Bogacz i Łazarz a Świadkowie Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Edycja św. Pawła zob. Łk 16,19-31 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2303
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2304
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2303
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2304
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Łk 16,19-31

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W tej przypowieści czytamy m.in. takie oto wyrażenia: "pogrążony w mękach"; "strasznie cierpię w tym płomieniu"; "a ty męki cierpisz"; "miejsce męki". Gdyby Żydzi nie wierzyli za czasów Jezusa w życie po śmierci, ta przypowieść nie miałaby sensu. Widzimy tutaj, iż Pan Jezus ukazuje nam różne obrazy wiecznego potępienia. Poza tym przypowieść ta ukazuje nam życie po śmierci ("Umarł także bogacz, został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama"). Skoro Pan Jezus ukazuje nam ogrom cierpienia "po tamtej stronie" dla grzeszników, a Świadkowie Jehowy nie wierzą w życie po śmierci, więc interpretacja przypowieści o bogaczu i Łazarzu przysparza im wiele kłopotów. W swej historii różnie to interpretowali. Zobaczmy:

Pojednanie 1928
zob.
zob. wyd.1928
Pojednanie 1928
str.188
Na tamtym świecie J.F Rufherford zob. wyd.pol.1933 Na tamtym świecie J.F Rufherford Na tamtym świecie J.F Rufherford str.32 str.33
Na tamtym świecie J.F Rufherfordwyd.1961 Na tamtym świecie J.F Rufherford str.102
Będziez mógł żyć wiecznie w raju na ziemizob. wyd.1989 Będziez mógł żyć wiecznie w raju na ziemi str.88

Krótkie odniesienie się do stwierdzenia bogacz poszedł do piekła. Pismo Święte nazywa to miejsce (Łk 16, 23) Otchłanią (gr. Hades):

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 16, 22-23

Grecko-polski Nowy Testamentstr.341

Dusza bogacza nie poszła do piekła (gr. gehenna), lecz do Otchłani (gr.hades). Ciało bogacza zostało pogrzebane w grobie - gr. mnema.

Strażnica 15 lutego 194015 lutego 1940 Strażnica 15 lutego 1940
Strażnica 15 lutego 1940
str.51

Bogacz: zły sługa, człowiek grzechu, syn zatracenia

Łazarz: ludzie dobrej woli (...) wielki lud


Strażnica Nr 15 1951Nr 15 1951
Strażnica Nr 15 1951str.2
Strażnica Nr 15 1951str.6
"Ponieważ Jezus skierował swe słowa bezpośrednio do Żydów, przeto bogacz najpierw obrazuje pewną klasę wśród nich, która posiada przywileje i korzyści podobne do opisanych. W ostatecznym zastosowaniu podobieństwa do naszych czasów bogacz obrazuje podobną klasę ludzi doby obecnej, będącą odpowiednikiem owej klasy za czasów Jezusa (...) Żebrak Łazarz przedstawia zatem biedny lud, zarówno z Żydów doby ówczesnej jak i z chrześcijan czasu teraźniejszego."

Bogacz: pewną klasę Żydów (...) i podobną klasę ludzi doby obecnej

Łazarz: biedny lud, zarówno z Żydów doby ówczesnej jak i z chrześcijan czasu teraźniejszego


Niech Bóg będzie prawdziwyNiech Bóg będzie prawdziwy Niech Bóg będzie prawdziwy
str.85

Bogacz: samolubne duchowieństwo chrześcijaństwa

Łazarz: wierni członkowie ostatka "ciała Chrystusowego"


Będziez mógł żyć wiecznie w raju na ziemizob. wyd.1989 Będziez mógł żyć wiecznie w raju na ziemi str.88

Bogacz: zadufani przywódcy religijni

Łazarz: zwykli ludzie, którzy uznali Syna Bożego


Czy w przyszłości możemy się spodziewać kolejnej interpretacji? Sami Świadkowie Jehowy podkreślają, iż:

Strażnica 15 września 201315 września 2013 Strażnica 15 września 2013
str.14

Warto podkreślić, że Świadkowie Jehowy w swoim zrewidowanym Przekładzie Nowego Świata (prawa szpalta) zmienili wyrażenie hades na "Grób" w:

Łk 16,23

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1313 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1409
(23) "I w Hadesie podniósł swoje oczy, będąc w męczarniach, i w oddali ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego piersi." (23) "I w Grobie podniósł swoje oczy, męcząc się, i z oddali (z daleka) ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego boku."

Szeol, to najczęstsze określenie biblijne Otchłani czyli świata zmarłych. Wyraz szeol występuje w Biblii hebrajskiej 66 razy, Septuaginta tłumaczy go zazwyczaj przez ha[i]des. Obok tego terminu jako synonim 6 razy występuje abaddon = "Zagłada". W paralelizmie zaś do Szeolu występują jako jego synonimy: "grób, dół, jama" lub "śmierć", odpowiednio ilustrując jakby lokalizację lub też stan. Jedno i drugie nie może być brane dosłownie, lecz tylko analogicznie. (zob. więcej)

Łk 16, 22-23

Grecko-polski Nowy Testamentstr.341 (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

Ciało bogacza zostało pogrzebane w grobie - gr. mnema. Natomiast w hadesie podniósł oczy.


Jak poprawnie rozumieć Łk 16,19-31
komentarz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024