"Co Biblia mówi o powrocie Chrystusa?"

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji Świadkowie Jehowy pytają:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Bardzo dobre pytanie. Warto się temu przyjrzeć bliżej. Zobaczmy co Świadkowie Jehowy podają do wierzenia swoim czytelnikom i skonfrontujmy to z Biblią. Czy Świadkom Jehowy można w tym temacie zaufać? Już kiedyś w swojej historii podawali przypuszczalne daty powrotu Jezusa:

Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993
8 kwietnia 1993
Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993
str.4
Zob. więcej:

Daty powrotu Chrystusa Świadkowie Jehowy wyznaczali przecież na podstawie Biblii. Czy można brać na poważnie ich wyjaśnienia, skoro sami przyznają:

Strażnica 15 września 2013
15 września 2013
Strażnica 15 września 2013
str.14

Jaką mamy pewność, że akurat te dywagacje w omawianej Strażnicy nie zmienią się, skoro sami przyznają, że nie rozumieją "w pełni niektórych wypowiedzi biblijnych"? Skoro Świadkowie Jehowy mają problem, to wyjaśnijmy im, jak mają rozumieć Biblię.

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Obecnie Świadkowie Jehowy uczą o dwóch przyjściach Jezusa: w roku 1914 i w Armagedonie. Niedawno nauczano o trzech. Zobacz nowe światła:

Zob. więcej:

Nauczanie Świadków Jehowy o dwóch powrotach Jezusa jest sprzeczne z Biblią, bo w niej czytamy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Hbr 9, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Łk 19, 11-12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W jakim celu Chrystus powróci? By zapewnić ludzkości dobry rząd? Pan Jezus jeśli ma powrócić, to na Sąd Ostateczny.

Mt 25, 31-33

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Czy w tym wersecie jest mowa o niewidzialnym wskrzeszeniu?

1 P 3, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zob.: Biblia Poznańska - "przez Ducha" (Poznań 1994 str.579).

Zob.:

Czy można mówić w ogóle o wskrzeszeniu ciała Jezusa, skoro Świadkowie Jehowy nauczali:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.144

Jeśli Bóg usunął ciało, to co wskrzesił? Ciała nie ma, grób jest pusty, nie ma co wskrzesić.

Zob.:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Przeczytajmy Daniela 7:13, 14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy w Księdze Daniela jest mowa, że "Jezus miał powrócić nie jako człowiek, ale jako niewidzialny Król"? Gdzie w tych wersetach jest mowa o "niewidzialności" powrotu Jezusa i gdzie jest mowa, że ma powrócić "nie jako człowiek"? Skoro Świadkowie Jehowy, jak sami przyznają, obecnie nie rozumieją w pełni niektórych wypowiedzi biblijnych, to warto im wskazać, w jaki sposób powróci Pan Jezus. Św. Paweł mówiąc o zmartwychwstaniu Chrystusa, potwierdził Jego człowieczeństwo, a nie uczył o niewidzialnym duchu:

Dz 17, 31

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Kor 15, 21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Tm 2, 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Uczył też o widzialnym powrocie Jezusa:

Hbr 9, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Aby nie było żadnych wątpliwości, zacytujmy:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ap 1, 7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1159

Tak, amen! Jezusa zobaczy każde oko. Tak właśnie przyjdzie Pan Jezus. Widzialnie, w chwale, by sądzić żywych i umarłych. Następcy Apostołów uczyli o widzialnym powrocie Chrystusa. Świadkowie Jehowy podają przykład najwcześniejszego, pozabiblijnego zbioru zasad wiary chrześcijańskiej:

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992
str.19
Ojcowie Apostolscyzob. Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990

Didache 16:7

Ojcowie Apostolscystr.65

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Nie jest prawdą, że Jezus przybędzie niewidzialnie. Przypomnijmy:

Ap 1, 7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1159

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Nie jest prawdą, że Jezus "niegodziwych unicestwi". Jako dowód zacytujmy dwa wersety z Biblii Świadków Jehowy. Pan Jezus na Sądzie Ostatecznym do tych po lewej stronie powie:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Mt 25, 41 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata str.1251
Mt 13, 41-42 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1232

Jeśli, jak czytamy, niegodziwi pójdą "w ogień wieczny" i "tam będą płakać i zgrzytać zębami", to nie ma mowy o unicestwieniu i braku świadomości.

Zob.:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Czym nagrodzi? Niebem oczywiście:

Mt 25, 34

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Królestwo jest dla nas przygotowane, a nie dopiero będzie po Armagedonie, jak chcą Świadkowie Jehowy i na dodatek od założenia świata.


Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Biblia nigdzie nie wspomina, że po Armagedonie ziemia będzie przekształcona w raj. Jest napisane wprost, iż:

Mt 13, 43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Królestwo Ojca jest przecież w niebie I tam będą wszyscy sprawiedliwi.


Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Nie jest prawdą, iż po zmartwychwstaniu zmarli będą wskrzeszeni do życia na ziemi. Owszem, Psalm 37 mówi, iż "sprawiedliwi posiądą ziemię", ale dopiero Jezus precyzuje konkretnie o jaką "ziemię" chodzi:

STARY TESTAMENT
Ps 37, 29 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
NOWY TESTAMENT
Mt 13, 43 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Nowy Testament daje nam pełnię objawienia, która jest w Jezusie Chrystusie. Jeśli chodzi o ten werset:

Mt 5, 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy lubią się na ten werset powoływać, ale nie mówią czym kończą się WSZYSTKIE błogosławieństwa. Kończą się obietnicą nieba:

Mt 5, 12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A więc "cisi", którzy "posiądą ziemię", będą razem ze wszystkimi w niebie. Przypomnijmy jeszcze to twierdzenie Świadków Jehowy:

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

Po zmartwychwstaniu pójdą do nieba:

1 Kor 15, 50-53

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Tes 4, 13-17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 1 grudnia 2013
1 grudnia 2013
Strażnica 1 grudnia 2013
str.16

J 14, 2-3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021