Starożytna inskrypcja z imieniem Jahwe

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-11-02

W jednej z publikacji Świadków Jehowy w temacie imienia Bożego czytamy:

Strażnica styczeń 2021STYCZEŃ 2021 Strażnica styczeń 2021 Strażnica styczeń 2021 Strażnica styczeń 2021str.31

Dlaczego Świadkowie napisali, iż na tej płycie jest imię Jahwe? Co anonimowi redaktorzy chcą przekazać czytelnikowi tłumacząc w taki sposób to zdanie? Z inskrypcji jednak wynika, iż jest tam Tetragram, co sami uwypuklili:

Strażnica styczeń 2021str.31

Do czego Świadkom Jehowy jest potrzebne imię Jahwe? Moim zdaniem do manipulacji. Mają w tym swój cel. Zobaczmy:

Strażnica styczeń 2021STYCZEŃ 2021 Strażnica styczeń 2021str.31

Cyt.: "Świadczy o tym, że imię Boże, Jehowa (albo Jahwe),". Otóż nie! Świadkowie Jehowy chcą na jednej płaszczyźnie zestawić słowo "Jehowa" z imieniem Jahwe. Wyraz Jehowa jako taki nie istnieje. To dziwoląg:

Zobacz:

Gdyby nie masoreci żydowscy (druga połowa pierwszego tysiąclecia po Chr.), to nie pojawiłby się wyraz "Jehowa". Świadkowie Jehowy zestawiają "Jehowa" i Jahwe z Tetragramem JHWH. Imię Jahwe, to tylko przybliżona wymowa. Jednak Świadkowie Jehowy chcą na siłę wmówić czytelnikom, że imię Boże zapisane starohebrajskimi literami JHWH (wg Świadków Jehowy w Tetragamie mamy widzieć "Jehowa") było dobrze znane i używane na co dzień. Otóż nie! W jaki sposób było używane, skoro wymowa była nieznana, co sami Świadkowie Jehowy zaznaczają:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996 Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7
Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7 Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7

Jeśli nikt nie wie, jak pierwotnie wymawiano imię Boże, to na jakiej podstawie można używać imienia Bożego w języku polskim, skoro nie ma pierwotnej wersji tego słowa? Jeśli czytamy w broszurze, iż "pierwotne brzmienie imienia Bożego jest więc nieznane" i "nie jest to najważniejsze, a gdyby bowiem tak było, Bóg postarałby się o to, żeby zostało dla nas zachowane", to dlaczego Świadkowie Jehowy toczą takie boje o imię Boże? Świadkowie Jehowy nie wierzą, że Bóg objawił nam się w Osobie Jezusa Chrystusa i tylko w tym imieniu jest nasze zbawienie (Dz 4, 12).


Strażnica styczeń 2021STYCZEŃ 2021 Strażnica styczeń 2021 Strażnica styczeń 2021str.31

Zauważmy, że Doktor Rachel Nabulsi pisze wyłącznie o Tetragramie JHWH. Natomiast sami Świadkowie Jehowy wspominają, że imię Boże występuje w formie czterech spółgłosek i występuje w Biblii tysiące razy. Należy wspomnieć, że wyłącznie w Starym Testamencie.

Zobacz:

Strażnica styczeń 2021STYCZEŃ 2021 Strażnica styczeń 2021str.31

Świadkowie Jehowy zestawiają imię Jahwe z wyrazem "Jehowa". W miejsce Tetragramu wstawili słowo "Jehowa" i teraz twierdzą, że imię Jahwe oznacza "Jehowa Zastępów". Mało tego, dodają jeszcze, że to wyrażenie powszechnie występowało w czasach biblijnych. W czasach biblijnych - "Jehowa Zastępów" nie było używane, ponieważ wyraz "Jehowa" nie istniał. W oryginalnym tekście Biblii występuje "JHWH zastępów":

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

1 Sm 15, 2

Prorocy Vocatiostr.279

2 Sm 6, 2

Prorocy Vocatiostr.381
Prorocy Vocatiostr.382

Do czego Świadkom Jehowy jest potrzebne wyrażenie "Jehowa Zastępów"? Aby wstawić je do swojej Biblii jako imię:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018

2 Sm 6, 2

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.455

Mało tego, Świadkowie Jehowy nie tylko wstawili nieistniejące słowo "Jehowa", to jeszcze wstawili słowo "prawdziwy" dotyczące Boga. A więc osiągnęli swój cel. Mamy wyrażenie "prawdziwy Bóg", który ma na imię "Jehowa":

2 Sm 6, 2

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.455
Zobacz:

"Towarzystwo Strażnica, chcąc osłabić Chrystusowy tytuł „Pan”, wprowadziło w swej Biblii dla Boga określenie „prawdziwy Pan” (Wj 23:17, 34:23, Iz 1:24, 3:1, 10:16, 33, 19:4, Mi 4:13, Ml 3:1). Termin „prawdziwy” nie występuje w oryginale hebrajskim oraz w Septuagincie w wymienionych wersetach. Może też on sugerować, że Jezus nie jest „prawdziwym Panem”. Czy taki jest zamiar Towarzystwa Strażnica? Warto wiedzieć, że w angielskim przekładzie termin „prawdziwy” umieszczony jest w nawiasie kwadratowym, jako słowo dodane we wszystkich wskazanych powyżej wersetach: the [true] Lord (np. Wj 23:17) (New World Translation of the Holy Scriptures – With References 1984).
Prócz tego Biblia Towarzystwa Strażnica nazywa też pogańskiego cezara „Panem” (z dużej litery): „Ale w jego sprawie nie mogę nic pewnego napisać do mego Pana” (Dz 25:26). Czyżby on był według Świadków Jehowy równy rangą Chrystusowi? Jednak według innego tekstu Jezus jako „Pan” jest odróżniony od innych „panów”: „Bo chociaż są tacy, których zwą »bogami«, czy to w niebie, czy na ziemi, jako że jest wielu »bogów« i wielu »panów«, dla nas wszakże (...) jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i my przez niego” (1Kor 8:5-6; por. „panie, królu” 2Sm 14:9, 2Krl 6:12, Jr 37:20).]" Bóstwo Chrystusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1) W.Bednarski

Na koniec warto pokazać skutki takich manipulacji słowem "Jehowa". W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Codzienne badanie Pism 2021 Codzienne badanie Pism 2021 Codzienne badanie Pism 2021wyd.2020
Codzienne badanie Pism 2021
brak numeru strony

Cyt.: "Jezus nazywa Jehowę Ojcem". Cały Nowy Testament milczy na temat "Jehowy". Świadkowie Jehowy zadają pytanie: "Dlaczego Jezus robił to tak często?". A my zadajmy pytanie: dlaczego Jezus ani razu nie nazwał Ojca "Jehową"?


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021