Ludzie czy zwierzęta?

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Tysiąclecia wyd.IV Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Iz 11, 1-9
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Przypis
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Iz 11, 6-9
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Przypis
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Rozważając Słowo Boże z zasady dane słowa rozumiemy dosłownie lub w przenośni. Nie mogą zatem sobie przeczyć interpretacje tych samych słów. We fragmencie z Iz 11, 6-9 Świadkowie Jehowy kolejny raz okazują się niekonsekwentni. Spójrzmy jak je rozumieją:

O zwierzętach:

Strażnica 1980 Nr 19
1980 Nr 19
Strażnica 1980 Nr 19
str.12

O ludziach:

Przebudźcie się! 1981 Nr 2
1981 Nr 2
Przebudźcie się! 1981 Nr 2 Przebudźcie się! 1981 Nr 2
str.3

O zwierzętach:

Strażnica 15 września 1991
15 września 1991
Strażnica 15 września 1991
str.31

O ludziach:

Strażnica 1 października 1992
1 października 1992
Strażnica 1 października 1992 Strażnica 1 października 1992
str.19

O zwierzętach:

Przebudźcie się! 8 października 1994
8 października 1994
Przebudźcie się! 8 października 1994
str.11
Przebudźcie się! 8 października 1994
zob.
Przebudźcie się! 8 października 1994
wyd.1995
Przebudźcie się! 8 października 1994
str.184

O ludziach:

Strażnica 15 lutego 1996
15 lutego 1996
Strażnica 15 lutego 1996
str.25
Strażnica 1 września 2000
1 września 2000
Strażnica 1 września 2000
str.18
Proroctwo Izajasza Proroctwo Izajasza
wyd.2000
Proroctwo Izajaszastr.163 Proroctwo Izajaszastr.164

O zwierzętach:

Strażnica 15 listopada 2003
15 listopada 2003
Strażnica 15 listopada 2003
str.6

O ludziach:

Strażnica 15 listopada 2005
15 listopada 2005
Strażnica 15 listopada 2005
str.20

Tak więc widzimy jak Świadkowie Jehowy w różnych swoich publikacjach piszą sprzeczne ze sobą interpretacje tego samego fragmentu Biblii. Czynią to wręcz stanowczo, raz twierdząc, że chodzi o ludzi, a innym razem, że o zwierzęta. Czy sami wiedzą o co chodzi w Słowie Bożym? Przypomnijmy, że Iz 11, 1-9 mówi nam o czasach Mesjańskich, które to czasy trwają z chwilą przyjścia Chrystusa na ziemię:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Mt 11, 2-5
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024