Z cyklu: "Uczymy się z Biblii".
"Gabriel odwiedza Marię"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-03-26

Co znajdziemy ciekawego w książce pt. "Uczymy się z Biblii" w rozdziale "Gabriel odwiedza Marię"? Znajdziemy tutaj opis zwiastowania, wypowiedzi anioła Gabriela, Marii i św. Elżbiety. Jak dalece są one zgodne z Pismem Świętym, musimy po prostu to sprawdzić. A więc w rozdziale 69 czytamy:

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Bibliiwyd.2017 Uczymy się z Biblii
Uczymy się z Biblii
str.164

Na początek:

Ps 130, 7-8 Mt 1, 20-21
"Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów" "«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów»"

Anonimowi redaktorzy opowiadają dzieciom:

Uczymy się z Biblii
str.164

Fragment, o którym piszą anonimowi redaktorzy, a które są skierowane do dzieci, nic nie mówi o "Jehowie". To próba narzucenia niebiblijnej narracji, w której dzieci mają wzrastać i nią żyć, a i również w przyszłości narzucać ją innym. Sprawdźmy w Piśmie Świętym, czy jest tam mowa o "Jehowie":

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Łk 1, 26-32

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2256
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 1, 26-32

Grecko-polski Nowy Testament
str.239
Grecko-polski Nowy Testament
str.240

Nawet na oficjalnej stronie Świadków Jehowy w interlinii grecko - angielskiej nie ma mowy o "Jehowie":

Łk 1, 26-32

Interlinia grecko-angielska

Uczymy się z Biblii
str.164

Skąd anonimowi redaktorzy biorą takie pomysły, by wmawiać dzieciom słowa, które nie padają w Biblii? Gabriel nie powiedział przecież, że "dla Jehowy nie ma rzeczy niemożliwych". W Biblii jest mowa, iż "dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Św. Łukasz pisał o Bogu, a nie o "Jehowie". Czy dla Świadków Jehowy wszystko jest możliwe i mogą włożyć w usta słowa, których Gabriel nie wypowiedział? Sprawdźmy:

Łk 1, 34-38

ed. Święty Paweł
str.2257

Uczymy się z Biblii
str.164

W którym miejscu Maria powiedziała: "Jestem niewolnicą "Jehowy""?. Skąd Świadkowie Jehowy wzięli słowo "Jehowa"? Maryja jest niewolnicą (gr. δούλη) Pana, co wyraża pełne poddanie się woli Bożej. Interlinia Świadków Jehowy pokazuje, że nie ma tam słowa "Jehowa":

Interlinia grecko-angielska

Uczymy się z Biblii
str.165

Ponownie anonimowi redaktorzy chcą wmówić dzieciom, iż św. Elżbieta powiedziała pod wpływem Ducha Świętego: "Mario, Jehowa ci pobłogosławił". Co można pod wpływem Ducha Świętego: "Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»" (1 Kor 12, 3). Św. Elżbieta, kiedy Maria przyszła ją odwiedzić powiedziała "matka mojego Pana":

Łk 1, 39-45

ed. Święty Paweł
str.2257
ed. Święty Paweł
str.2257

Uczymy się z Biblii
str.165

I znowu. W którym miejscu Maria powiedziała: "wysławiam Jehowę"? W interlinii Świadków Jehowy nie ma tego słowa:

Łk 1, 46-48

Interlinia grecko-angielska

Łk 1, 46-48

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2257

Ciekawe, czy dzieci Świadków Jehowy wiedzą o tym, iż jeśli chodzi o Marię, to Jej figurą była Arka Przymierza:

ARKA PRZYMIERZA MARYJA
Dawid zaszczycony jej obecnością, 2Sm 6:9 Elżbieta zaszczycona jej obecnością, Łk 1:43
otaczana kultem, Ps 132:8; por. 5:8 otaczana kultem, Łk 1:48 i 42
przebywa 3 miesiące w domu Obeda, 2Sm 6:11 przebywa 3 miesiące w domu Elżbiety, Łk 1:56
przynosi błogosławieństwo jego domowi, 2Sm 6:11 przynosi błogosławieństwo Jej domowi, Łk 1:43
Dawid podskakuje z radości przed Arką, 2Sm 6:14 dziecko podskoczyło w łonie Elżbiety na głos Maryi, Łk 1:44 (BG, ks. Wu.)
zawiera w sobie Tablice Prawa, mannę i laskę kapłańską Aarona, Hbr 9:4 nosi w sobie Dawcę Prawa, Chleb Życia i Arcykapłana, Ga 6:2, J 6:35, Hbr 3:1
nad Nią spoczęła Chwała Pana i obłok, Wj 40:35 zstąpił na Nią Duch Święty i osłania Ją Moc Najwyższego, Łk 1:35
znak obecności Boga wśród Izraela, Ps 132:8 znak obecności Boga wśród ludu, Łk 1:43
nagle ST przestaje mówić o Arce, 2Krn 35:3; por. Jr 3:16 nagle NT przestaje mówić o Maryi, Dz 1:14; por. Ga 4:4
Arka zostaje ukryta, 2Mch 2:4-7 Maryja zostaje ‘ukryta’, Ap 12:6 i 14
miejscem jej jest świątynia niebieska, Ap 11:19 zostaje Wniebowzięta, Ap 12:1 i 4
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
1) Maryja będąc „Matką Jego” (J 2:5) i „Matką Jezusa” (J 2:1), który jest Bogiem (J 20:28), jest tym samym Matką Bożą.

2) Mt 1:23 mówi, że Syn Maryi, którego porodziła to „Emmanuel, to znaczy ‘Bóg z nami’”. Maryja jest więc Matką „Boga z nami”, tzn. jest Matką Bożą.

3) Elżbieta nazywa Maryję Matką Pana (Łk 1:43). Tytuł „Pan” w zastosowaniu do Jezusa jest wymienny z określeniem „Bóg”. Na przykład Piotr na początku swego listu nazywa Chrystusa „Bogiem i Zbawicielem” (2P 1:1; por. J 20:28), a na końcu „Panem i Zbawicielem2P 3:18. Maryja więc, będąc Matką Pana, jest Matką Bożą. Podobnie Ducha Św. raz nazywa się „Duchem Bożym” (Rz 8:14), a innym razem „Duchem Pańskim” Dz 8:39.

4) Anioł Gabriel powiedział do Maryi, że Święte, które z Niej się narodzi, „będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1:35). Określenie „Jednorodzony Syn Boży” (J 3:18) jest wymienne z tytułem „Jednorodzony Bóg” (J 1:18); por. J 20:28, 31 (Bóg i Syn Boży). Maryja więc, będąc Matką Jednorodzonego Syna Bożego, jest Matką Jednorodzonego Boga, tzn. jest Matką Bożą. Tę naukę potwierdza św. Ignacy (zm. 107), żyjący współcześnie ze św. Janem, który w liście „Do Kościoła w Efezie” pisał: „Bóg nasz bowiem Jezus Chrystus począł się w łonie Maryi” (18:2), „przychodzący w ciele Bóg (...) zrodzony z Maryi i zrodzony z Boga” 7:2." (str.227)

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024