"Szymon opowiedział, jak to przede wszystkim sam Bóg chciał spomiędzy pogan wybrać lud imieniu swemu."
(Dz 15, 14)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-01-10

Na internetowej stronie Świadków Jehowy czytamy (https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/faq/swiadkowie-jehowy-biblia-wierzenia/):

Interlinear Greek English New Testament Interlinear Greek English New Testament

Czyżby?


W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Strażnica 1 lutego 1995Strażnica 1 lutego 1995 Strażnica 1 lutego 1995 Strażnica 1 lutego 1995str.7
Strażnica 1 lutego 1995
str.7

Jeśli Świadkowie Jehowy tak zachęcają do dokładniejszego zbadania Biblii, by zrozumieć, kogo Bóg wybrał na "lud dla swego imienia", to chętnie przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu. Aby rozwiązać wszelkie wątpliwości, o jaki konkretnie lud chodziło w Dz 15, 14, zobaczmy jak Świadkowie Jehowy wcześniej nauczali:

Boski Plan Wiekówwyd.1925 Boski Plan Wieków Boski Plan Wiekówstr.100
Boski Plan Wiekówstr.100
Nadszedł CzasNADSZEDŁ CZAS zob. Nadszedł Czaswyd.1920 Nadszedł Czaszob.
Nadszedł Czas
str.90
Proroctwo Proroctwo Proroctwo
wyd.1929
Proroctwostr.200

Świadkowie Jehowy nie byliby sobą, gdyby nie ingerowali w tekst. Otóż na tej samej stronie mamy sprzeczność:

Proroctwostr.200

Albo lud dla imienia Pana (lud Chrystusowy), albo "dla imienia Jehowy". Widać, że ktoś ingerował w tekst i zmienił go, ponieważ w angielskiej wersji tej książki Prophecy, słowo "Jehowa" nie pada:

Prophecy Prophecy Prophecy
Prophecy Prophecystr.192

Porównajmy:

Proroctwo wyd.pol. 1929 Prophecy wyd. ang. 1929
„Jest to klasa sługi, którą Pan postanowił nad wieloma sprawami (Mateusza 25:21). Te klasę wybrał Pan jako »lud imieniowi swemu«, a ponieważ są wybrani dla imienia jego, przeto praca ich naturalnie musi być świadectwem dla jego imienia. (...) Klasa wybranych na ziemi, wybrany dla imienia Jehowy lud, stanowi »nogi« Jezusa Chrystusa...” (str.200) „It is this servant class that the Lord makes “ruler over many things”. (Matt. 25:21) It is this class whom the Lord God has taken out as "a people for his name", and since they are taken out for his name their work must of necessity be that of giving testimony to his name. (...) The faithful class on earth, the people taken out for God's name, constitute the "feet" of Jesus Christ... ” (str.192)

Podczas jednej z rozmów na Facebooku ze Świadkiem Jehowy ("Świadkowie Jehowy w Polsce"), padł zarzut, że z Biblii Tysiąclecia została usunięta fraza "lud dla imienia swego" w Dz 15, 14:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

Dz 15. 14

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1444

Rzeczywiście, w Biblii Tysiąclecia nie ma takiej frazy, co nie oznacza, że tłumacze dopuścili się jakiegoś nadużycia i chcieli coś przed czytelnikiem ukryć. Tekst w oryginale wygląda tak:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 15. 14

Grecko-polski Nowy Testament
str.600

Świadkom Jehowy wydaje się, że w Kościele katolickim funkcjonuje w obiegu jedynie Biblia Tysiąclecia. Niektóre katolickie przekłady Pisma Świętego nie mają tej frazy, ale inne mają:

Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski(za zgodą wydawcy) Vocatio, wyd.2017

Dz 15. 14

Pismo Święte Nowego Testamentu ks. Popowski
str.1389
Pallottinum Pallottinumwyd.1961 Pallottinum Pallottinum

Dz 15. 14

Pallottinumstr.355
Pallottinumstr.356
Pismo Święte Nowego Testamentu Pismo Święte Nowego Testamentuwyd.1983 Pismo Święte Nowego Testamentu Pismo Święte Nowego Testamentu

Dz 15. 14

Pismo Święte Nowego Testamentustr.237
Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
wyd.1962
Biblia o. Jakuba Wujka

Dz 15. 14

Biblia o. Jakuba Wujka
str.225
Nowy Testament ks. E. Dąbrowski Nowy Testament ks. E. Dąbrowskiwyd.1973 Nowy Testament ks. E. Dąbrowski

Dz 15. 14

Nowy Testament ks. E. Dąbrowski
str.423

Jak odpowiedzieć na zarzut, o usunięciu z Biblii Tysiąclecia frazy o imieniu w Dz 15, 14? Odpowiedź jest prosta:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"W zdaniu tym nie jest napisane „lud z imieniem swoim”, lecz „dla imienia swego”. Wobec tego nie można tego fragmentu łączyć z nazwą organizacji. Wybranie ludu dla imienia swego, to wybranie dla siebie i na własność, dla chwały swojej i ich (patrz znaczenie określenia „w imię”, np. 1J 2:12, 3:23, Łk 6:22, Ap 11:18, Mt 28:20, Pwt 12:11). ŚJ przywiązując tak dużą wagę do swej nazwy głoszą samych siebie, a przecież, „Nie głosimy (...) samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...” 2Kor 4:5. Nie jest prawdą też, że są jedyną organizacją mającą imię Jehowy w nazwie. W Polsce istnieją tak zwani Polscy Świadkowie Jehowy (nie zalegalizowani), a w USA „Lud Jahwe” (Przebudźcie się! Nr 3, 1991 s. 28). Nie jest prawdą, że Kościół usunął z powodu ŚJ określenie „lud dla imienia swego” (Dz 15:14) z BT i BP. Przekłady te oddają sens tego wersetu, a nie jego dosłowne słowo w słowo tłumaczenie. Przekłady katolickie ks. Kow., ks. Dąbr. i ks. Wu. oddają ten werset tak jak chcieliby ŚJ. Werset ten mówi o ludzie gromadzonym od czasów apostolskich do dziś, a nie o ŚJ, którzy przyjęli swą nazwę w 1931 r.." (s.465)
"Jeremiasz, choć nie odnosił swej zapowiedzi do ŚJ, to jednak pisał o współczesnym sobie ludzie: „Przecież Ty, Panie, jesteś pośród nas, a Twoim imieniem jesteśmy nazwani, nie opuszczaj nas!. Tak mówi Pan o tym ludzie: Tak lubią się wałęsać, swoich nóg nie oszczędzają, ale Pan nie ma w nich upodobania, wypomina teraz ich winę i nawiedza ich grzechy. Potem rzekł Pan do mnie: Nie módl się o powodzenie dla tego ludu. (...) I rzekłem: Ach! Wszechmocny Panie, oto prorocy mówią im: Nie ujrzycie miecza, a głód was nie dotknie, lecz dam wam trwały pokój na tym miejscu. A Pan rzekł do mnie: Fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu; nie posłałem ich ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich, Kłamliwe widzenia, marne wieszczby i wymysły swojego serca wam prorokują” (Jr 14:9-14 NP, por. 23:21, Mt 23:15). Nie wiadomo czemu ŚJ, jako klasa ziemską, głoszą swe nauki. Chrystus dał polecenie głoszenia tylko tym, którzy jak Apostołowie pragnęli być z Jezusem w niebie (Mt 28:19)." (s.485-486)

Aby już wszystko zagrało, Świadkowie Jehowy w swojej Biblii (wyd.2018), zrobili wszystko i przystosowali omawiany fragment do swych potrzeb:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Dz 15, 14

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1389 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1535

W greckim tekście Nowego Testamentu (interlinia Vocatio) nie ma ani słowa o "noszeniu Jego imienia":

Dz 15. 14

Grecko-polski Nowy Testament
str.600

Chciałbym przypomnieć mojemu rozmówcy z Facebooka starsze nauczanie Świadków Jehowy. Gdybyśmy spotkali się w tamtych czasach, to jakie byłoby jego nauczanie? Oczywiście, że takie, jakie możemy przeczytać w cytowanej publikacji:

Boski Plan Wiekówwyd.1925 Boski Plan Wieków Boski Plan Wiekówstr.110
Boski Plan Wiekówstr.110

"Imię Pańskie", to oczywiście imię Chrystusa.

Boski Plan Wiekówstr.110
Zobacz też:

Dzisiaj wiemy, że Towarzystwo zmienia swoje nauki i każdy Świadek Jehowy musi się dostosować do obecnie wykładanej doktryny:

Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej
zob.
Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej
wyd.2002
Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiejstr.38
Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiejstr.38

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024