Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych?
1 Kor 10, 21-22 (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-11-20

nastepna część

Fragment z 1 Listu do Koryntian:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
1 Kor 10, 14-22 Edycja św. Pawła
str.2501

1 Kor 10, 21-22

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2501

Natomiast jak przedstawiają te wersety Świadkowie Jehowy i jaki mają w tym cel? Otóż moim zdaniem, Świadkowie Jehowy w tym fragmencie chcą ukryć przed czytelnikiem związek "kielicha Pańskiego" i "stołu Pańskiego" z Eucharystią, o którym w kontekście pisze św. Paweł. Dlatego wstawiają słowo "Jehowa" do tych fragmentów Pisma Świętego:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39

1 Kor 10, 21-22

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1591

Wstawieniem słowa "Jehowa" do wersetów 1 Kor 10, 21-22 tłumaczą Dodatkiem A5:

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1591
Zobacz więcej:

Biblia Świadków Jehowy po grecku:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po grecku Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po grecku Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po greckuwyd.1993 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po greckuwyd.1993

1 Kor 10, 21-22

Przekład Nowego Świata po grecku
str.223
Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2018 Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2018 Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2018wyd.2017 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po grecku

1 Kor 10, 21-22

Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2018
str.1641

Jeśli Świadkowie Jehowy chcą poprawiać natchniony tekst Pisma Świętego, to powinni być konsekwentni. W omawianych wersetach (1 Kor 10, 21-22) wstawiają słowo "Jehowa", a nie robią tego w innym miejscu, gdzie również kontekst mówi o Wieczerzy Pańskiej:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

1 Kor 11, 27

Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1592

Porównajmy:

1 Kor 10, 21 Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1591
1 Kor 11, 27 Przekład Nowego Świata wyd. 2018
str.1592

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy znajduje się interlinia grecko-angielska Nowego Testamentu, gdzie w 1 Kor 10, 21-22 nie występuje podstawa do wstawienia w tym miejscu słowa "Jehowa", a greckie Kyriu jest tłumaczone na "Lord":

Tnterlinia grecko-angielska Nowego Testamentu

Również wydany przez Świadków Jehowy w wersji papierowej:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32

Nie potwierdza tezy Świadków Jehowy o występowaniu Tetragramu w Nowym Testamencie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

1 Kor 10, 21-22

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.759
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.760

Jak możemy zobaczyć powyżej, na uzasadnienie wstawienia słowa "Jehowa" do Przekładu Nowego Świata (prawa kolumna), Świadkowie Jehowy powołują się na przekłady hebrajskie Nowego Testamentu, z których jako pierwszy pochodzi dopiero z końca XVI w. po Chr. (J7).

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptureswyd.1969 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969
str.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985str.13 The Kingdom Interlinear Translation... zob. wyd.1985

A więc na poparcie wstawienia słowa "Jehowa" do 1 Kor 10, 21-22 Świadkowie Jehowy mają argument: tetragram znajduje się w przekładzie hebrajskim. To tyle albo aż tyle.

1599 Elias Hutter z Norymbergiizob. 1599 Elias Hutter z Norymbergiizob.
Zobacz więcej:

1 Kor 10, 21-22

1599 Elias Hutter z Norymbergiizob.

Środkowa kolumna pokazuje nam, iż mamy odczytać Tetragram jako "Pan", prawa kolumna to tekst grecki Nowego Testamentu z greckim słowem kyriu.

1599 Elias Hutter z Norymbergiizob.

Przyjrzyjmy się bliżej tym wersetom: 1 Kor 10, 21-22:

1599 Elias Hutter z Norymbergiizob.

Nie jest prawdą, że Elias Hutter oddał greckie słowa Kyrios jako "Jehowa". W hebrajskim tekście (1 Kor 10, 21-22) jest Tetragram JHWH z punktacją masorecką, która każe odczytać Tetragram jako Adonai (Pan), a nie jakby chcieli Świadkowie Jehowy, jako "Jehowa".

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996 Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.8

A więc sprawa jest oczywista. Odczytujemy hebrajski Tetragram jako Adonai.


Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

1 Kor 10, 21-22

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.537

Tekst grecki nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.537
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.538

Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

1 Kor 10, 21-22 (koine Nowego Testamentu)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.390

1 Kor 10, 21-22 (współczesny j. grecki)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.390

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

1 Kor 10, 21-22

Nowy Testament Grecko-Polski
str.915
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023