"Treści szkalujące organizację Jehowy"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-08-30

W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy taką przestrogę:

Strażnica 15 października 2015
15 października 2015
Strażnica 15 października 2015
str.31
Strażnica 15 października 2015
str.31
Strażnica 15 października 2015
15 października 2015
Strażnica 15 października 2015
str.31
Słownik, Internet

A co powiedzieć o publikacjach Świadków Jehowy? Czy tam można znaleźć treści szkalujące czy złośliwe informacje na temat nauki i historii Kościoła? Czy cytowanie w Internecie publikacji Towarzystwa Strażnica, to "szkalowanie organizacji Jehowy"?

A co powiedzieć o takich treściach, w których prawda ani fakty się nie liczą?

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem wyd.1920 Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.60

Żaden katechizm nie uczy o trzech Bogach. Czy to nie jest szkalowanie? Czy to nie są złośliwe treści?


Pojednanie zob. wyd.1928 Pojednaniestr.126

Trynitarze ani kler tak nie mówią. Czy to nie jest szkalowanie? Czy to nie są złośliwe treści?


Królestwo Boże panujezob. wyd.2014 Królestwo Boże panujestr.15

"Trzech Bogów w jednym", to nie jest koncepcja trójjedynego Boga. Czy to nie jest szkalowanie? Czy to nie są złośliwe treści?

Zobacz:

Czy wierzyć w Trójcę?
wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę?
str.10

Przecież ta forma potrójnego oblicza jest heretycka. Czy to nie jest szkalowanie? Czy to nie są złośliwe treści?

Strażnica 1966 Nr 211966 Nr 21
Strażnica 1966 Nr 21str.9

Trójgłowe, trynitariańskie straszydło? Czy to nie jest szkalowanie? Czy to nie są złośliwe treści?

Zobacz:

Strażnica 1 lipca 19881 lipca 1988 Strażnica 1 lipca 1988str.23

Gdzie i kiedy przypisano boskość Maryi? Czy to nie jest szkalowanie? Czy to nie są złośliwe treści?


A ten przypadek z własną literaturą?

Watchtower January 1, 1989
January 1, 1989
Watchtower January 1, 1989
January 1, 1989
Watchtower January 1, 1989
str.12
Watchtower January 1, 1989
str.12

Usunąć fragment tekstu po niespełnionym proroctwie? Czy to nie jest szkalowanie? Czy to nie są złośliwe treści?

Zobacz:

A cytowanie dat końca świata z publikacji Towarzystwa Strażnica?

The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.101
"Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878 i że 'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16:14), która zakończy się w 1914 r. kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła."

Czy to nie jest szkalowanie? Czy to nie są złośliwe treści?

Zobacz:

Strażnica 15 października 2015
15 października 2015
Strażnica 15 października 2015
str.31
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny 30 sierpnia 2015
Gość Niedzielny
str.12
Gość Niedzielny
str.12

Czy to nie jest szkalowanie? Czy to nie są złośliwe treści?


A tak na marginesie:

Strażnica 15 października 2015
15 października 2015
Strażnica 15 października 2015
str.31

W Liście Jakuba nie ma nic o Jehowie:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Jk 1, 5-6 Biblia Tysiąclecia Judy 22-23 Biblia Tysiąclecia

A czy "dojrzali bracia" będą potrafili merytorycznie wyjaśnić "złośliwe treści" w publikacjach Świadków Jehowy zacytowane powyżej?


Strażnica 15 października 2015
15 października 2015
Strażnica 15 października 2015
str.31

Mt 5, 11-12

Biblia Tysiąclecia

Wrogowie będą prześladować chrześcijan z powodu imienia Jezus i ten werset dotyczy wyznawców Chrystusa, a nie Świadków Jehowy. Tzw. "drugie owce" nie chcą nagrody niebiańskiej i nie chcą oglądać Boga w niebie.


Strażnica 15 października 2015
15 października 2015
Strażnica 15 października 2015
str.31

Nie wszystko niepokoi Świadków Jehowy co pojawia się w sieci. Są też Świadkowie Jehowy, którzy potrafią posługiwać się 'umiejętnością myślenia i rozeznaniem' i potrafią rozpoznać 'męża mówiącego rzeczy przewrotne' oraz tych, 'którzy są spaczeni w całym swym postępowaniu'. Mamy tego owoce:

Cuda i Łaski Boże Lipiec 2015 Cuda i Łaski Boże Lipiec 2015
Cuda i Łaski Boże Lipiec 2015
Cuda i Łaski Boże Lipiec 2015

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024