Zmienny Gog z Magog
w nauczaniu Świadków Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-02-18

Świadkowie Jehowy potrafią jedną wykładnię zmieniać po kilka razy. Za każdym razem słyszymy od nich, że głoszą i żyją "w prawdzie". Zobaczmy, jak "prawda" potrafi zmieniać swoje oblicze. Tym razem zatrzymajmy się na interpretacji Towarzystwa Strażnica w temacie "Goga z Magog" z Księgi Apokalipsy 20, 8 i Księgi Ezechiela, rozdziały 38 - 39.

Gog z Magog hordą atakującą cielesny Izrael
Walka Armagieddonu
wyd.1923
zob.
Walka Armagieddonu
str.691
Walka Armagieddonu
str.692
Strażnica 01.07 1924
01.07 1924
Strażnica 01.07 1924
str.206
Strażnica Nr 11, 1954
Nr 11, 1954
Strażnica Nr 11, 1954
str.2
„Już w roku 1897 to Towarzystwo Strażnica opublikowało czwarty tom »Badań Pisma«, który zrazu nosił tytuł »Dzień Pomsty«, lecz później otrzymał tytuł »Walka Armagedonu«. W 11 rozdziale tej książki podano, że celem ataku Goga będzie naród Izraela przywrócony do Ziemi Palestyńskiej, a na stronie 554 /wyd. ang./ powiedziano: »Izrael będzie na końcu oblężony przez zastępy nielitościwych grabieżców, których prorok określa jako hordy Goga i Magoga (Ezech. 38), przy czym bezbronny Izrael będzie w wielkim utrapieniu«. Przeszło trzydzieści lat później te proroctwa biblijne ponownie zbadano...”

Gog z Magog hordą nieprzyjaciół Boga i Królestwa
Światło
zob.
tom 2 wyd.1930
Światło
str.224
Światło
str.187

Gog z Magog „jednym z książąt” szatana

Gog to „jeden z książąt” szatana będący też „agentem”, „naczelnym urzędnikiem” i „głównym marszałkiem polnym” w armii diabła:

Strażnica Nr 11, 1954
Nr 11, 1954
Strażnica Nr 11, 1954
str.2
Strażnica Nr 11, 1954
15.08 1932
Strażnica 15.08 1932
str.243
Wszechświatowa wojna bliska
Wszechświatowa wojna bliska
wyd.1932
Wszechświatowa wojna bliska
str.58
Wszechświatowa wojna bliska
str.59
Kryzys
Kryzys
wyd.1933
Kryzys
str.19
Aniołowie wyd.1934
ANIOŁOWIE
wyd.1934
Aniołowie wyd.1934
str.8
Aniołowie wyd.1934
str.9
Bogactwo
Bogactwo
wyd.1936
Bogactwo
str.234
Bogactwo
str.235
Prawda was wyswobodzi
Prawda was wyswobodzi
wyd.1946
Prawda was wyswobodzi
str.339
Prawda was wyswobodzi
str.340

Gog z Magog szatanem
Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych
Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych
Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych
str.103
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?
zob.
wyd.1958
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?
str.71
Strażnica 1 sierpnia 2007
Strażnica 1 sierpnia 2007
Strażnica 1 sierpnia 2007
str.9
Strażnica 15 marca 2009
Strażnica 15 marca 2009
Strażnica 15 marca 2009
str.28
Królestwo Boże panuje
zob.
wyd.2014
Królestwo Boże panuje
str.227

Gog z Magog: Koalicja narodów, które podejmą próbę unicestwienia ludu Bożego
Gog z Magog: Buntownicy, którzy otoczą prawych ludzi, by ich zgładzić
Strażnica 15 maja 2015
Strażnica 15 maja 2015
Strażnica 15 maja 2015
str.29
Strażnica 15 maja 2015
str.30
Strażnica 15 maja 2015
str.29
Strażnica 15 maja 2015
str.30
Strażnica 15 maja 2015
str.29
Strażnica 15 maja 2015
str.30

Najnowsza nauka jest powrotem do dawnej wykładni z roku 1930, ale w nowej formie (dwóch Gogów). Jeden Gog zaatakuje "lud Boży" (ma się rozumieć Świadków Jehowy) przed Armagedonem, natomiast drugi Gog zaatakuje wszystkich Świadków Jehowy po Tysiącleciu rozkoszujących się życiem wiecznym "w raju na ziemi". A podobno miało być tak pięknie.

zobacz:

Ap 20, 7-10

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła
str.2719
Edycja św. Pawłastr.2719

Komentarz do Ezechiela 38 - 39

Edycja św. Pawłastr.1914
Edycja św. Pawłastr.1915
Edycja św. Pawłastr.1916
Edycja św. Pawłastr.1917

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024