"Ucz się od młodszego brata Jezusa" - ARTYKUŁ DO STUDIUM 2 2021

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-11-05

nastepna część

Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji, przygotowali swoich czytelników do "studium": "Ucz się od młodszego brata Jezusa". Wybrali sobie św. Jakuba, jednego z autorów Nowego Testamentu i twierdzą, że jego rodzicami byli Józef i Maria, a on sam był przyrodnim bratem Jezusa:

Strażnica Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica Styczeń 2022str.8 Strażnica Styczeń 2022str.9 Strażnica Styczeń 2022str.32
Strażnica Styczeń 2022 Strażnica Styczeń 2022str.8
Strażnica Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica Styczeń 2022 Strażnica Styczeń 2022str.8
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiegowyd.1982 Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
str.1054

W Piśmie Świętym nigdzie nie jest napisane, iż Jakub był przyrodnim bratem Jezusa, a jego rodzicami byli Józef i Maria. Nie jest też również nigdzie napisane, że Józef i Maria "bardzo kochali Jehowę i służyli Mu". Cały Nowy Testament milczy o "Jehowie".

Strażnica Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica Styczeń 2022str.8

Jakub nie miał żadnych powodów by "podziwiać swojego starszego brata", ponieważ nie był synem Maryi. Tekst na który powołują się Świadkowie Jehowy (Mt 13:55), nic nie mówi, że Jakub jest starszym bratem Jezusa. To po pierwsze. Po drugie, Nowy Testament nic nie wspomina, aby Jakub pracował z Jezusem jako cieśla. To są wymysły anonimowych redaktorów Strażnicy, aby przypisać Matce Pana Jezusa inne dzieci, których Maryja nie urodziła. Po trzecie, to o tych braciach z Ewangelii Mt 13, 55 mówią Jezusa przeciwnicy "(...) I nie chcieli w niego uwierzyć" (Mt 13, 57 PNŚ) nie mają racji, bo Jezus nie jest biologicznym synem Józefa, jak oni twierdzą - Mt 13, 55. Zobaczmy, jak rozumieć poprawnie ten werset:

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzewyd.2019 Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze

Mt 13, 54-56

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.189

Czy Jezus był synem cieśli? Czy Józef był biologicznym ojcem Jezusa z Nazaretu?

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.190
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.174
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.175

Zwróćmy jeszcze uwagę na pewien szczegół:

Mt 12, 46-47

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.173

Otóż św. Mateusz pisze o "Jego Matce i braciach". Niby nic szczególnego, a jednak. Pismo Święte w żadnym miejscu nie mówi o dzieciach Maryi, a w tym przypadku jest mowa o Matce Jego (Jezusa), a nie o Matce ich, gdyby to były dzieci Maryi. Podobny tekst o Jego Matce i braciach czytamy tutaj:

Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodze

Mk 3, 31-32

Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.68
Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.68
Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.69
Ewangelia Według Świętego MarkaEw. wg św. Marka Ewangelia Według Świętego Marka Ewangelia Według Świętego Markawyd.2013 Ewangelia Według Świętego Marka

Mk 3, 31-32

Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.258
Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.259
Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.260

Mk 6, 3

Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.359
Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.363
Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.364

Wracamy do Strażnicy:

Strażnica Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica Styczeń 2022str.8 Strażnica Styczeń 2022str.9 Strażnica Styczeń 2022str.32
Strażnica Styczeń 2022str.9

Tutaj mamy już manipulację obrazem. Najpierw wmówiono czytelnikom, że Jakub był synem Maryi, a tutaj mamy na obrazku, iż on wzrasta w rodzinie Jezusa. Jakub wpatruje się z uśmiechem w Jezusa w obecności św. Józefa. To ma tylko potwierdzić założoną przez Świadków Jehowy tezę. I po raz kolejny należy wspomnieć, że nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane, iż Jakub wychowywał się i wzrastał w rodzinie Józefa i Maryi i był rodzonym synem Maryi.


Strażnica Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica Styczeń 2022str.9
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzewyd.2021 Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze

Dz 15, 6-7

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.322
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.325

Strażnica Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica Styczeń 2022str.9

Dz 1, 12-14

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.15
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.16

Tutaj mamy prawdziwe kuriozum. Otóż Świadkowie Jehowy zaliczyli Jakuba do... ciała kierowniczego, w domyśle Świadków Jehowy, którzy już byli rzekomo w I w. po Chr.:

Strażnica Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica Styczeń 2022str.9

Dz 15, 5-6

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.256
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.258

Dz 15, 22-23

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.264
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.264
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.265
Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Ga 2, 9

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Jak czytamy powyżej, wersety, na które powołują się Świadkowie Jehowy, nie mówią nic o "ciele kierowniczym". Świadkowie Jehowy sami przyznają, iż "określenia "ciało kierownicze" nie znajdziemy w Piśmie świętym":

Strażnica 1973 Nr 5
Strażnica 1973 Nr 5
Strażnica 1973 Nr 5
str.23

Wyrażenie "ciało kierownicze" pojawia się dopiero w literaturze Świadków Jehowy w roku 1944:

Strażnica 1972 Nr 7
Strażnica 1972 Nr 7
Strażnica 1972 Nr 7
str.15
Strażnica 1972 Nr 7
str.17

Wniosek jest oczywisty. Świadkowie Jehowy wymyślili sobie "ciało kierownicze" i próbują wmówić czytelnikom, że takowe istniało już w czasach apostolskich, a Jakub był jego członkiem.

Zobacz więcej:

Oto jak Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich książek przechodzą etapami od "pierwszych chrześcijan", a kończą na "chrześcijańskich świadkach Jehowy z I stulecia":

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd.1995 Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.30
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.32

Świadkowie Jehowy wmawiają swoim czytelnikom, że w I w. po Chr. byli już Świadkowie Jehowy. No oczywista oczywistość, Jakub, rzekomy syn Maryi, a brat przyrodni Jezusa, też był Świadkiem Jehowy. Ręce opadają. Zauważmy jeszcze jedną rzecz, że Świadkowie Jehowy cytują Józefa Flawiusza, a ten nie wspomina o Świadkach Jehowy z I stulecia, tylko o chrześcijanach. Podkreśla, że chrześcijanie swoją nazwę mają od Jezusa, czyli są wyznawcami Jezusa, a nie "Jehowy", o którym Nowy Testament w żadnym miejscu nie wspomina. Wniosek jest oczywisty. Od początku byli to świadkowie Jezusa (Dz 1, 8), a nie Świadkowie Jehowy. Przy okazji zobaczmy szerszy kontekst jego wypowiedzi:

Dawne Dzieje Izraela Dawne Dzieje Izraelawyd.1962 Dawne Dzieje Izraela Dawne Dzieje Izraela
Strażnica Styczeń 2022
str.841

Strażnica Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica Styczeń 2022 Strażnica Styczeń 2022
str.9

Jakub swój List nie pisał tylko "do namaszczonych chrześcijan", jakby chcieli Świadkowie Jehowy, lecz ten List dotyczy wszystkich chrześcijan, tak samo jak cały Nowy Testament jest skierowany do jednej klasy zbawionych. Chrześcijanie od początku mają nadzieję życia wiecznego w niebie. Podział na dwie klasy zbawionych, na jednych, którzy mają iść do nieba, a inni będą żyć wiecznie na ziemi, to wymysł Świadków Jehowy.

List do Efezjan KUL List do Efezjan KUL List do Efezjan KULwyd.2001 List do Efezjan KUL

Ef 4, 4

List do Efezjan KUL List do Efezjan KUL
str.79

Strażnica Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica Styczeń 2022
str.12

Obrazek z prawej strony wygląda prawie jak współczesne zebranie Świadków Jehowy. Brakuje tylko podniesionych rąk, jak możemy zobaczyć tutaj:

Strażnica 1 lutego 2009
1 lutego 2009
Strażnica 1 lutego 2009
str.21

Strażnica Styczeń 2022STYCZEŃ 2022 Strażnica Styczeń 2022str.8 Strażnica Styczeń 2022str.9 Strażnica Styczeń 2022str.32
Strażnica Styczeń 2022str.8

Zobacz więcej na temat Listu Jakuba:

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022