Krew czy dusza???

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-06-07

Co Świadkowie Jehowy mają do powiedzenia na temat frazy "ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych" z Ap 6, 9? Nie wierzą w życie po śmierci, tzn., że jak człowiek umiera, to przestaje "istnieć". Tak nauczają. Ale gdy przyjrzyjmy się bliżej, to okazuje się, że nie wszyscy tak mają. Są też tacy, którzy zaraz po swojej śmierci zostają wskrzeszeni i idą "rządzić" do nieba. To są ci, którzy uważają się za "pomazańców" i należą do grupy "sto czterdzieści czterech tysięcy opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela" (Ap 7, 4n).

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

Ap 6, 9

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1612

Jak Świadkowie Jehowy rozumieją Ap 6, 9n? Oto mały przegląd ich publikacji:

Wspaniały finał Objawienia bliskizob. wyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliskistr.100

Rdz 2, 7 Ez 18, 4
„Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.” „Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są; dusza, która grzeszy, ta umrze.”

Jak należy rozumieć ten tekst?

Ez 18:27 podaje, że „gdyby się odwrócił niezbożny od niezbożności swojej, (...) duszę swoją zachowa” BG. Werset ten mówi o tym, że osoba, która nie nawróci się, umrze przedwcześnie. Nie uczy zaś fragment ten o śmiertelności czy nieśmiertelności duszy. Werset 27 mówi o zachowaniu duszy w wypadku nawrócenia (choć każdy kiedyś umrze), więc widać, że zastosowanie tego wersetu przy atakowaniu nauki Kościoła jest przez ŚJ chybione. Wykorzystują więc oni różne znaczenia określenia „dusza” i różne przekłady Biblii, aby udowodnić swe racje, nie uwzględniając też całości omawianego fragmentu. W Biblii określenie „dusza” oznacza czasem całego człowieka (np. 1P 3:20, Ez 18:20), życie (np. Mt 2:20 BG) lub duszę nieśmiertelną (Mt 10:28, Ap 6:9-11). Podobnie słowo „zamek” może oznaczać zamknięcie u drzwi, budowlę, suwak lub część broni palnej. Zresztą tekst Ez 18:13 upewnia nas o tym, że mowa jest we wspomnianym fragmencie o „osobach”, bo nawet wymieniona jest krew osób, której przecież dusza nie posiada (por. w. 10). Warto, aby ŚJ ustalili czy dusza istnieje i umiera, czy jej człowiek nie posiada. Podczas dyskusji padają bowiem różne opinie z ich ust. Często powołują się też na tekst Jk 5:20 („wybawi duszę jego od śmierci”) mówiąc, że dusza może umrzeć. Tymczasem werset ten mówi, że da się wybawić duszę od śmierci, więc może ona nie umrzeć. Zauważmy, że „śmierć duszy” dotyczy tylko grzeszników i oznacza ona w przyszłości całkowity brak wspólnoty z Bogiem. Te dusze już za życia mogą być martwe wobec Boga: „masz imię, które mówi, że żyjesz a jesteś umarły” Ap 3:1.” (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.293)

Świadkowie Jehowy wiedzą lepiej, co wie św. Jan:

Wspaniały finał Objawienia bliski
str.100

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że "dusza" w Ap 6, 9 "jest przedstawiana symbolicznie przez krew"?

„Dusze z Ap 6:9 to nie krew, jak sądzą ŚJ („Wspaniały finał...” s. 100). Ta wymieniona jest oddzielnie w Ap 6:10. Wołanie dusz, to nie przenośnia, jak w Hbr 12:24 („Krew która przemawia”); por. Rdz 4:10. Tu wołanie jest konkretne: „Dokądże, Władco święty...”, tam krew nie wypowiada żadnych słów. Dusze te otrzymują w niebie białe szaty i słyszą wypowiadane do nich słowa (Ap 6:11). Por. Ap 18:20. ŚJ mają z Ap 6:9 wiele problemów, bo w swej krótkiej historii proponowali co najmniej dwie przeciwstawne interpretacje tego wersetu: „Widzieć pod ołtarzem znaczy widzieć pod ziemią, w grobie (...) Dusze - Istoty tych, którzy umarli. Te dusze nie były w niebie” („Dokonana Tajemnica” s. 138), „pod symbolicznym ołtarzem w niebie widać dusze, to znaczy krew tych sług Bożych...” („Wspaniały finał...” s. 100). Zresztą czy krew może być w niebie? Przecież ŚJ sami uczą, że „ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego” 1Kor 15:50.” (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.294)

Porównajmy dwie sprzeczne ze sobą interpretacje w postaci fotokopii:

Dokonana TajemnicaDokonana Tajemnica Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible 1917

Komentarz do Ap 6, 9:

Dokonana tajemnicastr.138
Wspaniały finał Objawienia bliskizob. wyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski
str.100
Dokonana Tajemnica wyd. 1925 Wspaniały finał Objawienia bliski! wyd. 1993
„Widzieć pod ołtarzem znaczy widzieć pod ziemią, w grobie (...) Dusze - Istoty tych, którzy umarli. Te dusze nie były w niebie” (str.138) „pod symbolicznym ołtarzem w niebie widać dusze, to znaczy krew tych sług Bożych...” (str.100)

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Ap 6, 9

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1545 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1709

W Biblii Świadków Jehowy czytamy, iż chodzi o "dusze tych, których pozabijano". Co to znaczy? Otóż wiemy od Pana Jezusa, że ciało można zabić, a duszy, nie (Mt 10, 28). To ciała męczenników zostały na ziemi pozabijane, a nie ich dusze, które teraz są w niebie. To wynika z dalszych słów św. Jana. W Biblii Świadków Jehowy z 2018 roku mamy ciekawy odnośnik, w którym chcą narzucić własne rozumienie:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1709

Świadkowie Jehowy nie mają racji! Krew przecież jest wymieniona w wersecie 10:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Ap 6, 9-11

ed. Święty Paweł ed. Święty Pawełstr.2700

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 6, 9

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.197
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.203

Zobacz też:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2Tom 2 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2wyd.2006
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2
str.266

W wersecie 10 nie ma mowy o symbolicznym wołaniu pozabijanych dusz. One żyły w niebie, miały świadomość istnienia po śmierci i jeszcze wołały. Mamy tutaj namacalny dowód życia po śmierci ciała.

Strażnica 1 stycznia 2007Strażnica 1 stycznia 2007 Strażnica 1 stycznia 2007 Strażnica 1 stycznia 2007
str.29

Ap 6, 10-11

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.197
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.203
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.204
Zobacz też:

Eschatologia biblijna Nowego Testamentu Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
Kraków 1987
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
str.209
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
str.210
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
str.211
Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022