Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Mk 1, 3

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-12-18

nastepna część
Rz 10, 12 Ef 4, 5 Flp 2, 11
"Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich." "Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich" "I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca"

Aby było wszystko jasne o co chodzi z Mk 1, 3, przeczytajmy przed kim szedł i komu torował drogę Jan Chrzciciel:

Ewangelia wg św. MarkaEwangelia wg św. Marka Ewangelia wg św. Markawyd.1989 Ewangelia wg św. Marka Ewangelia wg św. Marka
Ewangelia wg św. Marka Ewangelia wg św. Markastr.55
Ewangelia wg św. Markastr.56

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Mk 1, 1-3 Edycja św. Pawła
str.2213
ed. Święty Paweł
str.2213

A co na to "Srebrzanka" Świadków Jehowy? Porównajmy dwa wydania w j. greckim i w j. polskim:

Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 zob. wyd.2017 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Mk 1, 3

Przekład Nowego Świata wyd. greckie. 2017
str.1444
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1396
Zobacz:

Okazuje się, że wg Świadków Jehowy Jan Chrzciciel szedł przed "Jehową". Dość dziwne stwierdzenie. Jan Chrzciciel byłby z pewnością zaskoczony, komu toruje drogę. Twierdzenie Świadków Jehowy nie jest zgodne z przesłaniem Ewangelii. Świadkowie Jehowy wstawili słowo "Jehowa" w miejsce gr. kyrios, choć w tekście greckim Nowego Testamentu nie występuje Tetragram.

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Vocatio (za zgodą wydawcy) Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatiowyd.2005 Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio

Mk 1, 1-3

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatiostr.130
Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatiostr.7 Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatiostr.7

Świadkowie Jehowy potwierdzają do czego miała służyć punktacja masorecka:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996 Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8

Natomiast "Najlepszy dostępny..." Świadków Jehowy pokazuje nam, iż w tekście greckim występuje kyrios tłumaczony na "Lord" - Pan:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Mk 1, 3

New World Translation of the Holy Scripturesstr.157

Prawa kolumna, to już Przekład Nowego Świata i tam już widzimy słowo "Jehovah", a usprawiedliwienie wstawienia mamy w przypisie:

New World Translation of the Holy Scripturesstr.157

J7 i następne, to przekłady hebrajskie, z których jako pierwszy pochodzi dopiero z końca XVI w. po Chr.:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures zob. wyd.1969 New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969
str.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985str.13 The Kingdom Interlinear Translation... zob. wyd.1985

A więc na poparcie wstawienia słowa "Jehowa" do Mk 1, 3 Świadkowie Jehowy mają argument: tetragram znajduje się w przekładzie hebrajskim. A gdyby nie było przekładów hebrajskich, to co wtedy? Zobaczmy co Elias Hutter ma w swoim przekładzie:

1599 Elias Hutter z Norymbergiizob. 1599 Elias Hutter z Norymbergiizob.
Zobacz więcej:

Mk 1, 3

1599 Elias Hutter z Norymbergiizob.

Środkowa kolumna pokazuje nam, iż mamy odczytać Tetragram jako "Adonai", a nie "Jehovah", ponieważ taka jest zasada punktacji masoreckiej, o której piszą sami Świadkowie Jehowy w broszurze Imię Boże, które pozostanie na zawsze cytowane powyżej. Natomiast prawa kolumna, to tekst grecki Nowego Testamentu ze słowem kyriu. Świadkowie Jehowy nie mają żadnych merytorycznych argumentów na uzasadnienie swoich teorii. Jeżeli hebrajski tekst masorecki każe odczytać jako Adonai, to jest rzeczą oczywistą, że Jan Chrzciciel toruje drogę Adonai, czyli Panu, a tym Panem jest Jezus Chrystus, Bóg który przyjął dodatkową ludzką naturę aby nas zbawić. Nie ma innej opcji.

Mało tego, cytat u św. Marka nie pochodzi bezpośrednio z tekstu hebrajskiego, ale jest cytowany wg greckiej Septuaginty. Najpierw zacytujmy tekst hebrajski:

Prorocy (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma (oznaczenia) Pismawyd.2008 Pisma Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Iz 40, 3

Pismastr.861
Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. PawłaRozdziały 40-46 Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. PawłaCzęść III Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawławyd.2019 Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawła

Iz 40, 3

Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawła
str.93
Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawłastr.113
Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawła
Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawła
Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawłastr.116
SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Iz 40, 3

Septuagintastr.619
Septuaginta po polsku Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta po polsku Vocatio Septuaginta po polsku Vocatiowyd.2014 Septuaginta po polsku Vocatio

Iz 40, 3

Pismastr.1414
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Mk 1, 3

Nowy Testament Grecko-Polskistr.170

Ewangelia Według Świętego MarkaEw. wg św. Marka Ewangelia Według Świętego MarkaCzęść I Ewangelia Według Świętego Markawyd.2013 Ewangelia Według Świętego Marka

Mk 1, 1-3

Ewangelia Według Świętego Markastr.66
Ewangelia Według Świętego Marka
Ewangelia Według Świętego Marka
Ewangelia Według Świętego Markastr.77
Ewangelia Według Świętego MateuszaEw. wg św. Mateusza Ewangelia Według Świętego Mateusza Ewangelia Według Świętego Mateuszawyd.2005 Ewangelia Według Świętego Mateusza

Mt 3, 3

Ewangelia Według Świętego Mateuszastr.142
Ewangelia Według Świętego Mateuszastr.146
Ewangelia Według Świętego Markastr.147

Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

Mk 1, 3 (koine Nowego Testamentu)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.81

Mk 1, 3 (współczesny j. grecki)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.81

Katolicki Komentarz Biblijny (za zgodą wydawcy) Vocatio Katolicki Komentarz Biblijny Katolicki Komentarz Biblijnywyd.2010 Katolicki Komentarz Biblijny
Nowy Testament Grecko-greckistr.985 Nowy Testament Grecko-greckistr.985
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021