Czy Świadkowie Jehowy dopasowali werset w Przekładzie Nowego Świata
do swojej nazwy?

Autor: Piotr Andryszczak

Z historii Świadków Jehowy:

Strażnica 1979 Nr 13
1979 Nr 13
Strażnica 1979 Nr 13str.7

Zwróćmy uwagę, że w podanym wersecie nie pada sformułowanie "Świadkowie Jehowy":

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 43,10-12

Prorocy Prorocystr.875

Świadkowie Jehowy na siłę chcą zrobić z pierwszych chrześcijan świadków Jehowy. Oto jak wygląda to w praktyce:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego zob. wyd.1995

Świadkowie Jehowy chcą poprzez odpowiedni dobór terminów przejść od "pierwszych chrześcijan" do "chrześcijańskich świadków Jehowy":

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.30
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.32

"(...) Pierwsi chrześcijanie"

"(...) chrześcijanie z I wieku"

"(...) chrześcijańscy świadkowie z I wieku"

"(...) pierwszych chrześcijańskich świadków Jehowy"

"(...) chrześcijańskich świadkach Jehowy z I stulecia"

Od "pierwszych chrześcijan" redaktorzy książki przeszli do "chrześcijańskich świadków Jehowy z I stulecia". Po co to zrobili? Czy przypadkiem nie po to, by czytelnikowi wmówić, że w I w. byli chrześcijańscy świadkowie Jehowy i są również dzisiaj, znani jako Świadkowie Jehowy?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Pierwsi chrześcijanie nie byli świadkami Jehowy
Dz 1,8 Przekład Nowego Świata Ap 17,6 Przekład Nowego Świata
Mój zbiór opowieści biblijnych"Mój zbiór opowieści..." wyd.2004 rozdz.107 Świadkowie>Jehowy głosiciele Królestwa Bożego"Świadkowie Jehowy głosiciele..." wyd.1995 str.32

Świadkowie Jehowy nie byliby sobą, gdyby nie narzucali swojej interpretacji - warto nadmienić - nieznanej pierwszym chrześcijanom. W tej publikacji:

Strażnica 15 lipca 201415 lipca 2014

możemy zobaczyć takie oto zestawienie:

Strażnica 15 lipca 2014str.28

Już samo zestawienie zdjęcia, na którym widać śpiewających Świadków Jehowy na jakimś zgromadzeniu, z wersetem Dz 1,8 jest pewnego rodzaju manipulacją. Świadkowie Jehowy - jak sama nazwa wskazuje - nie są świadkami Jezusa. Wniosek jest więc oczywisty. Na tym zgromadzeniu nie stoją świadkowie Jezusa, lecz Świadkowie Jehowy. W artykule poświęconym wersetowi Dz 1,8 Świadkowie Jehowy cytują już ze swojej Biblii m.in. takie wersety:

Strażnica 15 lipca 2014str.29

Jezus tak nie oświadczył, iż "ze względu na jego imię..." uczniowie będą "tego świadkami". Jezus powiedział tak:

Łk 24,47

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 24,46-48

Grecko-polski Nowy Testamentstr.389

W imię Jezusa ma być głoszone nawrócenie, a nie "ze względu na jego imię". Świadkowie Jehowy potrafią też na swój własny sposób "wytłumaczyć" Dz 1,8:

Strażnica 15 lipca 2014str.29

Pan Jezus mógł użyć drugiego sformułowania, ale dlaczego nie użył? Jako Bóg-człowiek wiedział, że wówczas nie było żadnych "świadków na rzecz Jehowy", a chrześcijanie, to nie Świadkowie Jehowy, lecz świadkowie Jezusa.

Dz 1,8 Przekład Nowego Świata Ap 17,6 Przekład Nowego Świata

W Piśmie Świętym nie ma ani słowa o "Świadkach Jehowy". No, ale skoro nie ma, to trzeba jakoś temu zaradzić. Świadkowie Jehowy wydając swoją Biblię, tak przetłumaczyli pewien werset:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Jk 2,7

Przekład Nowego Światastr.1519

Jk 2,7

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

Anonimowi "tłumacze" Przekładu Nowego Świata wyraźnie dopasowali werset, by odnosiło się to do nazwy "Świadkowie Jehowy". Próbują to nawet uzasadnić odnośnikiem "n":

Przekład Nowego Światastr.1519
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 17,6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

O tym, że Panu Jezusowi nie chodziło o "imię Jehowa", mówi nam kontekst całej wypowiedzi:

J 17,6-26

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jezus, Syn Boży, objawił nam Boga, jako miłującego wszystkich Ojca. O takie imię chodzi - Ojciec!


Wracając do Jk 2,7 i tłumaczenia PNŚ "...od którego zostaliście nazwani", to nawet interlinia wydana przez Towarzystwo Strażnica ukazuje nam, że padają tam inne słowa:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Jk 2,7

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.996

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Jk 2,7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1087

Jak czytamy w tekście oryginalnym w Jk 2,7, nie ma podstaw do tłumaczenia "...od którego zostaliście nazwani". Takie tłumaczenie ma zabarwienie doktrynalne. Autor zwraca się do braci, do chrześcijan:

Jk 2,7

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2 zob. wyd.1999

Jk 2,7

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.488

Podobną próbę dopasowania wersetu do swojej nazwy mamy w poniższym wersecie:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Dz 15,17

Przekład Nowego Światastr.1389

Dz 15,17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

Jak czytamy, mamy wyraźną różnicę w tłumaczeniu. BT ma: "wzywane jest moje imię - mówi Pan", natomiast w PNŚ jest mowa o ludziach "nazwanymi od mego imienia". Jakiego imienia? W wersecie czytamy, że zamiast słowa Pan (gr. kyrios), mamy dwa razy słowo "Jehowa". Efekt jest taki, że czytający Przekład Nowego Świata odnosi wrażenie, że autor Dziejów Apostolskich pisał o... Świadkach Jehowy. Jest więc biblijny dowód nazwy głosicieli Strażnicy, którzy to nazwani są od "imienia Jehowy" - czyli: Świadkowie Jehowy. Aby rozwiązać ten problem, należy po prostu sprawdzić tekst oryginalny. Najpierw:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 15,17

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.597
"... and all the nations upon whom has been called upon the name of me upon them..." (lewa szpalta)
Tłum.: ... i wszystkie narody, nad którymi wzywano imienia mego nad nimi... (lewa szpalta)

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 15,17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.600
Grecko-polski Nowy Testamentstr.601

Znaczenie słowa gr. słowa epikaleo:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskizob. Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.221 Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.222
Chrześcijanie przynależą do Boga-człowieka, Jezusa Chrystusa!

W PNŚ w Dz 15,17 mamy odnośnik:

Przekład Nowego Światastr.1389

który kieruje nas (środkowa szpalta) do:

Przekład Nowego Światastr.1389

A Septuaginta:

Septuaginta zob.

Am 9,12

Septuagintastr.511
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Am 9,12

Septuagintastr.1314

Widzimy więc, że cytat w Dz 15,16 pochodzi z greckiej Septuaginty (LXX), w którym występuje słowo kyrios - Pan. Jeśli weźmiemy kontekst, to zobaczymy iż:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Dz 15,7

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Nie trzeba chyba przypominać, kto powołał św. Piotra. A inny werset:

Dz 15,12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Barnaba i Paweł w jakie imię czynili znaki i cuda?

Dz 15,8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kim jest Ten, który zna nasze serca?

Jr 17,10 Biblia Tysiąclecia Ap 2, 18.23 Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

Boskość Chrystusa widać jak na dłoni.


Wracając do:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Dz 15,17

Przekład Nowego Światastr.1389

Warto zwrócić jeszcze uwagę na to, iż wstawienie słowa "Jehowa" do wersetu 17 miało też m.in. taki cel, by ukryć chrześcijańską prawdę o Bóstwie Syna Bożego, który stał się człowiekiem.

W pierwszej części w Am 9,12 w LXX, brak jest słowa kyrios. Świadkowie Jehowy samowolnie "poprawili" autora Dziejów Apostolskich, św. Łukasza i włożyli mu słowo, które nie przyszło mu nawet do głowy.

Jedynym argumentem jaki stosują Świadkowie Jehowy na uzasadnienie wstawienia w Nowym Testamencie słowa "Jehowa", to powoływanie się na przekłady, które powstały setki lat po Nowym Testamencie. W interlinii Świadków Jehowy (prawa szpalta) czytamy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 15,17

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.597

Przypis:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.597

Jak czytamy w przypisie, dowodem na wstawienie słowa "Jehowa" w pierwszej części wersetu ("pilnie szukali Jehowy"), są przekłady hebrajskie: J11-18,22,23, który pierwszy jest z roku...

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.14

Drugie występujące słowo "Jehowa" w Dz 15,7 ("mówi Jehowa"), Świadkowie Jehowy uzasadniają przekładami hebrajskimi oznaczone jako J7,8,10-18,20,22-24., a pierwszy J7 pochodzi z roku:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1969
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".

- "wydał swoje tłumaczenie" - A więc dowodem ma być prywatny przekład Biblii? Czy tak późne przekłady z hebrajskiego (1599 i 1817) mają być dowodem na uzasadnienie wstawienia dwa razy słowa "Jehowa" do tekstu w Dz 15,17, mimo że w greckim tekście Nowego Testamentu występuje tylko jeden raz kyrios?

A gdyby do dnia dzisiejszego nikt nie przetłumaczył na język hebrajski Nowego Testamentu, jakich argumentów używano by na poparcie wstawienia słowa "Jehowa"? Pozostałby tylko:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.597
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

LORD - PAN nie pasowałby do koncepcji Świadków Jehowy z tezą o "przywróceniu imienia Bożego" w Nowym Testamencie. Nie ma przekładów hebrajskich, nie ma "dowodów". Byłby też problem z uzasadnieniem nazwy Świadkowie Jehowy opierając się na Dz 15,17:

... aby pozostali ludzie pilnie szukali ??? wespół z ludźmi ze wszystkich narodów - nazwanymi od mego imienia, mówi ???, który czyni te rzeczy...

"aby pozostali ludzie pilnie szukali [kogo]???"

Dz 15,17 Biblia Tysiąclecia Dz 17,27 Biblia Tysiąclecia
J 20,28 Biblia Tysiąclecia
"3) Towarzystwo Strażnica dopiero w 1931 r. nadało swym członkom nazwę "Świadkowie Jehowy". Jednakże do 1942 r. "Świadkami Jehowy" określano tylko głosicieli ze "144 tys.". Nie były nimi gromadzone od 1935 r. tak zwane "drugie owce", czyli "wielki lud", zwany wtedy "klasą Jonadabową" ("Świadkowie Jehowy - głosiciele..." s. 83-przypis). Mężów ST nazwano "Świadkami Jehowy" w 1937 r. (patrz Strażnica Nr 19, 1967 s. 8). Również podstawowe "swe" wersety z Iz 43:10nn. odnosiło wtedy Towarzystwo Strażnica tylko do klasy niebiańskiej (np. "Bogactwo" s. 59, 233). Do 1928 r. uczono, że "Wielka Piramida [Cheopsa] jest 'Świadkiem' Wielkiego Jehowy" ("Przyjdź Królestwo Twoje" s. 363; por. "świadek Boży" - "Świadkowie Jehowy - głosiciele..." s. 201). Do 1944 r. ŚJ dla uzasadnienia zmiany swej nazwy prócz Iz 43:10nn. stosowali też wersety Iz 62:2, 65:15 i Ap 2:17, których interpretację dziś zmienili ("Świadkowie Jehowy - głosiciele..." s. 156-przypis). Obecnie nawet pominęli je w rezolucji z 1931 r., przytaczanej w książce pt. "Świadkowie Jehowy - głosiciele..." (s. 156), choć publikacja pt. "Nowe niebiosa..." (s. 242), która też ją cytuje, wymienia je (Iz 62:2, Ap 2:17)."
(Włodzimierz Bednarski OKREŚLENIA (...) "ŚWIADKOWIE JEHOWY").

Warto jeszcze zwrócić uwagę, iż Świadkowie Jehowy przemilczają niewygodne słowa, kiedy pełne zacytowanie kontekstu ukazałoby fałsz ich nauczania. W tej publikacji:

Strażnica 15 lipca 2014

czytamy:

Strażnica 15 lipca 2014str.32

tylko jeden werset dalej:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

1 P 4,14-15

Biblia Tysiąclecia

Chrześcijanie w I w. po Chr. cierpieli dla imienia Jezus i w tym imieniu wychwalali Boga. Towarzystwo Strażnica jednak przemilcza ten ważny aspekt. Czy ktoś słyszał, by Świadkowie Jehowy wychwalali Boga w tym imieniu?

Interlinia Vocatio:

1 P 4,14-15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1114

Po przemilczeniu z Listu św. Piotra wersetu 15 w cytowanej Strażnicy, Świadkowie Jehowy kontynuują:

Strażnica 15 lipca 2014str.32
Natchnionych słów z Listu św. Piotra nie można odnieść do Świadków Jehowy
Pierwsi chrześcijanie nie głosili i nie zapowiadali królowania Jezusa od roku 1914
Pierwsi chrześcijanie nie nosili "imienia Jehowy"
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024