"Prawda" i "wiedza" Międzynarodowych Badaczy Pisma Świętego
i Świadków Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak

Towarzystwo Strażnica w tej publikacji twierdzi:

Niech Bóg będzie prawdziwy
wyd.1952
Niech Bóg będzie prawdziwy
str.147
Strażnica 1 marca 1995
1 marca 1995
Strażnica 1 marca 1995
str.25

W tej publikacji czytamy:

Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012 Strażnica 15 sierpnia 2012
str.3

Owszem, Jezus Chrystus przez całe stulecia był ze swoimi wiernymi osobami, ale w swoim Kościele, który sam założył. W Biblii nie ma śladu, by Jezus był od początku ze Świadkami Jehowy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 16, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 1, 8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jezusa w założonym przez Chrystusa żywym Bożym Kościele:

1 Tm 3, 15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Są ludem Bożym:

1 P 2, 9-10

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Co w takim razie ma wspólnego jeden, powszechny i apostolski Kościół ze Świadkami Jehowy? Kościół Boga żywego został założony, jak czytamy wyżej, przez Jezusa Chrystusa: Boga - człowieka. Natomiast należy zadać pytanie, kto założył Towarzystwo Strażnica?

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.576

Inna publikacja twierdzi:

Wykwalifikowani do pełnienia służby cz.4
wyd.1955
Wykwalifikowani do pełnienia służby cz.4
str.49
Wykwalifikowani do pełnienia służby cz.4
str.50

Świadkowie Jehowy proroctwo z Księgi Daniela odnoszą do siebie:

Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.3

A więc to Świadkowie Jehowy po "wnikliwym analizowaniu" zostali obdarzeni "prawdziwą, dokładną wiedzą". Co jeszcze proroctwo zapowiadało:

Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.3
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.4

Czy rzeczywiście Świadkowie Jehowy posiedli "prawdę" i "prawdziwą wiedzę"? Czy to z nimi jest cały czas Jezus Chrystus? Co piszą o swoich początkach:

Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.4

Dlaczego dopiero w latach siedemdziesiątych XIX w. powstała "grupka szczerych chrześcijan" i zaczęła analizować Biblię w poszukiwaniu "prawdziwej wiedzy"? A co było wcześniej? Gdzie byli Badacze Pisma Świętego? Świadkowie Jehowy przecież napisali, że Jezus był cały czas ze swoimi "wiernymi osobami przez całe stulecia". Jakie to były osoby i czy nauczali to samo, co Badacze Pisma Świętego od lat siedemdziesiątych XIX w.? A gdyby nie było na świecie C.T. Russella, to kto by zdobywał "prawdziwą wiedzę"?

No jak już pojawili się Międzynarodowi Badacze Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy, to:

Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.4

Do jakich to "prawd" doszli Badacze Pisma Świętego, kiedy czytali i rozważali w modlitwie Pismo Święte:

Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.6

Pastor C.T. Russell w ang. Strażnicy [The Watch Tower] z 15 IX 1910 r. napisał:

Strażnica 1987 Nr 18Pastor Karol Russell Strażnica 15.IX.1910 r.Strażnica 15.IX.1910 r. Strażnica 15.IX.1910 r.str.4685 [reprint]
"Jeśli sześć tomów WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO jest praktycznie Biblią uporządkowaną przedmiotowo z podanymi biblijnymi tekstami dowodowymi, możemy bez popełnienia niewłaściwości nazwać tomy: Biblią w uporządkowanej postaci. Należy powiedzieć, że tomy są nie tylko komentarzami Biblii. Praktycznie są one samą Biblią, ponieważ nie przejawia się w nich dążenie do budowania jakiejś doktryny (...) Dalej, nie tylko widzimy, że ludzie nie mogą zrozumieć Boskiego Planu przez studiowanie samej Biblii, ale obserwujemy również fakty, iż jeśli ktoś odkłada WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO nawet po korzystaniu z nich, zapoznaniu się z nimi, po czytaniu ich przez dziesięć lat, jeśli wówczas odkłada i ignoruje je, korzystając tylko z Biblii, to chociażby używał Biblii ze zrozumieniem przez dziesięć lat - nasze doświadczenie pokazuje - w ciągu dwóch lat pogrąży się w ciemnościach. Z drugiej strony, jeśli ktoś czytałby tylko WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO z cytowanymi odnośnikami biblijnymi, a nie przeczytałby ani jednej strony Biblii jako takiej, wówczas po dwóch latach byłby w świetle prawdy, ponieważ miałby światło Pisma Świętego"
Tekst polski za "Teraźniejsza Prawda" Nr 358, XI 1985 r. s. 174-175, wyd. Świecki Ruch Misyjny "Epifania"; patrz też "Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa" Nr 4, 1975 wyd. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego; por. też ang. Strażnica [The Watchtower] Nr 13, 1957 s. 414-415).
Strażnica 1985 Nr 14
1985 Nr 14
Strażnica 1985 Nr 14 Strażnica 1985 Nr 14
str.22

Co takiego ważnego jest w Wykładach Pisma Świętego:

Strażnica 1918 Nr 5
1918 Nr 5
Strażnica 1918 Nr 5
str.79

W II tomie Wykładów Pisma Świętego była głoszona "całkowita i zupełna Prawda". Jaka? Ano, że w roku 1914 nastąpi koniec świata:

The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.101
"Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878 i że 'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16;14), która zakończy się w 1914 r. kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła"

W III tomie Wykładów Pisma Świętego też "całkowita i zupełna Prawda":

Thy Kingdom Come
wyd.ang.1912
The Time is at Hand
str.126
"A z końcem R. P. 1914, to co Bóg nazwał Babilonem, a ludzie nazywają Chrześcijaństwem, zniknie, jak to wykazano na podstawie proroctwa"

Jak widzimy, Badacze Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy, potrafią przepowiadać koniec świata na rok 1914 - "Całkowita i zupełna Prawda"!


Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.4

Jakie to jeszcze "wspaniałe prawdy zostały odsłonięte w ciągu przeszło stu lat" , które to "napełniają radością i nadzieją":

Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
str.152

Jak widzimy, Badacze Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy, potrafią przepowiadać "upadek Babilonu" na rok 1918, w roku... 1925 - Pastor Russell rzekł: "całkiem słusznie. Właśnie to nastąpi". "Całkowita i zupełna Prawda", prawda?

Siedem tomów Wykładów Pisma Świętego miały być studiowane nawet po 'końcu świata', jako... kara:

Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
str.403

Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.4
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

1 Kor 8, 1

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Badacze Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy, posiadają "wiedzę" dotyczącą pokarmów składanych bożkom w ofierze, ale też posiadali inną "wiedzę" i "prawdę" dotyczącą roku 1925:

Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
wyd.1920
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrąstr.59
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrąstr.60
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrąstr.76

Historia XX w. milczy na temat zmartwychwstałych proroków Starego Testamentu, widocznie nie zmartwychwstali, choć były to "prawdy", które napawały "radością i nadzieją". Gdyby jednak nastąpiło zmartwychwstanie "Abrahama, Izaaka, Jakóba i innych mężów starego Zakonu", to moglibyśmy ich usłyszeć w radiu:

The Way to Paradise The Way to Paradise
'Droga do Raju' wyd. 1925
zob.tłum. (tłum. przez ADS: Nasi Przyjaciele: Świadkowie Jehowy)

Książęta będą nadawać przez radio:

The Way to Paradisestr.225
Nasi Przyjaciele: Świadkowie Jehowyzob.

Nawet do nich zadzwonić:

The Way to Paradisestr.228
Nasi Przyjaciele: Świadkowie Jehowyzob.

"Całkowita i zupełna Prawda", prawda?


Nie zapomnijmy wspomnieć o "prawdzie" i "wiedzy" dotyczącej roku 1975:

Strażnica 1969 Nr 5
Strażnica 1969 Nr 5
Strażnica 1969 Nr 5
str.5
Strażnica 1969 Nr 5
str.8
Życie wieczne w wolności synów Bożych
Życie wieczne w wolności synów Bożych
Życie wieczne w wolności synów Bożych
str.20

Czy jesienią roku 1975 rozpoczęło się "siódme tysiąclecie dziejów ludzkich" zapowiadane przez Świadków Jehowy? W Strażnicy czytamy: "Apostołowie nie widzieli ani tak daleko, jak my; nie wiedzieli przecież nic o roku 1975", a oświeceni "prawdą" i "wiedzą" współcześni Świadkowie Jehowy, wiedzieli.


Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.6

W jaki sposób 8 milionów Świadków Jehowy nabywa "prawdziwej wiedzy", skoro sami przyznają iż:

Strażnica 15 marca 2000
15 marca 2000
Strażnica 15 marca 2000
Strażnica 15 marca 2000
str.14
Świadkowie Jehowy "pewne aspekty zamierzenia Bożego" dostrzegają "w mglistym zarysie". Pomimo że z wyciągniętymi rękami wołają o światło (str.10), to chodzą we mgle czekając na oświecenie, a "gdy korygowane jest zrozumienie prawdy biblijnej" - to się cieszą. Jeżeli Świadkowie Jehowy nie gwarantują niezmienności swej nauki, to i obecna ich wykładnia stanie się fałszywa w stosunku do tej, która może być w przyszłości.

Jednak w tej publikacji czytamy, iż Świadkowie Jehowy:

Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.6

Choć wcześniej zapowiadali, że "dzieło to" zakończą w XX w.:

Strażnica 15 lutego 1989
15 lutego 1989
Strażnica 15 lutego 1989
str.12

Wróćmy do "słowa drukowanego":

Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.6

Papier jest widocznie cierpliwy i "prawdę" w "słowie dukowanym" o XX w. można w każdej chwili zmienić, co uczyniono w angielskim wydaniu Strażnicy. Usunięto "XX w.":

Watchtower January 1, 1989
January 1, 1989
Watchtower January 1, 1989
January 1, 1989
Watchtower January 1, 1989
str.12
Watchtower January 1, 1989
str.12

Kończąc przegląd artykułu o obecności Jezusa wśród Międzynarodowych Badaczy Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy:

Strażnica 15 sierpnia 2012
15 sierpnia 2012
Strażnica 15 sierpnia 2012
str.7

Czy powyższe słowa możemy brać na poważnie? Czy Jezus Chrystus pouczał Międzynarodowych Badaczy Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy "w ciągu ostatnich 130 lat", aby wyznaczali daty końca świata? Czy Jezus Chrystus pouczył też, by Świadkowie Jehowy pozmieniali pewne teksty w swoich publikacjach, kiedy zapowiedzi końców świata się nie sprawdziły?

Zob.:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023