Oglądaj Abrahama w telewizji

Autor: Piotr Andryszczak

Prorocy Starego Testamentu w telewizji:

Złoty Wiek15 lutego 1932
Złoty Wiek Złoty Wiekstr.55

Warto wspomnieć, iż kiedyś uczono o powrocie Chrystusa w roku 1874, a dowodem na Jego obecność były wynalazki, w tym telewizja:

Stworzenie Stworzenie Stworzenie
wyd.1928
Stworzeniestr.340
Stworzenie Stworzeniestr.341
Złoty Wiek 1 sierpnia 19291 sierpnia 1929
Złoty Wiek 1 sierpnia 1929str.237

"Zapomocą telewizji będziemy mogli widzieć okolice i zdarzenia z dalekiej odległości. Jednocześnie usłyszymy radjo, widząc przytem sceny, o których słyszymy lub mówcę, któremu się przysłuchujemy. Bezsprzecznie te cuda dane będą człowiekowi do użytku w złotym wieku, który teraz nastaje. Możemy sobie jasno wyobrazić, z jaką uwagą ludzie w wieku błogosławieństw słuchać i widzieć będą kiedy Abraham, Izaak i inni wierni mężowie Starego Testamentu, których Mesjasz ustanowi książętami na ziemi, ogłaszać będą przepisy Boże i nauczać ludzi chodzić drogą, prowadzącą do życia wiecznego i szczęścia"

Dlaczego Świadkowie Jehowy umiejscawiają Proroków Starego Testamentu na ziemi, skoro Pan Jezus mówi wyraźnie:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Mt 8, 11 Biblia Tysiąclecia Łk 13, 28 Biblia Tysiąclecia
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023