Świadkowie Jehowy cytują
The Companion Bible

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-11-17

JW Broadcasting - listopad 2017

JW Broadcasting - listopad 2017 JW Broadcasting - listopad 2017

Dawid Splane, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, w swoim wystąpieniu (od 3:49) przyznaje:

„Dzięki temu można sprawdzić cytat w kontekście i upewnić się, że podajemy rzeczywiście to, co jego autor miał na myśli. (...) Kiedy jednak przeanalizuje się kontekst cytatu, może się okazać, że autor miał na myśli coś zupełnie innego. Nigdy nie wypaczamy cytatów. Usilnie staramy się, by cytaty nie były wyrwane z kontekstu.”

Świadkowie Jehowy w książce:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia

na dowód tego, że Pan Jezus nie umarł na krzyżu, komentując użycie słowa stauròs, Świadkowie Jehowy cytują fragment z dzieła The Companion Bible:

Czego naprawdę uczy Biblia
str.204

Sprawdźmy kontekst tej wypowiedzi:

The Companion Bible The Companion Biblewyd.1990 The Companion Bible
The Companion Bible186

Świadkowie Jehowy jednak przemilczeli fakt, iż autor opisywał (akapit wcześniejszy) grekę klasyczną (Homer i inni), która trwała przecież od IX do IV w. przed Chr.

The Companion Bible186

Natomiast Nowy Testament to greka koine:

Zobacz:

Świadkowie Jehowy we wcześniejszych swoich publikacjach też cytowali fragment z dzieła The Companion Bible. Najpierw zobaczmy jak wygląda cytat w książce Czego naprawdę uczy Biblia:

Czego naprawdę uczy Biblia
str.204

A teraz porównajmy z innym wcześniejszym tłumaczeniem, który możemy znaleźć m.in. w Strażnicy z 1970 roku:

Strażnica 1970 Nr 10Strażnica 1970 Nr 10 Strażnica 1970 Nr 10 Strażnica 1970 Nr 10str.21

JW Broadcasting - listopad 2017

„Dzięki temu można sprawdzić cytat w kontekście i upewnić się, że podajemy rzeczywiście to, co jego autor miał na myśli. (...) Kiedy jednak przeanalizuje się kontekst cytatu, może się okazać, że autor miał na myśli coś zupełnie innego. Nigdy nie wypaczamy cytatów. Usilnie staramy się, by cytaty nie były wyrwane z kontekstu.”

Porównajmy:

Czego naprawdę uczy Biblia, s. 204. Strażnica 1970 Nr 10, s.21
„Nigdy nie oznacza ono dwóch belek, nałożonych jedna na drugą pod jakimkolwiek kątem” Homer stosował słowo stauros dla określenia zwykłego słupa lub pala, albo prostej belki. W tym samym sensie stosowali je również wszyscy inni klasycy greccy. Nigdy nie oznaczało ono u nich umieszczonych pod jakimkolwiek kątem dwóch belek, lecz zawsze tylko pojedynczą sztukę.”

Mamy cytaty (tłumaczenia) z tej samej książki The Companion Bible, ale w dwóch wersjach. W Strażnicy z roku 1970 z kontekstu możemy się dowiedzieć, iż chodzi o grekę klasyczną (Homer i inni), a w książce Czego naprawdę uczy Biblia czytelnik nie ma pojęcia, iż jest mowa o grece klasycznej.

Co takiego Świadkowie Jehowy pisali o grece klasycznej:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
wyd.1998
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożytecznestr.316
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.153

To "później", to z pewnością od IV w. przed Chr. w górę, włącznie z czasami Jezusa i aż do dzisiaj.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024