Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych??? Hbr 1, 6

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-05-20

Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy nie zmienili swojej Biblii, żeby dopasować ją do swoich wierzeń? Dlaczego w takim razie, w polskiej wersji językowej Przekładu Nowego Świata (wyd.2018) dodali słowo "Bóg" w Hbr 1, 6? Przecież w grece Nowego Testamentu (koine) słowo gr. Theos nie pojawiło się teraz.

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Przyjrzyjmy się wersetowi z Listu do Hebrajczyków:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

Hbr 1, 6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jak Świadkowie Jehowy w swojej Biblii oddali ten werset w roku 1997 i w roku 2018:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Hbr 1, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1504 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1662

Jak widzimy, w roku 2018 dodano słowo "Bóg". Ten przekład z roku 2018 jest oparty na angielskim przekładzie z roku 2013:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39

Nie jest to prawdą, ponieważ nie zgadza się to z tekstem angielskim "oryginału". Porównajmy:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Hbr 1, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1601 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1662

Świadkowie Jehowy na swojej stronie internetowej mają interlinię grecko-angielską, gdzie nie ma na początku wersetu w Hbr 1,6 słowa gr. Theos.

Interlinia grecko-angielska

Hbr 1, 6

Interlinia grecko-angielska
PNŚ Internet

Hbr 1, 6

PNŚ Internet

Świadkowie Jehowy dodając słowo "Bóg", chcą pośrednio ukryć boską naturę Chrystusa, którą w początkowych wersetach Listu do Hebrajczyków potwierdza Bóg Ojciec, mówiąc do Syna: Boże (w.8) i Panie (w.10):

Hbr 1, 8-10

PNŚ Internet PNŚ Internet

Świadkowie Jehowy uważają, że jednak boska cześć Chrystusowi nie należy się, więc dodali słowo "Bóg", aby oddzielić (w domyśle) "Boga Jehowę" od stworzonego Michała Archanioła, czyli Jezusa Chrystusa. Jednak ten tekst pokazuje nam, iż Syn Boży mając dodatkowo naturę ludzką, która jest niższa od natury aniołów, to jednak Jezusowi Chrystusowi WSZYSCY aniołowie mają oddać hołd (w.6), jako Bogu-człowiekowi.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że autor Listu do Hebrajczyków w w.10 również ukazuje nam boską naturę Chrystusa. Cytuje wg LXX werset ze Starego Testamentu, który odnosił się do Boga, a tutaj przypisuje go Chrystusowi:

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.1959 Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.134

Hbr 1, 10

Grecko-polski Nowy Testamentstr.134
Grecko-polski Nowy Testamentstr.134 Grecko-polski Nowy Testamentstr.135

Tekst grecki Nowego Testamentu pokazuje jednak, że w Hbr 1, 6 nie występuje słowo "Bóg" na początku wersetu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Hbr 1, 6

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1165

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

Hbr 1, 6

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.427
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.428
Biblia Poznańska Biblia Poznańskawyd.III Biblia Poznańskawyd.1994 Biblia Poznańska

Hbr 1, 6

Biblia Poznańska
str.532
Biblia Poznańskastr.532
Biblia Poznańskastr.533
List do HebrajczykówList do Hebrajczyków List do Hebrajczyków List do Hebrajczykówwyd.2018 List do Hebrajczyków

Komentarz do Hbr 1, 10

List św. Jakubastr.148

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

Hbr 1, 10

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.427
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.429

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022