W co wierzą Świadkowie Jehowy? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

W jednej ze swoich publikacji Świadkowie Jehowy zadają pytanie: W co wierzą Świadkowie Jehowy? Spróbujmy więc podjąć polemikę z ich wierzeniami. Czy wierzenia Świadków Jehowy są rzeczywiście oparte na Biblii?

Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010 Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.8

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że akurat te, a nie inne Księgi Pisma Świętego są natchnione? Kto im powiedział, że np. cytowany powyżej List do Tymoteusza jest natchniony przez Boga? Czy Świadkowie Jehowy brali udział w tworzeniu Kanonu Pisma Świętego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? Dlaczego w Biblii Świadków Jehowy w Starym Testamencie brakuje siedem Ksiąg deuterokanonicznych? Jak zatem można opierać swoje wierzenia na niekompletnej Biblii?

Aby lepiej słyszeć Słowo Pana
zob.
Aby lepiej słyszeć Słowo Pana
wyd.II 2000
Aby lepiej słyszeć Słowo Pana
str.13
Encyklopedia Katlicka
Lublin 2000
Encyklopedia Katlicka
kol.571

To przecież Kościół założony przez Chrystusa (Mt 16, 18), będący "Jego Ciałem" (Ef 1, 23), któremu Pan posyła "na zawsze" (J 14, 16) swego Ducha przypominającego mu "wszystko" (J 14, 26) i doprowadzającego go "do całej prawdy" (J 16, 13), który dzięki temu jest "filarem i podporą prawdy" (1 Tm 3, 15) oraz "raz na zawsze" wie "już wszystko" (Jud 5) jest jedynym autorytetem w doborze Ksiąg świętych i tylko ten Kościół z ustanowienia i woli Bożej ("kto was słucha, Mnie słucha", Łk 10,16) rozpoznaje, która księga (zarówno ST, jak i NT) należy do kanonu, a która nie.

Kanon hebrajski nie może determinować kanonu chrześcijańskiego, gdyż Kościół nie przejął Starego Testamentu od judaizmu, ale od Jezusa i Apostołów
Słownik teologiczny
zob.
Słownik teologiczny
wyd.1985
Słownik teologiczny
zob.
Słownik teologiczny
str.232
Słownik teologiczny
str.233
Zobacz też:

Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.8

Czy to twierdzenie jest zgodne z prawdą? Świadkowie Jehowy do 1936 roku uczyli o śmierci Pana Jezusa na krzyżu (zob. Krzyż czy pal?). Do tego czasu korzystali z dostępnych wydań Pisma Świętego. Kiedy zmienili nauczanie, że Jezus umarł na pionowym palu, w Biblii Świadków Jehowy wydanej przez Towarzystwo Strażnica pojawiło się zamiast słowa krzyż - "pal męki". Czy więc zgodne są z prawdą powyższe słowa?

Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.8

W oryginalnym tekście hebrajskim mamy tylko same spółgłoski JHWH. Masoreci żydowscy wstawili tam samogłoski z wyrazu Adonaj, by czytać w tym miejscu Pan:

Tetragram JHWH
zobacz

Świadkowie Jehowy przyznają, iż:

Imię Boże, które pozostanie na zawszezob. wyd.1996 Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.7

Czy "Bóg nadał sobie imię własne, Jehowa"? Na konkretne pytanie Mojżesza o Jego imię, Bóg odpowiedział:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio
Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiącleciastr.218
Zobacz też:

Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.8

W wersecie 1 J 5, 21 jest mowa o fałszywych bogach. W Kościele katolickim figury czy obrazy świętych nie są bogami. Jeśli chodzi o słowa "Niech się święci imię Twoje" (Mt 6,9), w jednej z publikacji możemy przeczytać:

Strażnica 15 maja 1990
15 maja 1990
Strażnica 15 maja 1990
str.17

Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.8

W żadnym z tych wersetów nie jest napisane, że Jezus jest stworzeniem. Jezus, Syn Boży jest drugą Osobą Trójcy Świętej. Jest Bogiem i człowiekiem (zob. Bóstwo Chrystusa). Świadkowie Jehowy manipulują wersetami biblijnymi. Werset J 14, 28 mówi nam o Jego człowieczeństwie i jako człowiek Chrystus jest niższy od swgo Ojca.

Atanazjańskie Wyznanie Wiary:

Breviarium Fidei Poznań 1988 Breviarium Fidei Poznań 1988
Poznań 1988
Breviarium Fidei Poznań 1988str.623 Breviarium Fidei Poznań 1988str.623
Breviarium Fidei Poznań 1988
str.624
Zobacz też:

Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.9

Jeśli chodzi o Królestwo Boże to:

Błogosławieństwa Ewangelijne
zob.

Błogosławieństwa Ewangelijne
wyd.1990
Błogosławieństwa Ewangelijne
str.103

Kiedy Chrystus powróci, zabierze wszystkich sprawiedliwych do nieba (zob.: Niebo - nagroda dla sprawiedliwych):

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
J 14, 1-3
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Zobacz też:

Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.9

Nowy Testament daje nam pełne światło co do końcowej fazy Królestwa Bożego (patrz wyżej). Pan Jezus nawiązuje w kazaniu na Górze (Mt 5, 5) m.in. do Ps 37. Psalm 37 mówi nam o nagrodzie i karze. Jest tam mowa o "ziemi". O co konkretnie chodzi?

Błogosławieństwa Ewangelijne
wyd.1990
Błogosławieństwa Ewangelijne
str.172

Tą "Ziemią obiecaną" jest niebo:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Mt 5, 12
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Tak Pan Jezus podsumowuje wszystkie błogosławieństwa i stwierdza jednoznacznie, że nagrodą dla wszystkich jest NIEBO.


Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.9
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Ef 4, 4
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Mt 25, 31-34
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Królestwem przygotowanym od założenia świata jest niebo. Owce i kozły. Prawa i lewa strona. Prawa dla sprawiedliwych (niebo), lewa dla niepoprawnych grzeszników (piekło). Nagroda i kara, tak jak w Ps 37.

NAGRODA:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Mt 13, 43
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

KARA

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Mt 45, 41
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021