Widzenie Izajasza 6,1nn

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji:

Strażnica 1922 Nr 10 1922 Nr 10
Strażnica 1922 Nr 10str.153

odnośnie Iz 6,1-13 czytamy taki komentarz:

Strażnica 1922 Nr 10 str.153

Świadkowie Jehowy napisali, iż w pierwszym wersecie powinno być słowo Pan, które jest tłumaczeniem słowa "Adonai", ponieważ była to wizja dotycząca Pana Jezusa. Powyższy komentarz, jak czytamy, jest wynikiem starannego badania ustępu.

Natomiast w wydanym przez Świadków Jehowy tzw. Przekładzie Nowego Świata czytamy:

Przekład Nowego Świata
wyd.pol.1997
Iz 6,1: Przekład Nowego Świata
str.899

Należy zatem zadać pytanie. Ile staranności włożono w tłumaczenie PNŚ w podanym przykładzie?

Sprawdźmy tekst hebrajski:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 6,1

Prorocystr.757

Sprawa zatem jest oczywista. W tekście oryginalnym występuje słowo ADONAJ - Pan.

Grecka LXX:

Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Iz 6,1

Septuagintastr.1381

Sprawa zatem jest oczywista. Tak też uczono w poniższych publikacjcach:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemzob. wyd.1920 Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.51

oraz:

Stworzeniezob. Stworzenie wyd.1928 Stworzeniestr.354 Stworzeniestr.355

"Bez wątpienia, że tron o jakim tu jest mowa, odnosi się do Chrystusa" - jak czytamy powyżej. Okazuje się, że jednak można zwątpić, potem zmienić zdanie i odnieść omawiany fragment do... "Jehowy":

Zbliż się do Jehowywyd.2002 Zbliż się do Jehowystr.26
Zbliż się do Jehowywyd.2000 Zbliż się do Jehowystr.87

Świadkowie Jehowy zmianę nauki nazwą "nowym światłem". Czasami próbują tłumaczyć, że początkowo jako Badacze Pisma Świętego mieli słabe rozumienie Pisma Świętego. Jak zatem wytłumaczyć taką zmianę, kiedy ona zaczyna być sprzeczna z Pismem Świętym?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 12,37-43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W kogo nie uwierzyli Żydzi? O kim mówił Izajasz? Świadkowie Jehowy w swojej Biblii mają odnośnik właśnie do Iz 6,1. Zobaczmy:

Przekład Nowego Świata
wyd.pol.1997
J 12,41: Przekład Nowego Świata
Przekład Nowego Świata
str.899

Zróbmy porównanie:

J 12,41 Przekład Nowego Świata Iz 6,1 Przekład Nowego Świata

Izajasz wg św. Jana ujrzał chwałę Jezusa, natomiast Świadkowie Jehowy wiedzą lepiej kogo on ujrzał. Kiedy próbuje się na własną rękę poprawiać Pismo Święte i naginać tekst do własnej z góry założonej tezy, to wówczas wychodzą takie sprzeczności.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024