Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Łk 22, 19-20 - "chleb i wino"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2024-04-19

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę? Obawiam się, że jednak jest odwrotnie. Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem wersetom Łk 22, 19-20:

Porównajmy dwa przekłady:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

Łk 22, 19-20

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1326 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1468

Zauważmy, że w roku 1997 z powodów doktrynalnych, zamiast słowa "jest" (gr. estin) anonimowi "tłumacze" wstawili "oznacza". Natomiast w roku 2018 dodano słowa "Ten chleb", których nie ma w tekście greckim Nowego Testamentu, więc trzeba zadać pytanie, z którego greckiego manuskryptu Nowego Testamentu anonimowi "tłumacze" Przekładu Nowego Świata wzięli te słowa. Tekst grecki Nowego Testamentu nie potwierdza ideologii Świadków Jehowy:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Łk 22, 19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.430

Brak tych słów potwierdza również Interlinia grecko-angielska zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy:

Interlinia grecko-angielska

Łk 22, 19

Interlinia grecko-angielska

Przekład Nowego Świata w j. polskim oparty jest na angielskiej wersji i z tego języka jest przetłumaczone na j. polski. Wersja papierowa:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39

W Przekładzie Nowego Świata w j. angielskim, zarówno w 2013 roku jak i w roku 2023 nie padają tam słowa "Ten chleb" w Łk 22, 19:

New World Translation of the Holy Scriptures 2023 New World Translation of the Holy Scriptures 2023 New World Translation of the Holy Scriptures 2023wyd.2023 PDF New World Translation of the Holy Scriptures 2023

Łk 22, 19

New World Translation of the Holy Scriptures 2023
str.1418

Porównajmy dwa przekłady:

NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES wyd.2023 PDF zob. Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

Łk 22, 19

New World Translation of the Holy Scriptures 2023
str.1418
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1468

Świadkowie Jehowy aby podważyć prawdziwą, rzeczywistą i sakramentalną obecność Pana Jezusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina, w Łk 22, 20 dodali słowo "oznacza" do tekstu, mimo to w tym wersecie nie występuje gr. słowo estin:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

Łk 22, 20

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1326 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1468

Sprawdźmy tekst grecki Nowego Testamentu:

Łk 22, 20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.430
Grecko-polski Nowy Testamentstr.431

Jak czytamy, nie występuje w tym wersecie gr. estin. Potwierdza to również grecko-angielska interlinia Świadków Jehowy na ich stronie internetowej:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

Łk 22, 20

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

Dlaczego więc dodano do tekstu słowo "oznacza"? Świadkom Jehowy widocznie było jeszcze za mało, to warto tutaj wspomnieć jeszcze o innym aspekcie. Otóż aby uzasadnić podawanie sobie talerzyka i kielicha z rąk do rąk na tzw. Pamiątce, Świadkowie Jehowy wbrew tekstowi greckiemu, tak oddali Łk 22, 17:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

Łk 22, 17

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1325 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1326 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1467

Słowa "podawajcie jeden drugiemu" nie padają w grece Nowego Testamentu:

Łk 22, 17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.430

Potwierdza to również Interlinia Świadków Jehowy:

Interlinia grecko-angielska

Łk 22, 17

Interlinia grecko-angielska

Ani słowa o "podawaniu jeden drugiemu".

Zobacz:
Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024