Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
2 P 3, 18

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-09-15

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę? Nie zmienili? Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem 2 P 3, 18:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

2 P 3, 18

ed. Święty Paweł
str.2672

Jak czytamy, werset kończy się doksologią: „Jemu chwała teraz i na wieki. Amen.”. Co to jest doksologia? Zobaczmy:

Mały Słownik Teologiczny Mały Słownik Teologiczny Mały Słownik Teologicznywyd.1960 Mały Słownik Teologiczny
Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.99
Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.99
Słownik Teologiczny 1 Słownik Teologiczny 1wyd.1985 Słownik Teologiczny 1 Słownik Teologiczny 1
Słownik Teologiczny 1str.135
Słownik Teologiczny 1str.136
Zobacz więcej:

Jeśli chodzi o 2 P 3, 18, mamy do czynienia z małą doksologią chrystologiczną. Świadkowie Jehowy w swojej Biblii w roku 1997 roku nie mieli żadnych zastrzeżeń, co do ostatniego zdania. Czy na przestrzeni lat coś się zmieniło? Porównajmy dwa przekłady Świadków Jehowy, jeden z roku 1997, a drugi z roku 2018:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

2 P 3, 18

Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1531
Przekład Nowego Świata wyd.2018
str.1692

Czy coś się zmieniło? W roku 1997 roku Przekład Nowego Świata mamy tekst zgodny z tekstem greckim Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

2 P 3, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1272

Natomiast już wydanie Przekładu Nowego Świata z roku 2018 oraz w roku 2023 dokonuje zmiany, wbrew tekstowi greckiemu Nowego Testamentu i dodaje słowa, których tam nie ma:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2023 PDF Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

2 P 3, 18

Grecko-polski Nowy Testament
str.1692

W jakim celu Świadkowie Jehowy dodali frazę „należy się” do swojej Biblii? Możliwe, że chcieli przez to ukryć tekst jako doksologię i modlitwę do Chrystusa. Z doksologii Świadkowie Jehowy zrobili zdanie oznajmujące. Oczywiście, że Jezusowi należy się „chwała zarówno teraz jak i do dnia wieczności”, ponieważ uznajemy Go za Boga. Ale te słowa należy używać w komentarzu, a nie z doksologii i modlitwy w Biblii zrobić komentarz. To nic innego jak ingerencja w natchniony tekst Pisma Świętego, co jest rzeczą niedopuszczalną.

Brak słów „należy się” potwierdza międzywierszowy tekst grecko-angielski zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy:

Grecko-polski Nowy Testament

2 P 3, 18

Grecko-polski Nowy Testament

„Doksologia, jako stała figura retoryczna prozy wczesnochrześcijańskiej pojawiła się po raz pierwszy w traktacie św. Bazylego Wielkiego „O Duchu Świętym”, wydanym w 375 roku. Miała ona wówczas funkcję apologetyczną, broniącą ortodoksyjnej nauki o Trójcy Świętej przed arianami. Począwszy od IV wieku, trynitarni chrześcijanie, aby odróżnić się od arian podkreślających subordynacjonizm, zaczęli stosować spójnik i (gr. καί), jak jest to obecnie” (Doxology. [w:] Catholic Encyclopedy [on-line]. [dostęp 2011-04-10]. (ang.)).

„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.

Nie można więc „oddzielać”, czy też stawiać „poza nawiasem”, którejkolwiek z Osób Trójcy świętej, gdyż, byłaby to reistyczna manipulacja tekstem. W prefacji o Trójcy świętej śpiewamy:

„Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym * jedynym jesteś Bogiem, jedynym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, * lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. * W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu * wierzymy o Twojej chwale, * to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu * i o Duchu Świętym. * Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo * wielbimy odrębność Osób, * Jedność w istocie i równość w majestacie.”.
Mały Słownik LiturgicznyMały Słownik Liturgiczny Mały Słownik Liturgicznywyd.1990 Mały Słownik Liturgiczny Mały Słownik Liturgiczny
Mały Słownik Liturgiczny
str.37

Pierwszy i Drugi List Piotra List Judy. Wyd. W drodzePierwszy i Drugi List św. Piotra
List Judy
Pierwszy i Drugi List Piotra List Judy. Wyd. W drodzewyd.2023 Pierwszy i Drugi List Piotra List Judy. Wyd. W drodze Pierwszy i Drugi List Piotra List Judy. Wyd. W drodze

2 P 3, 17-18

Pierwszy i Drugi List Piotra List Judy. Wyd. W drodzestr.231
Pierwszy i Drugi List Piotra List Judy. Wyd. W drodzestr.232

Drugi List św. Piotra Drugi List św. Piotra Drugi List św. Piotrawyd.2018 Drugi List św. Piotra

2 P 3, 17-18

Drugi List Piotrastr.341
Drugi List Piotrastr.344

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023