Fundament Boży

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w tej publikacji napisali:

Strażnica 15 lipca 2014
15 lipca 2014
Strażnica 15 lipca 2014
str.9

"„Pieczęć”, która buduje wiarę w Jehowę"??? - Ta „Pieczęć” buduje wiarę w Jezusa. O tym mówi kontekst całej wypowiedzi. Kiedy czyta się tekst bez poprawek anonimowych tłumaczy Przekładu Nowego Świata, to brzmi on następująco:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

2 Tm 2, 19

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Cytaty, które w Starym Testamencie odnosiły się do Boga, w powyższym wersecie Św. Paweł odnosi do Chrystusa. Zobaczmy też inne miejsca:

1 Kor 3, 11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ef 2, 19-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu
wyd.1999
Pismastr.256

Wróćmy do:

Strażnica 15 lipca 2014
15 lipca 2014
Strażnica 15 lipca 2014
str.9

W wersecie (2 Tm 2,19 wg PNŚ), który cytują Świadkowie Jehowy nie występuje słowo "Jehowa". Wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32

pokazuje nam w lewej szpalcie dwa razy gr. słowo kyrios przetłumaczone na LORD - Pan. Zobaczmy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

2 Tm 2, 19

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.931

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

2 Tm 2, 19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1008

Świadkowie Jehowy nawet w swojej greckiej Biblii usunęli słowo kyrios i wstawili "Jehowa":

Grecki Przekład Nowego Świata 2 Tm 2, 19 Grecki Przekład Nowego Światastr.276 Grecki Przekład Nowego Świata
wyd.1993
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

2 Tm 2, 19

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Przypis Biblii Poznańskiej:

Biblia Poznańskastr.516
Biblia Poznańskastr.517

Świadkowie Jehowy nie wzywają imienia Chrystusa, nie należą więc do Kościoła, nie są chrześcijanami. Nawet próbują wmówić czytelnikom, iż rzekomo Tymoteusz "wymieniał imię Jehowy":

Strażnica 15 lipca 2014
15 lipca 2014
Strażnica 15 lipca 2014
str.10

Tymoteusz nie "wymieniał imienia Jehowy", ponieważ był wyznawcą Chrystusa, a nie Świadkiem Jehowy. Odrzucał więc "nieprawy wpływ fałszywych chrześcijan". Mało tego, św. Paweł pisząc do Kościoła w Koryncie nadmienił, iż wszyscy wzywali:


1 Kor 1, 2

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jeżeli wszyscy wzywali imienia Pana Jezusa Chrystusa, więc jako chrześcijanie nie mogli "wymieniać imienia Jehowy". Zobacz też inną manipulację wersetem biblijnym (Rz 10,13):


Zobaczmy jeszcze jak w tej samej publikacji Świadkowie Jehowy zacytowali tylko fragment wersetu:

Strażnica 15 lipca 2014
15 lipca 2014
Strażnica 15 lipca 2014
Strażnica 15 lipca 2014
str.11

Co anonimowym redaktorom Strażnicy przeszkodziło, by zacytować również drugą część wersetu?

2 Kor 13, 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024