Czy Jezus jest istotą boską, przedstawicielem Boga Jehowy?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-09-27

W jednej z książek Świadków Jehowy czytamy:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi
wyd.1991
Największy ze wszystkich ludzi
rozdz.129

Św. Tomasz wyznaje Bóstwo Jezusa dopiero po zmartwychwstaniu i dotknięciu ran Zbawiciela: "Pan mój i Bóg mój". Jako Izraelita, znał zapowiedzi przyjścia Boga:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
Iz 35, 3-6 ed. Święty Paweł
str.1628
Mt 11, 2-6 ed. Święty Paweł
str.2157
ed. Święty Paweł
str.2158
ed. Święty Paweł
str.2157
ed. Święty Paweł
str.2158

Stary Testament nazywał JHWH Bogiem i Panem:

Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio

Ps 38, 16

Pisma Vocatio
str.62

Ps 86, 12

Pisma Vocatio
str.145

Dn 9, 3-4

Pisma Vocatio
str.603

Dn 9, 15-16

Pisma Vocatio
str.605

Jeszcze takie zestawienia:

BÓG MÓJ
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 35, 23
... mój Boże ...
J 20, 28
... Bóg mój!

BÓG NASZ
Bóg Ojciec Syn Boży
Pwt 6, 4
... Jahwe jest naszym Bogiem ...
Mk 12, 29
... Pan Bóg nasz ...
2 P 1, 1
... Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa ...
2 P 3, 18
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu
Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
PAN MÓJ
Bóg Ojciec Syn Boży
Ps 35, 23
... mój ... Panie!
J 20, 28
... Pan mój ...
Flp 3, 8
... wartość poznania ... Jezusa, Pana mojego.

PAN NASZ
Bóg Ojciec Syn Boży
Mk 12, 29
... Pan ... nasz ...
Rz 6, 23
... w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
1 Kor 1, 2
... wzywają imienia Pana naszego Jezusa ...
1 Kor 1, 10
... w imię Pana naszego Jezusa ...
2 P 3, 18
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu
Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

PAN PANÓW
Bóg Ojciec Syn Boży
Pwt 10, 17
... Jahwe, jest ... Panem nad panami ...
Ps 136, 3
Chwalcie Pana nad panami ...
Ap 17, 14
... Baranek ... Panem jest panów ...
Ap 19, 16
... ma wypisane imię ... PAN PANÓW.
PAN
Bóg Ojciec Syn Boży
Ml 1, 6
... Ja jestem Panem ...
Flp 2, 11
... Jezus Chrystus jest PANEM ...
Mt 6, 24
Nikt nie może dwom panom służyć.
Rz 10, 12. 9
Jeden jest ... Pan ... JEZUS JEST PANEM ...
Rz 12, 11
Pełnijcie służbę Panu.
Kol 3,24
Chrystusowi jako Panu.
1 Krn 29, 11
... Ty nad wszystkim panujesz ...
J 13, 13-14
Wy mnie nazywacie ... Panem
i dobrze mówicie, bo nim jestem.
Jeżeli więc Ja, Pan ...

Dz 2, 36
... Jezusa ... uczynił Bóg ... Panem ...

Dz 10, 36
On to jest Panem wszystkich.

Dz 7, 59-60
Panie Jezu, przyjmij ducha mego!
Panie, nie poczytaj im tego grzechu.
BÓG
Bóg Ojciec Syn Boży
Iz 43, 10-12
... abyście mogli poznać i uwierzyć Mi,
oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
Boga utworzonego przede Mną nie było
ani po Mnie nie będzie.
Ja, Jahwe, tylko Ja istnieję ... ... Ja jestem Bogiem ...
J 20, 28
Tomasz Mu odpowiedział: ... Bóg ... !

Hbr 1, 8
Tron Twój, Boże, na wieki wieków ...
Pwt 32, 39 PNŚ
... nie ma obok mnie żadnych bogów.
J 1, 1 PNŚ
... słowo był bogiem.
Iz 45, 23
.. Ja jestem Bogiem i nikt inny!
J 1, 1
Bogiem było Słowo
1 J 5, 20
On zaś jest ... Bogiem ...
Iz 35, 4
Oto wasz Bóg ...
Rz 9, 5
... Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
Iz 40, 3
... Drogę dla Jahwe przygotujcie ...
gościniec naszemu Bogu!
Łk 1, 76
A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi;
2 P 1, 3
... Boska Jego wszechmoc ...
Flp 2, 6
... istniejąc w postaci Bożej ...

Jezus Droga Prawda Życie Jezus Droga Prawda Życiewyd.2017 Jezus Droga Prawda Życie

Co wymyślili anonimowi redaktorzy?

Jezus Droga Prawda Życie
str.307

Jak mamy to rozumieć? Co to znaczy, że Jezus teraz jest istotą boską? To Świadkowie uznają Bóstwo Jezusa, ale dopiero w niebie? Gdzie jest napisane, że Jezus jest "przedstawicielem Boga Jehowy"? Na jakiej zasadzie ma się to "przedstawicielstwo" objawiać? Moim zdaniem wygląda to na politeizm. Jest Bóg "Jehowa" i mniejszy bóg, Jezus Chrystus, rzekomo stworzony przez "Jehowę" Boga. Ten pierwszy jest "seniorem", a drugi "juniorem".:

Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?wyd.1989 Czy wierzyć w Trójcę?str.16
Czy wierzyć w Trójcę?
str.16

Przypomnijmy:

Największy ze wszystkich ludzi Jezus Droga Prawda i Życie
"Pan mój i Bóg mój" "Mój Pan mój Bóg"

Kłóci się to z Biblią Świadków Jehowy (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, wyd. 2018), która tak tłumaczy wersety dotyczące Jezusa w J 1, 1. 18:

J 1, 1 J 1, 18
"Słowo był bogiem" "Ale jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u boku Ojca..."

Broszura "Czy wierzyć w Trójcę?":

Czy wierzyć w Trójcę?
str.28
Czy wierzyć w Trójcę?
str.29

Świadkowie Jehowy nauczają, że Jezus w niebie jest Michałem Archaniołem, a więc stworzeniem. Czyli, Archanioł Michał, bogiem?

Pwt 32, 39 J 1, 1
"Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga" "Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo"

Komentarz do Mt 11, 2-6

ed. Święty Paweł
str.2158
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022