Dla kogo Nowy Testament?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy mają pewien problem z tekstem Nowego Testamentu. Cały Nowy Testament jest bowiem skierowany do chrześcijan, którzy mają otrzymać nagrodę życia wiecznego w niebie:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Ef 4, 4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Gdzie będą sprawiedliwi:

Mt 13, 43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Błogosławieństwa dotyczą WSZYSTKICH:

Mt 5, 1-12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 25, 31-34

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mimo tego, iż CAŁY Nowy Testament mówi nam o jednej nadziei, a więc nagroda będzie jedna - niebo, Świadkowie Jehowy podzielili zbawionych na dwie klasy: na tych, co będą żyć w niebie (namaszczeni) i na tych, którzy rzekomo będą żyć na ziemi (drugie owce). Dlatego tym, którzy mają żyć na rajskiej ziemi, trzeba było jakoś to wytłumaczyć:

Strażnica 1975 Nr 9
1975 Nr 9
Strażnica 1975 Nr 9
str.9

Nie większość wypowiedzi, lecz CAŁY Nowy Testament jest skierowany do WSZYSTKICH.

Wspaniały finał Objawienia bliski
zob.
wyd.1993
Wspaniały finał Objawienia bliski
str. 318
Zjednoczeni w oddawani czci jedynemu prawdziwemu Bogu
zob.
Zjednoczeni w oddawani czci jedynemu prawdziwemu Bogu
wyd.1989
Zjednoczeni w oddawani czci jedynemu prawdziwemu Bogu Zjednoczeni w oddawani czci jedynemu prawdziwemu Bogustr. 111
Strażnica 15 stycznia 2008
15 stycznia 2008
Strażnica 15 stycznia 2008 Strażnica 15 stycznia 2008
str. 22

Jak czytamy powyżej, Nowy Testament powstał głównie dla "namaszczonych braci Chrystusa", a dla "drugich owiec" pozostaje już tylko analizowanie i trzymanie się rad tam zawartych.

"Przez jakiego ducha prowadzeni są wobec tego szeregowi ŚJ? NT mówi tylko o dwóch rodzajach duchów i synów (diabelskich i Bożych) 1J 3:10, J 8:44. Tekst Rz 8:9 podaje: "Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego ten do niego nie należy". Nie wiadomo więc czemu ingerencję Ducha Św. przydzielają tylko wybrańcom. Tym samym wskazują, że nie mają sami Ducha Chrystusowego i nie mogą być w Królestwie Bożym, bo "jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego" J 3:5."
Zob. też:

Strażnica dla namaszczonych, a Złoty Wiek dla kogo?

Strażnica 1 stycznia 1994
1 stycznia 1994
Strażnica 1 stycznia 1994 Strażnica 1 stycznia 1994
str. 21

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024