PRZEWODNIK PO SPRZECZNOŚCIACH
I MANIPULACJACH W NAUCE ŚWIADKÓW JEHOWY

Autor: Piotr Andryszczak, Kraków 2019

Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Kraków 2019
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
„Książka Piotra Andryszczaka pt. Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy jest klasycznym podręcznikiem katolickiej apologetyki. (...) Autor niniejszej pozycji, (...) proponuje analizę publikacji Towarzystwa Strażnica. Konkretnie zaś zmierza do wykazania, że wiele zawartych tam „artykułów wiary” zawiera ewidentne sprzeczności. Piotr Andryszczak czyni to na poziomie popularnonaukowym; bardzo jednak dba o to, by czytelnikowi nie prezentować z góry założonych tez, ale bardzo solidnie je dokumentować. Zaprezentowanie tak rozległej „panoramy” błędów propagandowych w „Strażnicy” wymagało wręcz benedyktyńskiej pracy i uprzedniej, bardzo szeroko zakrojonej, kwerendy” (ks. prof. dr hab. Jan Perszon Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu)

Książka dostępna tutaj:

Zobacz:

Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy

Materiał dowodowy w postaci fotokopii. Niektóre fragmenty:

Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy

Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
(...)
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Przewodnik po sprzecznościach i manipulacjach w nauce Świadków Jehowy
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024