Z cyklu: "Uczymy się z Biblii".
Kogo i co głosili Apostołowie?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-05-31

W tym artykule przyjrzymy się rozdziałowi książki "Uczymy się z Biblii": "Nic nie mogło ich powstrzymać". Co nie mogło powstrzymać Apostołów?

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Bibliiwyd.2017 Uczymy się z Biblii
Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.222

Apostołowie "nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie." (Dz 4, 2). Uzdrowienie w imię Jezusa naprawdę było w oczach tych ludzi prawdziwym cudem.

Uczymy się z Biblii
str.222

Apostołowie uzdrawiali nie własną mocą, lecz czynili to w imię Jezusa. Czytając opowieści z tej książki, dzieci nie dowiedzą się, że Żydzi zabili Dawcę życia, a więc Boga, który stał się człowiekiem.

Dz 3, 12 Dz 3, 14-16
"Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi?" "Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły."

Mało tego, dzieci nie dowiedzą się, że mowa była skierowana do Żydów w konkretnym celu, aby przekazać im ważną naukę, iż w imieniu Jezusa chorzy zostają uzdrawiani i w nikim innym, jak tylko w osobie Jezusa, jak i też w żadnym innym imieniu nie ma zbawienia:

Dz 4, 5-8 Dz 3, 10-12
"Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w Jerozolimie: arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali: «Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?» Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: «Przełożeni ludu i starsi!" "to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. (...) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»"

A więc słowa św. Piotra skierowane do tych, którzy wzywali "imienia JHWH" (Jl 3, 5) mają pokazać, że Syn Boży jest Zbawicielem świata:

Iz 45, 21 Rz 10, 13
"Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną" "On prawdziwie jest Zbawicielem świata."
Zobacz:

Anonimowi redaktorzy przemilczają powyższe słowa z Dziejów Apostolskich i dalej rozpoczynają opowieści dziwnej treści:

Uczymy się z Biblii
str.222

Dzieje Apostolskie nic nie mówią, by Piotr, Jan i inni uczniowie pomodlili się do "Jehowy". Nic też nie wiadomo, by oni mieli służyć "Jehowie":

Dz 4, 24-25 J 12, 26 2 P 1, 1
"Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: «Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida" "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." "Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa"
Zobacz:

Uczymy się z Biblii
str.222

Nie jest też napisane, by "Jehowa" posłał anioła: "Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!»" (Dz 5, 19-20).


Uczymy się z Biblii
str.223
Dz 5, 27-29 Dz 5, 31-32
"Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie." "Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni». "

Jak czytamy w Dz 5, 28 jest mowa o nauczaniu "w imię Jezusa", a nie jak twierdzą anonimowi redaktorzy: "mówić o Jezusie", a Władcą nazwany Jezus.


Uczymy się z Biblii
str.223

Tak! Jest prawdą, że oni walczyli z Bogiem. Prawdą jest, że z nimi jest Bóg. Ale oni nie mieli nic wspólnego z "Jehową". Z Apostołami był Jezus Chrystus, bo On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. To On obiecał swoją obecność przez wszystkie dni, również wówczas, gdy byli wtedy prześladowani. Nie jest prawdą, że Apostołowie głosili "od domu do domu". Oni nauczali w świątyni i po domach:

1 J 5, 20 Mt 28, 20 Dz 5, 42
"Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym." "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»" "Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie"
Zobacz:

Należy też odpowiedzieć na pytanie postawione na początku: "Kogo i co głosili Apostołowie"?

Dz 8, 25 Dz 11, 20 Dz 13, 5 Łk 9, 2 Dz 8, 5
"głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich." "głosili Dobrą Nowinę o Panu Jezusie." "głosili słowo Boże w synagogach żydowskich" "głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych." "Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa."

O "Jehowie" ani słowa!


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023