Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Łk 17, 16

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-12-31

Świadkowie Jehowy w swej doktrynie uczą, iż Syn Boży, Jezus Chrystus nie jest Bogiem:

Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.10

Świadkowie Jehowy robią wszystko, aby Syna Bożego pozbawić Jego boskości. Ale najpierw chwila prawdy, kim jest Jezus Chrystus, Syn Boga żywego:

Teologia Fundamentalna Chrystologia Teologia Fundamentalna Chrystologia Teologia Fundamentalna Chrystologia Teologia Fundamentalna Chrystologia
Teologia Fundamentalna Chrystologia
str.98
Teologia Fundamentalna Chrystologia
Teologia Fundamentalna Chrystologia
Teologia Fundamentalna Chrystologia
Zobacz więcej:

Przyjrzyjmy się teraz całemu kontekstowi uzdrowienia dziesięciu trędowatych przez Pana Jezusa. Zwróćmy uwagę na zachowanie jednego z uzdrowionych. W jaki sposób zapisał to św. Łukasz:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Łk 17, 11-19 Edycja św. Pawła
str.2305
Grecko-polski Nowy Testament Vocatiostr.2305

Tekst jest jednoznaczny. Uzdrowiony wraca, wychwala Boga i upada do Jego nóg. Upada do nóg Boga, którym jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Taki jest zapis Ewangelisty. Natomiast Świadkowie Jehowy zwalczając Bóstwo Chrystusa robią wszystko, by tę prawdę ukryć przed swoim czytelnikiem. Co robią? Otóż dla Świadków Jehowy źródłem tłumaczenia na nowożytne języki, w tym na j. polski, nie jest tekst grecki (koine) Nowego Testamentu, lecz podstawą jest tekst angielski Przekładu Nowego Świata:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013wyd.2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013

Łk 17, 15-16

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013
str.1410
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39

Aby przykryć Bóstwo Chrystusa i fakt, że uzdrowiony Samarytanin upadł do nóg Boga, Świadkowie Jehowy dodali słowo "Jezus" i usunęli zaimek "Jego":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Łk 17, 15-17

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1317 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1459

Wydaje się, że wydanie z 2018 roku jeszcze bardziej osłabia wydźwięk oddania chwały Bogu przez takie sformułowanie zdania: "Upadł twarzą do ziemi u stóp Jezusa". O upadaniu twarzą "do ziemi" werset nic nie mówi. Możliwe, że jest to celowe wydłużenie zdania, by jakoś przykryć padnięcie bezpośrednio "u stóp". Jak wygląda oryginalny tekst grecki Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Łk 17, 15-16

Grecko-polski Nowy Testament Vocatiostr.399

Porównajmy:

Przekład Nowego Świata wyd.2018 Interlinia Vocatio
"wrócił, głośno wychwalając Boga. Upadł twarzą do ziemi u stóp Jezusa i mu dziękował." "wrócił z głosem wielkim, chwaląc Boga, i padł na twarz przy stopach Jego"

Czy jest różnica?


Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

Łk 17, 15-16 (koine Nowego Testamentu)

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.256

Łk 17, 15-16 (współczesny j. grecki)

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.256

Zarówno tekst grecki jak i poprawne tłumaczenie posiada zaimek "Jego". Nie ma go natomiast w Biblii Świadków Jehowy, choć w interlinii grecko-angielskiej możemy zobaczyć, że zaimek autu (of him)występuje:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Łk 17, 15-16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.355

W prawej kolumnie widzimy nawias kwadratowy, a więc Świadkowie Jehowy dodali to słowo, a nowsze wydania Przekładu Nowego Świata pozbyły się już nawiasów kwadratowych i teraz nie wiemy, co jest dodane, a co jest w tekście greckim.

Łk 17, 16

Grecko-polski Nowy Testament Vocatiostr.399

Zaimek osobowy autu oraz brak słowa "Jezus" dowodzi interlinia grecko-angielska zamieszczona na stronie internetowej Świadków Jehowy:

Łk 17, 15-16

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy

Wydane przez Towarzystwo Strażnica dwie Biblie z prawem do druku (Diaglott oraz Bible James Version), również nie potwierdzają koncepcji Świadków Jehowy o treści z Jezusem w w.16:

Diaglott Diaglottwyd.1942 Diaglott Diaglott

Łk 17, 15-16

Diaglottstr.276

Bible James Version Bible James Version Bible James VersionBible James Version 1611 Bible James Version Bible James Version

Łk 17, 15-16

Bible James Version
str.79

Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24 Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24 Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24wyd.2012 Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24
Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24
str.228
Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24
str.232
Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24
str.233

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021