Czy chciałbyś studiować Biblię?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-07-01

Zaproszenie na zebranieZaproszenie Zaproszenie na zebranie Zaproszenie na zebraniezob.

Jaka Biblia? Oczywiście Biblia Świadków Jehowy, tzw. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. A pomoc do "studiowania" Biblii? To są publikacje Świadków Jehowy, czyli aktualnie obowiązująca książka. Kiedyś "Prawdę" można było poznać m.in. w poniższych publikacjach Świadków Jehowy:

Strażnica 1 maja 2000
1 maja 2000
Strażnica 1 maja 2000
Strażnica 1 maja 2000
str.24
Strażnica 1975 Nr 51975 Nr 5 Strażnica 1975 Nr 5str.22

Świadkowie Jehowy wydali traktat z pytaniem:

Czy chciałbyś poznać Prawdę?
zob.
wyd.2008

A ich samych zapytajmy, przy pomocy której książki poznali prawdę?

Boski Plan Wieków Nadszedł Czas Przyjdź Królestwo Twoje Walka Armagieddonu Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Nowe Stworzenie Dokonana Tajemnica
Harfa Boża Pojednanie Rząd Wyzwolenie Proroctwo Życie Stworzenie
Bogactwo Światło Prawda, która prowadzi do życia wiecznego Niech Bóg Będzie Prawdziwy Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym? Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?
Nowe niebiosa i nowa ziemia Upewniajcie się o wszystkich rzeczach Bądź wola Twoja na ziemi Od raju utraconego do raju odzyskanego Słowo. Kogo na myśli miał Apostoł Jan? Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe Życie wieczne w wolności Synów Bożych
Prawda, która prowadzi do życia wiecznego Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich Narody mają poznać, że Ja jestem Jehowa - Jak? Zjednoczeni w oddawaniu czci jedeynemu prawdziwemu Bogu Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Wiedza, która prowadzi do życua wiecznego Czego naprawdę uczy Biblia?

Która książka zawierała "prawdę"?

Zaproszenie na zebranie

Strażnica sierpień 2016
SIERPIEŃ 2016
Strażnica sierpień 2016 Strażnica sierpień 2016
str.3
Strażnica sierpień 2016str.3 Strażnica sierpień 2016str.3

Czyli krótko mówiąc: było to "studium Biblii" na podstawie książki Harfa Boża. Dlaczego Ronald Parkin nie wspomniał, czego się dowiadywał i co mu się tak podobało w Harfie Bożej? Przypomnijmy:

Harfa Boża
Harfa Boża
wyd.1929
Harfa Boża
Harfa Boża
str.140
Harfa Boża
str.142
Harfa Boża
str.114
Harfa Boża
str.143
Harfa Boża
str.239
Harfa Boża
str.239

Podejrzewam, że dzisiaj Ronaldowi Parkinowi z pewnością nie podobają się powyższe nauki. Obecnie jest nowa książka, a w niej nowe "prawdy biblijne":

Strażnica sierpień 2016
SIERPIEŃ 2016
Strażnica sierpień 2016
str.26
Strażnica sierpień 2016
str.26

Dzisiaj zamiast Harfy Bożej podobają się nauki w książce Czego naprawdę uczy Biblia?.


Strażnica 1 kwietnia 2015
1 KWIETNIA 2015
Strażnica 1 kwietnia 2015
str.3

Poniżej typowe dla Strażnicy świadectwa osób, które najpierw nie wiedziały nic o Biblii, nie potrafiły odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania, ale kiedy pojawili się Świadkowie Jehowy, od razu wszystko wyjaśnili i to jeszcze na podstawie samej Biblii:

Strażnica 1 kwietnia 2015 Strażnica 1 kwietnia 2015
str.3
Strażnica 1 kwietnia 2015
str.3

Nie pozostaje nic innego, jak studiować Biblię ze Świadkami Jehowy, bo nikt inny nie będzie potrafił odpowiedzieć na zadawane pytania.

Strażnica 1 kwietnia 2015
str.3

"Na czym polega studium Biblii?" A no właśnie na studiowaniu książki. Biblia jest tylko dodatkiem, co widać na poniższym obrazku:

1 października 20141 października 2014 1 października 2014str.8
1 października 2014
str.8

Bezpłatny kurs biblijny (sic!). To ma być reklama? Wygląda na to, że Biblia będzie na drugim miejscu, a najważniejsza będzie książka i zawarta w niej doktryna.

W wewnętrznym biuletynie przeznaczonym dla głosicieli czytamy:

Nasz Służba Królestwa Luty 1977 Nr 2Luty 1977 Nr 2 Nasz Służba Królestwa Luty 1977 Nr 2powiększ str.9
"Gdy dana osoba nabierze zaufania, będzie można wprowadzić stosowną literaturę. Gdy już jednak dojdzie do tego, będziemy unikać wywołania wrażenia, że studium Biblii zamieniliśmy na studium książki."

Strażnica 1 kwietnia 2015
1 KWIETNIA 2015
Strażnica 1 kwietnia 2015
str.5

Omawianie Biblii tematycznie polega na studiowaniu rozdziałów książki:

Strażnica 1 kwietnia 2015
1 KWIETNIA 2015
Strażnica 1 kwietnia 2015
str.5

Zrozumienie nauk biblijnych możemy szukać w książce:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia
Zobacz więcej:

Zobaczmy do jednego z rozdziałów:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.76 Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.77

W Biblii nie ma ani słowa o tym, że "Królestwo Boże, to rząd."

Zobacz

Kiedyś nawet uczono, że Królestwo Boże przyjdzie na ziemię:

Bądź wola Twoja na ziemi
zob.
zob. wyd.1964
Bądź wola Twoja na ziemi Bądź wola Twoja na ziemistr.40

A dzisiaj:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światawyd.1994 Przekład Nowego Światawyd.1997
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.439 Przekład Nowego Światastr.1654
Zobacz więcej

Strażnica 1 kwietnia 2015
1 KWIETNIA 2015
Strażnica 1 kwietnia 2015
str.5

Ciekawe czy Bertha z Meksyku odpowie na poniższe pytania już jako ta osoba, która zna odpowiedzi na wiele innych:

Bóstwo Chrystusa

Dlaczego mówią, że Jezus to "bóg" (przez małe "b"), skoro ich Biblia w J 20:28 podaje "Mój Pan i mój Bóg"?
Dlaczego raz uczą, według swej Biblii, że Jezus jest "bogiem" (J 1:1; por. "jednorodzony bóg" J 1:18), a innym razem że jest "Bogiem" (J 20:28; por. "Potężny Bóg" Iz 9:6)?

Jezus zrodzony, a nie stworzony

Dlaczego uczą, że Jezus jest stworzony, skoro ich Biblia mówi, że to "jednorodzony bóg" (J 1:18)?
Kto rodzi się z Boga, a kto rodzi się z człowieka?
Czy Synem zrodzonym z Boga nie jest "Bóg" (J 1:18), tak jak z człowieka człowiek?

Krzyż czy pal?

Jaki jest grecki odpowiednik słowa "krzyż", skoro uważają, że biblijne słowo stauros to "pal"?
Dlaczego Towarzystwo Strażnica w latach 1879-1936 nie wiedziało, że Jezus umarł na palu, skoro w swoich "Chrześcijańskich Pismach Greckich" (1994 s. 419) podaje, że już w roku 1878 była wydana książka autorstwa H. Fuldy, która rzekomo kwestionowała krzyż Jezusa?
Dlaczego C. T. Russell (zm. 1916), założyciel Towarzystwa Strażnica, który "Był wybitnym badaczem Biblii" ("Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego" 1995 s. 622) nie twierdził, że Jezus umarł na palu, ale na krzyżu?

Zmartwychwstanie, powrót i królowanie Jezusa

Co właściwie wskrzesił Bóg, jeśli ciało Jezusa zostało zdematerializowane, a ducha czy duszy On nie posiadał?
Czy Bóg stworzył 'dublet' osoby Chrystusa, jeśli nie istniał żaden duch Jezusa, a ciało Jego uległo dematerializacji?
Dlaczego uczą, że Jezus zmartwychwstał jako duch, skoro mówił On, że "duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam" (Łk 24:39)?

Modlitwa do Jezusa

Dlaczego uczą, że Jezusowi należy się tylko hołd, ale nie cześć, a ich Biblia wskazuje na co innego: "Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i szacunek, i chwała i potęga na wieki wieków. (...) starcy zaś upadli i oddali cześć" (Ap 5:13-14)?
Dlaczego nie modlą się do Jezusa, chociaż w swym podręczniku uczą: "Tak więc razem z Janem żarliwie się modlimy: 'Amen! Przyjdź, Panie Jezusie'. [Ap 22:20]" ("Wspaniały finał Objawienia bliski" 1993 s. 319)?

Imię Boże

Dlaczego wstawili do Nowego Testamentu imię Jehowa, choć nie ma ani jednego skrawka papirusu Nowego Testamentu z tym imieniem?
Dlaczego uważają, że Jezus używał imienia Jehowa, skoro w Biblii jest wiele Jego modlitw, a ani jedna nie zawiera go ("Abba, Ojcze" Mk 14:35-36, "Eloi (...) to znaczy: Boże mój" Mk 15:34, "Ojcze nasz" Mt 6:9, "Ojcze" J 11:41, "Ojcze, Panie nieba i ziemi" Mt 11:25, "Ojcze Święty" J 17:11, "Ty, Ojcze" J 17:5, "Ojcze sprawiedliwy" J 17:25)?

Dusza nieśmiertelna i raj

Dlaczego raz mówią, że dusza nie istnieje, a innym razem, że dusza umiera?
Dlaczego nie powiedzą otwarcie, że ta ich nauka o egzystencji duchów od roku 1918, czy 1878, jest 'imitacją' nauki o duszy nieśmiertelnej?
Dlaczego uczą, że łotr będzie żył na ziemi, a Jezus w niebie, skoro On powiedział mu "ze Mną będziesz" (Łk 23:43)?
Zobacz więcej:

Strażnica 1 kwietnia 2015
1 KWIETNIA 2015
Strażnica 1 kwietnia 2015
str.6

Pan Jezus ani słowa nie powiedział w Mt 10, 8 o darmowym kursie. Zobaczmy o czym mówił:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Mt 10, 8
Biblia Tysiąclecia

Kurs jest bezpłatny, ale pionierzy dostają na swoją działalność miliony dolarów:

Rocznik Świadków Jehowy 2016 Rocznik Świadków Jehowy 2016 Rocznik Świadków Jehowy 2016
Rocznik Świadków Jehowy 2016str.176
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Mt 10, 8
Biblia Tysiąclecia

Czy Świadkowie darmo uzdrawiają chorych, wskrzeszają umarłych, oczyszczają trędowatych czy wypędzają złe duchy? Kiedy i gdzie wydarzyły się takie rzeczy?


Strażnica 1 kwietnia 2015
1 KWIETNIA 2015
Strażnica 1 kwietnia 2015
str.6
Włodzimierz Bednarski
"Dlaczego więc nie zostałem Świadkiem Jehowy? Otóż dlatego, że przebadałem ich nauki i raczej byłbym skłonny zaliczyć ich do fałszywych proroków niż do poważnych badaczy Biblii. Zmiany ich nauk, także w czasie, gdy obserwowałem ich organizację, były dla mnie tylko potwierdzeniem, że wyznanie to nie ma nic wspólnego z pierwotnym chrześcijaństwem. Dziś, gdy w ich publikacjach widzę okazałe budynki Towarzystwa Strażnica, aż dziw mnie bierze, że ktoś mógł mi kiedyś wmawiać, że Świadkowie Jehowy – jak pierwsi chrześcijanie – spotykają się po domach i nie budują kościołów, bo one ulegną wkrótce zagładzie. Wiem, że ten pierwszy kolega, sympatyk Świadków Jehowy, nie był wówczas świadom, jak inaczej żyją głosiciele w USA i na zachodzie Europy, i nie mając kolorowych publikacji, myślał, że wszyscy jego współwyznawcy na całym świecie żyją skromnie i szaro, jak nasi w PRL-u."
Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022