Czy Świadkowie Jehowy będą uczyć swoje dzieci prawdy biblijnej?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy wydali broszurę, która w swoim założeniu jest przeznaczona do studiowania z dziećmi. Czy dzieci rzeczywiście poznają prawdę biblijną na podstawie tej broszury? Broszura omawia wybrane postacie ze Starego i Nowego Testamentu. Opisy są krótkie. W każdym rozdziale zawarte są też pytania oraz odnośniki do wersetów biblijnych. Anonimowy autor broszury pisze m.in.:

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.2014
Ucz swoje dzieci
str.1
Ucz swoje dzieci
str.4

Czy Świadkowie Jehowy modlą się Modlitwą Pańską (Mt 6, 9-15 BT) o przyjście Królestwa Bożego? Przecież tam jest o tym mowa. W jednej ze swoich publikacji napisali, iż rzekomo Jezus nie zalecał, by ją odmawiano (Strażnica 1 października 2010 str.7)

zobacz:

Królestwo Boże już przyszło z chwilą pojawienia się Jana Chrzciciela (zob. Łk 16, 16; Łk 7,28-29; Mt 11, 11-13). A co Pan Jezus powiedział o Królestwie Bożym?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Łk 17, 20-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Rz 14, 16-18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy dzieci czytając tę broszurę mogą poznać prawdę o Królestwie Bożym?

"Królestwo Boże przedstawia się jako zjawisko dwufazowe: zaczyna się na ziemi - szczytem sięga nieba; wstępuje się do niego w doczesności - w pełni zażywa się go w wieczności; tworzy rodzinę Bożą na ziemi z Bogiem jako Ojcem, niewidzialnym, ale przez wiarę odczuwalnym - jest rodziną Bożą w niebie, gdzie Boga ogląda się "twarzą w twarz" (1Kor 13, 12). Chrześcijanie już na ziemi są obywatelami nieba (Ef 2, 19). Można więc powiedzieć: Królestwo Boże już jest i jeszcze nie; już się do niego wchodzi, a jeszcze w pełni się w nim nie jest; już się je ma, a jeszcze się go w pełni nie posiada. (...) Na tle tych rozważań wiadomo teraz, dlaczego Mateusz i Łukasz posługują się czasem teraźniejszym mówiąc o ubogich, których jest Królestwo Boże. Jest ono nagrodą za ubóstwo, nagrodą, którą się otrzymuje już na ziemi, ale na którą się również zasługuje przez wyrzeczenia, by je w pełni posiąść w niebie. Ubóstwo jest wartością najwyższą i uprzywilejowaną." (Błogosławieństwa Ewangelijne, wyd.1990, str.103, str.104)

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.2014
Ucz swoje dzieci
str.22

Pismo Święte nic nie mówi, że Jezus na początku "mieszkał w niebie ze swoim Ojcem, Jehową". Pismo Święte mówi natomiast, że zanim stał się człowiekiem, istniał jako Bóg (Flp 2, 6). Stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego:

Łk 1, 35

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
zobacz:

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.2014
Ucz swoje dzieci
str.22

Pismo Święte nic nie mówi, by dwunastoletni Jezus uczył w świątyni "o swoim Ojcu, Jehowie". Jezus nie wymieniał słowa Jehowa. Mówił o swoim Ojcu:

Łk 2, 46-50

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.2014
Ucz swoje dzieci
str.24
Ucz swoje dziecistr.24

Żaden z wymienionych powyżej mężczyzn nie uczył, że Jezus "został stworzony przez samego Jehowę" oraz, że Jezus przed przyjściem na ziemię i po wniebowstąpieniu stał się ponownie Archaniołem Michałem. A tego uczą publikacje Świadków Jehowy.

zobacz:

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.2014
Ucz swoje dzieci
str.25

W Drugim Liście św. Piotra nie ma ani słowa, by "Jehowa przemówił z nieba":

2 P 1, 17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mało tego, głos z nieba powiedział "Jego słuchajcie", czyli Jezusa. Świadkowie Jehowy piszą:

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.2014
Ucz swoje dzieci
Ucz swoje dzieci
str.25

Św. Paweł został chrześcijaninem, czyli został wyznawcą Chrystusa. Świadkowie Jehowy nie wspomnieli ani słowem, że jako Saul prześladował Kościół Boży założony przez Jezusa, z którym to Kościołem Jezus się utożsamiał:

Dz 9, 3-5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 16, 18 Biblia Tysiąclecia Pallottinum 1 Kor 15, 9 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Z polecenia Pana, św. Paweł zostanie narzędziem do głoszenia, że Jezus jest Synem Bożym oraz zaniesie Jego Imię m.in. do pogan:

Dz 9, 13-15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 9, 20-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, są tymi, którzy cierpią dla imienia Jezusa. Co ważnego napisał św. Paweł?

Rz 15, 20-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy, owszem starają się, ale o tym, o czym głoszą trudno znaleźć w tej broszurze.


Jeśli św. Paweł "głosił o Jezusie", to dlaczego w dalszej części Świadkowie Jehowy pytają:

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.2014
Ucz swoje dzieci
Ucz swoje dzieci
str.26

Mamy tutaj sprzeczność. Dlaczego Świadkowie piszą, że św. Paweł "głosił o Jezusie", a pytanie do dziecka brzmi: "Czy będziesz odważnie mówił innym o Jehowie". Co ma uratować komuś życie: "mówienie o Jehowie" czy "głoszenie o Jezusie"? "Uwierz w Pana Jezusa (...) a zbawisz siebie i swój dom." (Dz 16, 31).


O Tymoteuszu Świadkowie Jehowy napisali, iż Tymoteusz chciał, żeby "inni mogli poznać Jehowę". A w którym to miejscu w Piśmie Świętym jest tak napisane?

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.2014
Ucz swoje dzieci
Ucz swoje dzieci
str.28

O czym Paweł i Tymoteusz razem uczyli innych? Do Tymoteusza napisał:

1 Tm 4, 6 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
1 Tm 4, 10-11 Biblia Tysiąclecia Pallottinum 2 Tm 2, 3 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Natomiast św. Piotr:

2 P 3, 18 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zbawicielem jest nasz Bóg, Jezus Chrystus. Czy tego nauczali Apostołowie? Tak! A czy Świadkowie Jehowy tak nauczają?


Świadkowie Jehowy uczą dzieci o rzekomym "raju na ziemi":

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.2014
Ucz swoje dzieci
Ucz swoje dzieci
str.30

Czy powyższe słowa są prawdą? Czy rzeczywiście w "raju na ziemi" nikt nie umrze? W jednej z książek pod znamiennym tytułem:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990

czytamy o Dniu Sądu (1000-lecie):

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.180
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.181

Szkoda, że rodzice uczący swoje dzieci o "raju na ziemi" nie wspomnieli, że w innej publikacji jest napisane wręcz coś przeciwnego. Po ukazaniu tych rewelacji, rodzice powinni zapytać:

Kochane dzieci! Czy chcecie żyć w takim "raju na ziemi", gdzie będą się znajdować ludzie, którzy "dopuszczają się podłości", a pod koniec Dnia Sądu zostaną skazani na śmierć i w ten sposób "zostaną unicestwieni"?

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.2014
Ucz swoje dzieci
str.31

Odpowiem wprost: Nie! Nie chcę żyć w takim "przepięknym raju". Chcę być na zawsze z Jezusem, moim Zbawicielem.

J 12, 26 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 14, 3 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022