań 1988 Breviarium Fidei Poznań 1988Poznań 1988 Breviarium Fideistr.624

Pamiętajmy, że Maryi nie oddajemy boskiej czci. O modlitwie "Zdrowaś Maryjo...":

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.575
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.576
Katechizm Kościoła KatolickiegoKatechizm Kościoła KatolickiegoKatechizm Kościoła Katolickiegostr.602
Katechizm Kościoła KatolickiegoKatechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.603

Droga do niebawyd.1990 Droga do nieba Droga do niebastr.27
Droga do nieba
str.27

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020