Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Mt 25, 46

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-10-06

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę? Nie zmienili? Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem Mt 25, 46:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Mt 25, 46

ed. Święty Pawełstr.87

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

Mt 25, 46

Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1251
Przekład Nowego Świata wyd.2018
str.1388

Wyrażenie "wieczne odcięcie" jest dopuszczalne, ponieważ polega ono na wiecznym pozbawieniu grzeszników oglądania Boga. Natomiast wyrażenie "bezpowrotnie zgładzeni" jest zawartą tezą, którą Świadkowie Jehowy głoszą o rzekomym braku jakiejkolwiek świadomej kary w piekle (gr. gehenna) za grzechy popełnione w życiu doczesnym. Świadkowie Jehowy takiego piekła nie uznają. Mało tego, w nowym "tłumaczeniu" usunęli słowo "wieczne" (gr. aionion), choć tekst grecki go posiada. Wieczne zgładzenie nie pasuje, więc mają bezpowrotne zgładzenie. Krótko mówiąc, jeśli ktoś jest zgładzony, to nie ma świadomości kary. Interlinia grecko-polska:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Mt 25, 46

Grecko-polski Nowy Testamentstr.146

Natomiast już wydanie Przekładu Nowego Świata z roku 2018 oraz w roku 2023 dokonuje zmiany, wbrew tekstowi greckiemu Nowego Testamentu i dodaje słowa, których tam nie ma:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2023 PDF Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2023

Mt 25, 46

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testament
str.1388

Mt 25, 46

Grecko-polski Nowy Testamentstr.146

O cierpieniu:

Łk 6, 25 Mt 8, 12 Ap 20, 10
"Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie." "A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." "A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków."
Mt 25, 41 Mt 25, 46
"Idźcie precz ode Mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom" "I pójdą ci na mękę (kolasin) wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego"

Termin grecki (kolasin) ma trzy znaczenia tzn. odcięcie, ograniczanie (krępowanie) i karcenie. Męka (Biblia Tysiąclecia wyd.IV) wieczna jest więc wiecznym karceniem (Mt 13, 42), wiecznym skrępowaniem (Mt 22, 13) i wiecznym odcięciem od oblicza Pana (2 Tes 1, 9). Tę interpretację słowa kolasin potwierdza też kontekst tzn. Mt 25, 41 "Idźcie precz ode Mnie przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!".

"Męka", a ściślej "kara", są równoległe do "ognia". Innymi słowy: karą jest ogień, rozumiany w konwencji gatunku literackiego, z jakiego cały obraz bierze początek. Jest zasadniczo metaforyczny. Takie są "plewy" (Mt 3, 12 par.), taki "chwast" (Mt 13,30. 40-42) i taka "uschła latorośl" (J 15, 6), a wszędzie tam jest kara "ognia".

Jest rzeczą słuszną, że Kościół katolicki głosi i przypomina wiernym o istnieniu piekła. O piekle uczy Nowy Testament, trudno by o tym milczeć. Pismo Święte ma zupełnie inne zdanie niż chcieliby Świadkowie Jehowy:

Mk 9, 43-48 Iz 66, 24 Jdt 16, 17
"Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła (gehennan) w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie" "A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciw Mnie; bo robak ich nie zginie, i nie zagaśnie ich ogień, i będą odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej" "Biada poganom, którzy powstają przeciw memu narodowi: Pan Wszechmocny ich ukarze w dzień sądu, ześle w ich ciało ogień i robactwo, i jęczeć będą z bólu na wieki"
2 Tes 1, 7-9 Łk 13, 28 Mt 13, 42 Mt 8, 12
"z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego" "Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych." "i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." "A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów."
Mt 13, 50 Mt 22, 13 Mt 24, 51 Mt 25, 30
"i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." "Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów"." "Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." "A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów"."
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
"Stan piekielny człowieka NT ukazuje w wielu obrazach, którymi posłużył się Jezus. Nie można więc gehenny utożsamiać ze śmietnikiem (patrz poniżej) lub brakiem zmartwychwstania, a hadesu z grobem, jak to robią ŚJ („Będziesz mógł żyć...” s. 86; por. „Świadkowie Jehowy - kim są?” ks. T. Pietrzyk, rozdz. Piekło i dusza - nauki szatana?). Oto wspomniane obrazy:

Męka wieczna (Łk 16:23-28, Mt 25:46); gniew Boży (J 3:36); piec rozpalony (Mt 13:42, 50); piekło ogniste (Mt 5:22); płomień ognia (Syr 21:9); cierpienie (Łk 6:25, 16:24n., Ap 20:10); katusze (Ap 14:10n., 20:10); płacz i zgrzytanie zębów (Mt 8:12, 13:42, 50, 22:13, 24:51, 25:30, Łk 6:25, 13:28); ogień wieczny (Mt 3:12, 7:19, 13:40, 18:8, 25:41, Łk 3:16n., Mk 9:43, 48); „trawiący” robak nie ginący (Mk 9:48, Syr 7:17, Jdt 16:17); rdza (Jk 5:3); ciemności (Mt 22:13, 25:30, Jud 13); ciemne lochy (2P 2:4, Łk 8:31); jezioro ogniste (Ap 19:20, 20:10, 14n., 21:8); jezioro siarki (Ap 20:10); miejsce na zewnątrz (Mt 8:12, 22:13, 25:30, Ap 3:12); mrok (2P 2:17); Tartar (2P 2:4); zagłada (Flp 1:28, 3:19, 1Tes 5:3); druga śmierć (Ap 2:11, 20:6, 20:14, 21:8)." (str.344)
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
Kraków 1987
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
Grecko-polski Nowy Testamentstr.113
Zobacz:

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzeEwangelia według św. Mateusza Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzewyd.2019 Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze

Mt 25, 41

List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotrastr.361

Mt 25, 46

List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotrastr.362
List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotra List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotrastr.365
List Świętego Judy Drugi List Świętego Piotrastr.366

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023