Czy Bóg wiedział czy nie wiedział?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy uczą:

Strażnica 1 stycznia 2011
1 stycznia 2011
Strażnica 1 stycznia 2011 Strażnica 1 stycznia 2011
str.15

Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy pozbawiają Boga przymiotu wszechwiedzy. Wcześniej bowiem mieli inne zdanie na ten temat:

Proroctwo Proroctwo Proroctwo
wyd.1929
Proroctwostr.28
Strażnica 1959 Nr 8
1959 Nr 8
Strażnica 1959 Nr 8
str.9
Strażnica 1959 Nr 19
1959 Nr 19
Strażnica 1959 Nr 19
str.19

Jeśli "Bogu od samego początku był znany koniec" oraz "Bóg wie wszystko i wszystko może" i "Dla Niego nie ma nic trudnego i niemożliwego", to dlaczego Świadkowie Jehowy twierdzą, że nie wiedział, że Adam i Ewa zgrzeszą?

O rzekomej niewiedzy Boga czytamy również w innych publikacjach:

Strażnica 15 kwietnia 1998
15 kwietnia 1998
Strażnica 15 kwietnia 1998
str.7
Strażnica 15 kwietnia 1998
str.5

Oczywiście, że Bóg zna naszą przyszłość, lecz to my sami decydujemy o naszym losie. Bóg dał nam wolną wolę i to my decydujemy czy wybierzemy dobro lub zło. Taką wolną wolę mieli nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa. Świadkowie Jehowy widocznie tego nie rozumieją, więc w roku 1951 wymyślili nową naukę o braku przewidywania przez Boga przyszłości i braku wiedzy na nasz temat::

Strażnica 1951 Nr 151951 Nr 15
Strażnica 1951 Nr 15 Strażnica 1951 Nr 15str.14

Dlaczego Świadkowie Jehowy na siłę pozbawiają Boga Jego wszechwiedzy? Po roku 1951 uczą jednocześnie, że ją posiada:

Strażnica 1963 Nr 5
1963 Nr 5
Strażnica 1963 Nr 5
str.2
Zbliż się do Jehowy
zob.
Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowystr.199

A innym razem, że z tej wiedzy nie korzysta:

Zbliż się do Jehowystr.178

By za rok napisać w tej publikacji, iż z tej wiedzy znowu korzysta, tym razem przy spisywaniu Biblii:

Strażnica 1 sierpnia 2003
1 sierpnia 2003
Strażnica 1 sierpnia 2003
str.12

Wcześniej wprowadzili terminologię o rzekomym wybiórczym i selektywnym korzystaniu ze swojej wiedzy:

Strażnica 1972 Nr 10
1972 Nr 10
Strażnica 1972 Nr 10 Strażnica 1972 Nr 10
str.15
Przebudźcie się! Luty 2009
Luty 2009
Przebudźcie się! Luty 2009
str.13
Strażnica 1985 Nr 2
1985 Nr 2
Strażnica 1985 Nr 2
str.3

Jak widzimy, Świadkowie Jehowy, by uzasadnić swoją tezę o selektywnym, wybiórczym działaniu Boga powołują się na Rdz 22, 12. Ma z tego wynikać, że Bóg nie wiedział, co zrobi Abraham. Problem jest w tym, że w wersecie 12, to nie mówi Bóg. Wynika to z wersetu 11:

Księga Rodzaju
zob.
Księga Rodzaju
wyd.1962
Księga Rodzaju Księga Rodzajustr.395

Podobne rozumowanie o rzekomo selektywnej wiedzy Boga:

Strażnica 15 lutego 1995
15 lutego 1995
Strażnica 15 luty 1995
str.5

Nie tak należy rozumieć te słowa. Należy wziąć pod uwagę specyficzny rodzaj literacki. Wcześniej w wersecie 18 Bóg mówi: "Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu" (BT). Czyli zna przyszłość Abrahama, a wg Świadków Jehowy nie zna tego co uczynią ludzie w Sodomie? W wersecie 21 czytamy: "Chcę więc iść i zobaczyć". W jaki sposób Bóg chce iść? Na nogach? A tutaj czytamy: "Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie" (w.33). Gdzie odszedł Bóg?


Strażnica 15 lutego 1995
15 lutego 1995
Strażnica 15 lutego 1995
str.5

Oraz w innym miejscu

Strażnica 1 października 2004
1 października 2004
Strażnica 1 października 2004
str.12
Strażnica 1 czerwca 2006
1 czerwca 2006
Strażnica 1 czerwca 2006 Strażnica 1 czerwca 2006
str.25
Wnikliwe poznawanie Pism
Tom 2
wyd.2006
Wnikliwe poznawanie Pism
str.501

Skąd o tym wszystkim wiedzą Świadkowie Jehowy? Skąd wiedzą, że Bóg selektywnie, wybiórczo i rozważnie posługuje się swoją wszechwiedzą, skoro w Piśmie Świętym czytamy:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Rz 11, 33-34 Biblia Tysiąclecia wyd.IV Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Czyżby Świadkowie Jehowy zbadali, wyśledzili Jego drogi oraz poznali Jego myśli? Jak jest im potrzebne, to Stwórca jest:

Strażnica 15 lutego 2006
15 lutego 2006
Strażnica 15 lutego 2006
str.6

A innym razem:

Strażnica 15 kwietnia 1998
15 kwietnia 1998
Strażnica 15 kwietnia 1998
str.7

Bóg znał wszystko co wydarzy się w Ogrodzie Eden. Nie planował grzechu Adama. To oni sami wybrali swoją przyszłość. Mieli wybór. Bóg zna również naszą przyszłość.

O Synu Bożym jest powiedziane:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
J 17, 5 Biblia Tysiąclecia wyd.IV J 17, 24 Biblia Tysiąclecia wyd.IV Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Dlatego jeszcze przed założeniem świata Bóg wybrał nas, by zbawić w Jezusie Chrystusie:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Ef 1, 4 Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Mt 13, 34-35 Biblia Tysiąclecia wyd.IV Ap 13, 8 Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Ps 139, 1-8 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Bóg wie wszystko:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
1 Sm 2, 3 Biblia Tysiąclecia wyd.IV Ba 3, 32 Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Est 8, 12 Biblia Tysiąclecia wyd.IV 1 J 3, 20 Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Ps 139, 1-8.16 Biblia Tysiąclecia wyd.IV Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Przypis do wersetu 16 (chodzi o Księgę):

Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Oczy:

Za 4, 10 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Co symbolizują "oczy Pana":

Świat Symboliki Chrześcijańskiej
zob.
Świat Symboliki Chrześcijańskiej
wyd.1990
Świat Symboliki Chrześcijańskiejstr.347
Świat Symboliki Chrześcijańskiejstr.348

Nie jest więc prawdą, jak uczą Świadkowie Jehowy, że Bóg nie wiedział, że Adam i Ewa zgrzeszą bądź posługiwał się wybiórczo swoją zdolnością przewidywania przyszłości i powstrzymał się od uprzedniego poznania wszystkich czynów swoich stworzeń.


Należy wspomnieć również, że "wszystko wie" Jezus Chrystus jako Syn Boży:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
J 21, 17 Biblia Tysiąclecia wyd.IV J 16, 29-30 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Świadkowie Jehowy uczą jeszcze, iż:

Przebudźcie się! Lipiec 2006
Lipiec 2006
Przebudźcie się! Lipiec 2006 Przebudźcie się! Lipiec 2006
str.15

Polecam Świadkom Jehowy ten fragment Pisma Świętego, gdzie o Bogu czytamy:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Dz 17, 26-28 Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Zob. też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024