Czy Jezus był równy Adamowi?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy uczą, że Jezus Chrystus był "doskonałym człowiekiem" i jako taki był w stanie złożyć okup:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.217

A tak rozumieją okup:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.217

Jest rzeczą oczywistą, iż z taką nauką nie można się zgodzić. Żaden człowiek, nawet "doskonały", nie może przecież wykupić samego siebie. Światło na takie stwierdzenie rzuca nam:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Ps 49, 8-9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy aby uzasadnić swoje nauczanie o "okupie", w jednej ze swoich publikacji stwierdzają:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.62

Błąd Świadków Jehowy polega na tym, iż ta zasada prawna z Księgi Wyjścia:

Wj 21, 23-25

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

wchodzi w zakres "Prawa karnego" Starego Testamentu. Było to prawo zwyczajowe na całym starożytnym Wschodzie, które chroniło społeczeństwo przed zwykłym bandytyzmem. Jak wiemy z Nowego Testamentu, Pan Jezus przeciwstawił się temu surowemu prawu i zastąpił prawem miłości i przebaczenia (zob. Mt 5,38n; Rz 12,21)

Chrystus Pan złożył za nas okup nie jako człowiek i tylko człowiek, ale uczynił to jako Bóg-człowiek. Nasze więc usprawiedliwienie jest dziełem miłości Bożej. Stary Testament zapowiada, że to Bóg przyjdzie, by nas zbawić:

Iz 35, 4-6 Biblia Tysiąclecia
zob.: Mt 11,2n
Iz 45, 21 Biblia Tysiąclecia J 1, 1 Biblia Tysiąclecia J 1, 14
Biblia Tysiąclecia

A więc to Bóg przyszedł na ziemię w Osobie Jezusa Chrystusa. Jeżeli chodzi o Jezusa, to On ma dwie natury: boską i ludzką. Taka jest wiara chrześcijańska:

Dogmatyka Katolicka Lublin 1959
Lublin 1959
Dogmatyka Katolicka Lublin 1959
str.61

W jednej z katechez papież Jan Paweł II zwrócił uwagę na:

Wiara Świadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia Wiara Świadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Kraków 2001
Wiara Świadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Świadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniastr.94

Komentarz na temat nauczania Świadków Jehowy o okupie:

Wiara Świadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniastr.94
Wiara Świadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniastr.95

Świadkowie Jehowy w swoim nauczaniu odcinają się od wszystkiego, co ma znamiona pogaństwa. Ale nie przeszkadza im przedstawić wagę, która była symbolem bożka Ozyrysa:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.63

Przypomnijmy, że przedstawianie tego rodzaju ilustracji, to tylko "półprawda", bowiem ich równość dotyczy tylko ludzkiej natury. O "wadze" możemy przeczytać w:

Świat symboliki chrześcijańskiej
Warszawa 1991
Świat symboliki chrześcijańskiej
str.433

Na koniec jeszcze jeden aspekt. Świadkowie Jehowy uczą, iż Adam był człowiekiem doskonałym:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.62
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.63

Adam nie był doskonały z prostej przyczyny. Otóż nie usłuchał Boga i zgrzeszył. Nieśmiertelność Adamowi w Ogrodzie Eden gwarantowało spożywanie owoców drzewa życia, a nie to, że był doskonały:

Rdz 2, 8-9 Biblia Tysiąclecia przypis: Biblia Tysiąclecia

Pan Bóg wydał konkretne polecenie Adamowi:

Rdz 2, 16-17 Biblia Tysiąclecia przypis: Biblia Tysiąclecia

Po grzechu Adama:

Rdz 3, 22-24 Biblia Tysiąclecia przypis: Biblia Tysiąclecia

Symbolem drzewa życia w Nowym Testamencie to:

Ap 2, 7 Biblia Tysiąclecia przypis: Biblia Tysiąclecia

W całym Piśmie Świętym nigdzie nie jest napisane, że Adam był doskonały. Wszystko co Bóg uczynił, a więc stworzenie nieba i ziemi wraz człowiekiem, Adamem, było bardzo dobre, a nie doskonałe:

Rdz 1, 31

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024