Przekład Nowego Świata
zrewidowane wydanie angielskie 2013

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-10-12

Świadkowie Jehowy w roku 2013 wydali w języku angielskim zrewidowany Przekład Nowego Świata. O zmianach w stosunku do poprzedniej wersji Biblii możemy przeczytać w tej publikacji w specjalnym artykule:

Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015
str.14
Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015
str.2

Świadkowie w swoim "studium" opisują powstawanie Biblii. Wspominają również o Septuagincie:

Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015
str.5
Strażnica 15 grudnia 2015
str.6
Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015
str.6

Cytaty występujące w Nowym Testamencie powołujące się na Stary Testament pochodziły z Septuaginty, w której zamiast tetragramu był kyrios. Mogły pochodzić z: Greek papirus 458 - II w. przed Chr.; 4QLXXLeva - I w. przed Chr.; 4QLXXNum - I w. przed Chr.; 4QLXXDeut - I w. przed Chr. Jak dotąd wśród odnalezionych najstarszych manuskryptów Nowego Testamentu nie było żadnego fragmentu imienia Bożego pisanego hebrajskim pismem kwadratowym. A mimo to, Świadkowie wstawili słowo "Jehowa" do Nowego Testamentu, nawet w tych miejscach, gdzie dany fragment nie jest cytatem ze Starego Testamentu.

Zobacz też:

Jedna z książek Świadków Jehowy wydana w języku polskim w roku 1950 w temacie imienia Bożego stwierdza:

Niech Bóg będzie prawdziwy wyd.pol.1950
zob.
zob. wyd.pol.1950
Niech Bóg będzie prawdziwy wyd.pol.1950
str.23

W późniejszym wydaniu tego tytułu nastąpił zwrot o 180 stopni i zaprzeczono powyższej wypowiedzi:

Niech Bóg będzie prawdziwy
wyd.1954
Niech Bóg będzie prawdziwy
str.17
Niech Bóg będzie prawdziwy (wyd. 1950) Niech Bóg będzie prawdziwy (wyd. 1954)
"Dlatego, ile razy czytając natrafili na to imię, wymawiali zamiast niego słowo Adonai (Pan) albo Elohim (Bóg). Stąd przy sporządzeniu pierwszego przekładu na język grecki, znanego jako Septuaginta (LXX), tłumacze naśladowali ten hebrajski zwyczaj i zamiast imienia Bożego tłumaczyli wyżej wymienione imiona zastępcze i wstawiali je do swego greckiego przekładu." (str.23) "Dlatego za każdym razem, gdy przy czytaniu natrafiali na to imię, wymawiali zamiast niego słowo Adonai (Pan) albo Elohim (Bóg). Jednak przy opracowywaniu tego pierwszego przekładu na język grecki, znanego jako Septuaginta (LXX), tłumacze nie stosowali się do wspomnianego zwyczaju, lecz do swego greckiego przekładu wstawiali cztery litery hebrajskie (יהוה), oznaczające imię Boże." (str.17)

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.323
Zobacz też:

Strażnica 15 grudnia 2015
str.7

Przyjrzyjmy się powyższej ilustracji. Najpierw z lewej strony widzimy jeden z najstarszych przekładów, potem polskie przekłady, a najwyżej (górna półka) stawiają swój własny Przekład Nowego Świata. Czy przedstawienie w ten sposób stopniowania przekładów Pisma Świętego ma wywrzeć na czytelnikach wrażenie, iż najważniejszy współczesny przekład Pisma Świętego, to właśnie Biblia Świadków Jehowy?


Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015
str.7

Takim efektem przestudiowania zbiorów wielu manuskryptów i ich fragmentów jest m.in. wydanie krytyczne Nowego Testamentu Nestle-Alland wraz z przypisami:

Nestle-Alandzob. zob. zob. Dz 1, 21-26 Nestle-Aland
str.322
Nestle-Aland
str.322

Ta wersja Nowego Testamentu jest m.in. źródłem tłumaczeń na współczesne języki narodowe. Świadkowie Jehowy jednak mają własną wersję angielską, z której tłumaczą na inne języki:

Strażnica 15 października 1997
15 października 1997
Strażnica 15 października 1997 Strażnica 15 października 1997
str.12

Świadkowie Jehowy nazywają własny angielski przekład "oryginałem":

Przebudźcie się! 8 września 1994
8 września 1994
Przebudźcie się! 8 września 1994 Przebudźcie się! 8 września 1994Przebudźcie się! 8 września 1994
str.19
Zobacz:

Wydanie nowego zrewidowanego przekładu pociąga za sobą konsekwencje. Świadkowie Jehowy informują o wydaniu nowego śpiewnika. Jaka jest przyczyna?

Nasza Służba Królestwa grudzień 2014
Grudzień 2014
Nasza Służba Królestwa grudzień 2014
str.7

Czy powodem zmian w Przekładzie Nowego Świata są tzw. "nowe światła", dlatego trzeba było zmienić śpiewniki? Czy innym powodem jest na pewno zmieniający się język angielski? Wcześniejsze wydanie było pewnie mało zrozumiałe, a teraz jest tak dobre, dlatego niektórzy ze szczęścia płakali:

Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015Strażnica 15 grudnia 2015
str.8
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Prz 27, 2

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015
str.10

Mt 1,21-23

Pismo Święte Pallottinum

Dz 4,12

Pismo Święte Pallottinum
Zobacz więcej:

Kilka porównań Przekładu Nowego Świata w stosunku do wcześniejszego wydania:

Wj 3,14

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures str.79 str.80 New World Translation of the Holy Scriptures ed.2013 str.116
Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: "OKAŻĘ SIĘ, KIM SIĘ OKAŻĘ". I dodał: "Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: ‚OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was'". Tak Bóg rzekł do Mojżesza: "Stanę się, kim zechcę się stać". I dodał: "Oto co masz powiedzieć Izraelitom: 'Stanę się posłał mnie do was'"

W starszej wersji Przekładu Nowego Świata w nawiasach kwadratowych było słowo "inne" (ang. other), a w nowszej wersji całkowicie usunięto nawiasy kwadratowe w Kol 1,16-17. Czytelnik teraz nie będzie wiedział, że słowo "inne" (ang. other) zostało dodane do Biblii. Wstawienie słowa "inne" ma na celu pozbawienie boskości Chrystusa i zniżenia Zbawiciela do poziomu stworzenia. Chrystus jest stworzeniem, a nie Stwórcą:

Kol 1,16-17

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2006
New World Translation of the Holy Scriptures str.1468 New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures str.1469 str.1470

Teraz słowo other ("inne") w Przekładzie Nowego Świata "robi" za natchnione. W polskiej wersji od początku nie było nawiasów kwadratowych (Chrześcijańskie Pisma Greckie, wyd.1994, str.259).

Zobacz:

Rz 9,5

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1414 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1516
(5) "Do których należą praojcowie i z których Chrystus wywodzi się według ciała: Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen." (5) "Do tych należą praojcowie i z tych Chrystus pochodzi według ciała. Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie wychwalany [lub: sławiony] na wieki. Amen."

W wersji Przekładu Nowego Świata (wyd.1984) za słowami: "z których Chrystus wywodzi się według ciała" postawiono dwukropek. Następnie z powodów doktrynalnych zmieniono kolejność wyrazów, by ukryć przed czytelnikiem boskość Chrystusa. Zrewidowany przekład 2013 ma już kropkę.

Zatrzymajmy się na chwilę przy Rz 9, 5. Świadkowie Jehowy w tej publikacji powołali się na:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.380

Czy autor komentarza KUL-u ma zbieżne myśli z redaktorami Strażnicy i jest za postawieniem kropki? Zobaczmy:

List do Rzymina KUL
zob.
wyd.1978
List do Rzymina KUL
zob.
List do Rzymina KUL
str. 201
List do Rzymina KUL
str. 201
List do Rzymina KUL
str. 202

Jak czytamy powyżej, autor komentarza KUL nie zgadza się z postawieniem kropki po wyrażeniu to kata sarka. Świadkowie Jehowy poszli jednak na całość i w swoim zrewidowanym przekładzie 2013 postawili kropkę. Można więc śmiało zacytować Świadkom Jehowy komentarz KUL do Rz 9, 5.

Przy okazji:

List do Rzymian KUL
zob.
List do Rzymian KUL
wyd.1999

Komentarz do Rz 9, 5:

List do Rzymian KUL
str.62
List do Rzymian KUL
str.63

Łk 16,23

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1313 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1409
(23) "I w Hadesie podniósł swoje oczy, będąc w męczarniach, i w oddali ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego piersi." (23) "I w Grobie podniósł swoje oczy, męcząc się, i z oddali (z daleka) ujrzał Abrahama oraz Łazarza u jego boku."

Szeol, to najczęstsze określenie biblijne Otchłani czyli świata zmarłych. Wyraz "szeol" występuje w Biblii hebrajskiej 66 razy, Septuaginta tłumaczy go zazwyczaj przez ha[i]des. Obok tego terminu jako synonim 6 razy występuje abaddon = "Zagłada". W paralelizmie zaś do Szeolu występują jako jego synonimy: "grób, dół, jama" lub "śmierć", odpowiednio ilustrując jakby lokalizację lub też stan. Jedno i drugie nie może być brane dosłownie, lecz tylko analogicznie. (zob. więcej)


Rdz 2,7

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.8 New World Translation of the Holy Scripturesstr.45
"I człowiek stał się duszą żyjącą ." "I człowiek stał się osobą żyjącą ."

Mk 3,4

New World Translation of the Holy Scripturesstr.1260 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1352
"Czy wolno w sabat spełnić dobry uczynek, wybawić czy zabić duszę?" "Czy wolno w sabat spełnić dobry uczynek, życie wybawić czy zabić?"

Hbr 1,6

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scripturesstr.1438 New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scripturesstr.1601
Przypis: "niech . . . wielbią" Przypis: "pokłonią się jemu"
Zob.:

Zobacz więcej:

Strażnica 15 grudnia 2015
15 grudnia 2015
Strażnica 15 grudnia 2015
str.17

Przekład Nowego Świata to dar od Boga? A co powiedzieć o wstawieniu słowa "Jehowa" do Rz 10, 13?

New World Translation of the Holy Scriptures
zob.
zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures
str.6

New World Translation of the Holy Scriptures
str.1518

Przekład Nowego Świata
str.1424
wyd.pol.1997

Kiedy będziemy czytać kontekst wypowiedzi św. Pawła, okazuje się, że mówi o imieniu Chrystusa:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Rz 10, 8-14 Edycja św. Pawła
str.2475
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2475

Nie ma więc żadnych wątpliwości o kim jest mowa. Św. Paweł stwierdzając, że Jezus jest PANEM uzasadnia cytatami ze Starego Testamentu stosowanymi tam do Jahwe (Iz 28:16, Jl 3:5 por. Rz 10:11, 13).

Zobacz więcej:
List do Rzymina KUL
zob.
wyd.1978
List do Rzymina KUL
zob.

Rz 10, 11-13

List do Rzymian KUL
str.219
List do Rzymian KUL
str.220
List do Rzymina KUL
str.219
List do Rzymina KUL
str.220

Do czego w takim razie służy Świadkom Jehowy Przekład Nowego Świata? Czy przypadkiem nie ma on uzasadniać nauk Świadków Jehowy?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021