Co wiesz o Świadkach Jehowy?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-11-27

Przebudźcie się! Nr 1 2016
Nr 1 2016
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7

Co takiego reklamują na stojaku Świadkowie Jehowy na załączonym zdjęciu:

Przebudźcie się! Nr 1 2016Nr 1 2016 Przebudźcie się! Nr 1 2016str.7

Widać tam dwie pozycje:

Czego naprawdę uczy Biblia?CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA? Bóg ma dla nas dobrą nowinę!BÓG MA DLA NAS DOBRĄ NOWINĘ!

Zatrzymajmy się na chwilę przy pozycji "CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA?". Otóż na stronie 93 możemy zobaczyć m.in. reklamę Strażnicy z 15 marca 2004 roku:

Czego naprawdę uczy Biblia?CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA? Czego naprawdę uczy Bibliastr.93

A w Strażnicy na stronie 1 i 6 osobliwe rysunki:

Strażnica 15 marca 200415 marca 2004
Strażnica 15 marca 2004
str.1
Strażnica 15 marca 2004str.6 Strażnica 15 marca 2004str.6
Więcej:
Zobacz też:

Wróćmy do tej publikacji:

Przebudźcie się! Nr 1 2016
Nr 1 2016
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7

Przebudźcie się! Nr 1 2016
Nr 1 2016
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.8

Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami. Pan Jezus wysyłając swoich uczniów na cały świat, mówi, że będą JEGO świadkami (Dz 1, 8; Ap 17, 6), a nie, że będą świadkami Jehowy.

Cyt.: "Jednak pod wieloma względami różnimy się od innych wyznań chrześcijańskich"
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd.1991 Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.23
Cyt.: "Na przykład dowiedzieliśmy się z Biblii, że Jezus jest Synem Bożym, a nie częścią Trójcy (Marka 12:29)"

Werset Mk 12, 29 nie przeczy, że Jezus jest Bogiem.

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mk 12, 29 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Flp 2, 11

Świadkowie Jehowy naukę o Trójcy Świętej sprowadzają do absurdu i przedstawiają ją w fałszywym świetle:

Przykład:

Niech Bóg będzie prawdziwyNiech Bóg będzie prawdziwy
Niech Bóg będzie prawdziwystr.87

Nie jest prawdą, że treścią nauki o Trójcy Świętej jest "istnienie trzech bogów w jednej osobie". Treścią tej nauki jest: Jeden Bóg w trzech Osobach.

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd.1991 Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.132

Biblia nie dowodzi, że Syn Boży "zanim przyszedł na ziemię" był znany jako Michał. Również Biblia nie dowodzi, iż Jezus "po powrocie do nieba" jest znany jako Michał. To nowa wymyślona nauka Świadków Jehowy. Wcześniej mieli zupełnie inne zdanie na temat Michała. W Dokonanej Tajemnicy był nim papież (str.225).

Jezus jest Synem Bożym, tzn., że On jest Bogiem. Zrodzony z Boga (Hbr 1, 5) jest Bogiem (J 1, 1; J 1, 18; J 20, 28). Syn Boży, który był od wieczności Bogiem, stał się człowiekiem:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 20,31
Biblia Tysiąclecia
J 1,1
Biblia Tysiąclecia
J 1,14
Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 20,28
Cyt.: "Nie wierzymy w nieśmiertelność duszy, za niebiblijny uznajemy też pogląd, że Bóg skazuje ludzi na wieczne męki w piekle"

Dusza nieśmiertelna:

Mt 10:28 Łk 12:4nn
"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który i duszę i ciało może zatracić w piekle" "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła (geennan). Tak, mówię wam: Tego się bójcie"
Ap 6, 9-10 Flp 1, 20-24
"A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: "Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?" "Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne"
2 Kor 6, 6n 2 Kor 5, 1-10
"Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy" "Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. (...) Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana"

Kara w piekle:

Mk 9, 43-48 Jdt 16, 17
"Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła (gehenna) w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie" "Biada poganom, którzy powstają przeciw memu narodowi: Pan Wszechmocny ich ukarze w dzień sądu, ześle w ich ciało ogień i robactwo, i jęczeć będą z bólu na wieki"
Ap 14, 9-11 Ap 20, 10. 14n
"A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka." "A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga " jezioro ognia"
Ap 14, 11 Ap 21,8
"A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi, i nie mają odpoczynku we dnie ani w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia." "A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga"
Mt 13, 42 Łk 16, 19nn
"Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" "Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, (...) bo strasznie cierpię w tym płomieniu (...) żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki"

Przebudźcie się! Nr 1 2016
Nr 1 2016
Przebudźcie się! Nr 1 2016 Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.8

Świadkowie Jehowy korzystają z normalnej opieki zdrowotnej, a nie korzystają z pomocy lekarzy, którzy przeprowadzają transfuzję krwi. Chrześcijanin Łukasz, był wyznawcą Chrystusa i nie przyszłoby mu do głowy nie uratować kogoś, kto potrzebowałby pomocy, jeśli czyjeś życie byłoby zagrożone. Biblia ani słowem nie wspomina o transfuzji krwi, a tym bardziej o zakazie jej przeprowadzania. To jest nowy pomysł Świadków Jehowy, którzy taki zakaz wprowadzili dopiero w połowie XX w. Wcześniej Świadkowie Jehowy nie sprzeciwiali się jej, a nawet wychwalali transfuzję krwi.

Dz 15, 19-21 Biblia Tysiąclecia Dz 15, 28-29 Biblia Tysiąclecia

A więc ze względów na obecność tych, "którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach" (w.21) było zalecenie, by wstrzymać się od krwi. Werset 29 kończy się wyrażeniem: "Bywajcie zdrowi!". Otóż "powstrzymajcie się od krwi" i "Bywajcie zdrowi!" ma się nijak do zakazu transfuzji krwi, kiedy ofiary takiego zakazu umierają.

Zobacz:

Przebudźcie się! Nr 1 2016
Nr 1 2016
Przebudźcie się! Nr 1 2016 Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.8

Świadkowie Jehowy nie uznają CAŁEJ Biblii za natchnioną, ponieważ w swoim Przekładzie Nowego Świata usunęli z kanonu Pisma Świętego siedem Ksiąg deuterokanonicznych (Ba, Tb, Jdt, 1-2 Mch, Syr, Mdr), a w zrewidowanym wydaniu z roku 2013, usunęli zakończenie Ewangelii wg św. Marka:

Mk 16,9-20

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1282 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1375
Przekład posiada zakończenie Ewangelii św. Marka 16,9-20
W tym przekładzie pominięto wersety 9-20
Czego naprawdę uczy Biblia?wyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia str.7

Kto Świadkom Jehowy powiedział, że Biblia składa się z 66 Ksiąg? Skąd wiedzą, że te, a nie inne Księgi są natchnione przez Boga? Czy Świadkowie Jehowy ustalali kanon Pisma Świętego?

Od V w. po Chr. do czasów Reformacji istniała jednomyślność w kwestii kanonu ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Pierwszym protestantem, który odrzucił kanoniczność i autentyczność ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu, był Andrzej Bodenstein (zm. 1541) zwany Karlstadtem. Jego poglądy przyjął Luter, nazywając odrzucone księgi apokryfami. Podobnie uczynił Kalwin. Luter odrzucał ponadto spośród ksiąg Nowego Testamentu następujące pisma: Hbr, Jk, Jud, Ap. Zwingli zrezygnował tylko z Ap. Współcześni protestanci uznają za natchnione 27 ksiąg Nowego Testamentu i 39 Starego.

Zobacz:
obrazek "Po drugie, wydaje się, że piramida rozszerzała badaczom „kanon” Biblii ponieważ piramidę Cheopsa uważali oni za „Biblię w Kamieniu”. Przykładowo czego nie było w Biblii, to uzupełniała to piramida. Tak uczono na przykład o roku 1910:

„Czy nie jest to bardzo znamienna harmonia między tym ‘świadkiem’ a biblią. Daty Październik 1874 i Październik 1881 są akuratnymi, zaś 1910 chociaż nie znajduje się w Piśmie Świętym, to jednak możemy spodziewać się jakiegoś wydarzenia lub doświadczenia w Kościele przy końcu jego karyery” („Przyjdź Królestwo Twoje” s. 413).

Po trzecie, Russell zrównywał pod względem ważności kwestionowanie Biblii i piramidy nazywając jej naukę „natchnioną”. Uczył on:

„W ten sposób przedstawiamy tego ‘Świadka’, lecz spodziewamy się, że jego świadectwo natchnione tak samo będzie kwestionowane, jak i świadectwo Pisma Świętego, przez księcia ciemności, boga świata tego i przez tych, których umysły są zaciemnione na prawdę” („Przyjdź Królestwo Twoje” s. 362)." (str.584)

(Badacze Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy)


Przebudźcie się! Nr 1 2016
Nr 1 2016
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.9

Świadkowie Jehowy podczas głoszenia mają przy sobie swoją Biblię, a podczas zebrań również posługują się własną Biblią. W swoich publikacjach czasami, kiedy jest im wygodne, niektóre wersety cytują wg innych przekładów.

Świadkowie Jehowy nie podają źródła, cóż to za "pewien przekład". Wiarygodność takiej informacji jest żadna. Jeśli chodzi o "przywrócenie" imienia Bożego w tysiącach miejsc w Przekładzie Nowego Świata, to Świadkowie Jehowy w Nowym Testamencie usunęli 237 razy słowo Pan (gr. kyrios), a zastąpili słowem "Jehowa", którego nie ma w żadnym nam ze znanych manuskryptów Nowego Testamentu. Świadkowie Jehowy powstawiali słowo "Jehowa" w wielu miejscach, które nie są cytatami ze Starego Testamentu, a nawet odważyli się wstawić słowo "Jehowa" tam, gdzie dany cytat jest w Starym Testamencie, ale ze słowem "Bóg". Zobaczmy przykład:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
1 P 1:25 Iz 40:8
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.1524
Przekład Nowego Świata
str.934

Przebudźcie się! Nr 1 2016
Nr 1 2016
Przebudźcie się! Nr 1 2016 Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.9

Owszem, Świadkowie Jehowy korzystali przed rokiem 1950 z różnych przekładów Biblii, ale z chwilą wydania własnego przekładu, dopasowali Biblię do własnych nowych wierzeń. Oto jeden z przykładów. Z historii Świadków Jehowy wiemy, że nauczali, iż Pan Jezus umarł na krzyżu:

Harfa Boża
wyd.1929
zob.
Harfa Boża
str.114
Harfa Boża
str.140
Harfa Boża
str.142

Kiedy Świadkowie Jehowy zmienili nauczanie z krzyża na pal:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. wyd.1995 Strażnica 15 maja 199515 maja 1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.200 Strażnica 15 maja 1995str.20

Świadkowie Jehowy już dostosowali swoją Biblię do nowej nauki i już wstawili w wersetach słowo "pal":

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
1P 2,24 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.300

A więc, Świadkowie Jehowy dopasowali swoją Biblię do swoich wierzeń. Mało tego, kiedy Świadkom Jehowy było to potrzebne, np. aby uwiarygodnić swój Przekład Nowego Świata powoływano się na spirytystę Johannesa Grebera:

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?
zob.
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?
wyd.ok.1958
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?str.78
Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Janzob. Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Janwyd.1962
Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Jan Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Janstr.5

Johannes Greber tak tłumaczy J 1,1:

Nowy Testament Johannes Greber
zob.
Nowy Testament Johannes Greber
zob.
Nowy Testament Johannes Greber
wyd.1937
Johannes Greberstr.164

Porównajmy dwa przekłady. Nowy Testament Johannesa Grebera i przekład wydany przez Świadków Jehowy New World Translation of the Holy Scriptures:

Johannes Greber Świadkowie Jehowy
Johannes Greberzob. wyd.1937 Johannes Greber zob. zob. wyd.2013
J 1,1 Johannes Greberstr.164 J 1,1 The New World Translation of the Holy Scriptures str.1425

Hbr 1,8 Johannes Greberstr.388 Hbr 1,8 The New World Translation of the Holy Scriptures str.1601

Łk 11,28 Johannes Greberstr.133 Łk 11,28 Johannes Greber str.1400
Więcej:

Przebudźcie się! Nr 1 2016
Nr 1 2016
Przebudźcie się! Nr 1 2016 Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.9
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7

Czego im nie wolno:

- udział w wyborach = ( mieszanie się w sprawy świata),

- praca w sektorze zbrojeń = (popieranie wojen),

- czytanie książek i publikacji innych wyznań religijnych = (zaśmiecanie umysłu),

- działalność w stowarzyszeniach młodzieżowych = (strata czasu),

- jakikolwiek udział w polityce; ubieganie się o stanowiska polityczne nawet na szczeblu gminy = (pozostawanie nieskażonym przez świat),

- pełnienie funkcji gospodarza klasy = (pozostawanie skażonym przez świat),

- przynależność do harcerstwa = ( pozostawanie neutralnym),

- noszenie odzieży żałobnej = ( zwyczaj pogański),

- branie udziału w działalności związkowej = (pozostawanie neutralnym),

- wielbienie lub naśladowanie gwiazdorów filmowych lub muzycznych = (bałwochwalstwo),

- interesowanie się znanymi osobistościami i ich filozofią = (cześć oddawana ludziom, niebiblijne wartości),

- czerpanie przyjemności z pokazywania się publicznie - modelka = (szukanie własnej chwały),

- datki na Czerwony Krzyż lub podobne organizacje charytatywne = (popieranie organizacji religijnych),

- uczestniczenie w świętach zakładowych = (światowe towarzystwo),

- modlenie się - wyłącznie w towarzystwie ochrzczonych, nienagannych Świadków Jehowy (tylko Świadkowie są prawdziwymi chrześcijanami),

- udział w zajęciach pozaszkolnych = (wolny czas wykorzystywać na głoszenie),

- czytanie starej literatury Towarzystwa [Strażnica] = (strata czasu),

- udział w sądzie jako przysięgły = (neutralność),

- udział w służbie wojskowej i formacjach cywilnych = (ćwiczenie się do wojny),

- ćwiczenie technik samoobrony = (pochodzenie militarne),

- studia wyższe; niektóre kierunki kategoryczne zabronione = (światowe towarzystwo, strata czasu),

- udział w reformach socjalnych i grupach samopomocy = (strata czasu),

"(...) A więc cały szereg zabiegów skierowanych, aby kontakt młodzieży z rówieśnikami był ograniczmy. Przynależność do harcerstwa, udział w zajęciach pozaszkolnych, czy organizowanie spotkań młodzieżowych, sprzyja że młodzież się integruje, i mały szybko podświadomie przejmuje powszechne poglądy i wzorce zachowań od kolegów. (...)
Obchodzenie świat, urodzin czy imienin sprzyja wzmocnieniu więzów rodzinnych. A chodzi o to, by procesy decyzyjne poszczególnych jednostek należały do Organizacji, a nie do rodziny. Obchodzenie przez nich jakichkolwiek świąt to nieposłuszeństwo względem Boga, jeśli Bogiem jest organizacja, to Bóg jest tylko pretekstem dla niej. Zabieganie o niskie wykształcenie, doprowadza że brak wiedzy nie pozwala im sensownie myśleć, człowiek jest naiwny a manipulacja nim jest bardzo łatwa. Ofiara nie ma własnego zdania i z braku własnej edukacji nie rozumie aspektów biblijnych do końca. Dodajmy, że rozważanie zagadnień biblijnych i teologicznych wymaga dogłębnej wiedzy w tej materii. Czytanie starej literatury Towarzystwa Strażnica, mogłoby prowadzić do wątpliwości i ośmieszać byłe nie aktualne już nauki. Ta sama sytuacja dotyczy czytania książek i publikacji innych wyznań religijnych, które mogły by ujawniać sprzeczności i prowadzić do oddalania się od Strażnicy. (...)
Wątpliwości skierowane przeciw organizacji i jej przywódcom to jednocześnie działanie przeciw Bogu. Niemożliwość własnej obrony, i usprawiedliwiania się, jest zabieraniem jednostce prawa samostanowienia o sobie. Zmusza do uległości i podporządkowania się przełożonym zboru. Pod pozorem neutralności nie biorą udziału w służbie wojskowej i formacjach cywilnych, co pozwala nie mieć żadnych przełożonych oprócz Strażnicy, a jednocześnie mieć komfort narzucania własnych poglądów wszystkim na około. Działalność organizacji to przemyślany i dobrze opracowany system psychomanipulacji, który ma skutecznie oddziaływać na poszczególne jednostki."
Więcej:

Przebudźcie się! Nr 1 2016
Nr 1 2016
Przebudźcie się! Nr 1 2016 Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.7
Przebudźcie się! Nr 1 2016
str.9

Świadkowie Jehowy swego czasu atakowali wierzenia innych ludzi, urządzając różnego rodzaju pochody z transparentami:

Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych
Nadarzyn
Dzieje Świadkó Jehowy w czasach nowożytnych
str.73
Dzieje Świadkó Jehowy w czasach nowożytnych
str.74

Czy "Świadkowie Jehowy patrzą na innych ludzi z góry?" Świadkowie Jehowy nauczają, iż wszyscy, którzy nie chcą zostać Świadkami Jehowy zginą w Armagedonie:

Strażnica 1 lutego 20121 lutego 2012 Strażnica 1 lutego 2012
Strażnica 1 lutego 2012
str.8
Nasza Służba KrólestwaSierpień 2011 Nasza Służba Królestwa
str.1
Nasza Służba Królestwa
str.3

Wszystkich spoza Organizacji, a w szczególności chrześcijaństwo, Świadkowie Jehowy zaliczają do "Babilonu Wielkiego".

Strażnica 15 kwietnia 1989Strażnica 15 kwietnia 1989 Strażnica 15 kwietnia 1989str.3 (błąd daty wewnątrz numeru) Strażnica 15 kwietnia 1989str.7

Drodzy Świadkowie Jehowy! Chrześcijaństwo jeszcze nie upadło. "Babilon Wielki" nadal żyje.

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024