Manipulacja wersetem J 12, 28

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-10-19

W jednej z publikacji poświęconej w całości imieniu Bożemu, Świadkowie Jehowy w swoim komentarzu dopuszczają się manipulacji:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1989 Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.3
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.3

Na czy polega manipulacja i jaki Świadkowie Jehowy mieli w tym cel? Otóż cały werset brzmi w Biblii Tysiąclecia tak:

Biblia Tysiąclecia wyd.V Biblia Tysiąclecia wyd.V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd.V
wyd.2000

J 12, 28

Biblia Tysiąclecia wyd.V
str.1411

Świadkowie Jehowy celowo rozdzieli werset, wstawili własne słowa, których nie ma w Piśmie Świętym, by w ten sposób zaprzeczyć boskości Jezusa. Gdy się czyta cały werset, to jest tam napisane, iż "rozległ się głos z nieba", a nie, że "rzekł sam Bóg". W odpowiedzi na prośbę Jezusa niewątpliwie rzekł Bóg Ojciec, a nie "sam Bóg". Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Podobną manipulację mamy też w tej książce wydanej przez Świadków Jehowy:

Uczmy się z Biblii Uczmy się z Bibliiwyd.2017 Uczmy się z Biblii
Uczmy się z Biblii
str.176

Jehowa nic nie powiedział. W tym fragmencie nie ma nic o Jehowie. Jeżeli już ktoś coś powiedział, to Bóg Ojciec. Świadkowie Jehowy jednak próbują ukryć kontekst trynitarny:

Mt 3, 13-17

Biblia Tysiąclecia wyd.Vstr.1290 Biblia Tysiąclecia wyd.V
str.1290

Świadkowie Jehowy wymyślili jeszcze na dodatek "ducha Jehowy", zamiast Ducha Bożego (Świętego):

Uczmy się z Biblii
str.176

W Piśmie Świętym nie ma ani słowa o Jehowie, który miał zlecić jakąś pracę Jezusowi. Nie jest również prawdą, że dopiero podczas chrztu Jezus stał się Mesjaszem. Mesjaszem był od początku:

Mt 2, 4 Łk 2, 11
"Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz." "dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan."

Na tej samej stronie mamy jeszcze jeden przekręt:

Uczmy się z Biblii
str.176

Świadkowie Jehowy włożyli w usta słowa, których Jezus nie powiedział. Nawet w Przekładzie Nowego Świata, Biblii Świadków Jehowy, nie ma ani słowa o tym, że "Jehowa chce":

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.1997

Mt 3, 13-17

Przekład Nowego Światastr.1216 Przekład Nowego Światastr.1217

W tym krótkim przeglądzie publikacji Towarzystwa Strażnica widzimy w jaki sposób redaktorzy usiłują nadać kłamliwy sens wypowiedzi Pisma Świętego dla swoich ideologicznych potrzeb. Niech te krętactwa Świadków Jehowy posłużą ku rozwadze wielu czytelnikom.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022