"Jaka jest prawda o świętach
Bożego Narodzenia?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2014-12-19

W miesiącu grudniu Świadkowie też obchodzą w pewien sposób Boże Narodzenie. W tej publikacji Świadków Jehowy:

Strażnica 1 grudnia 2014 str.11Strażnica 1 grudnia 2014 Strażnica 1 grudnia 2014 str.11 Strażnica 1 grudnia 2014 str.11
str.11

Czy Świadkowie Jehowy napiszą prawdę? Istotą Bożego Narodzenia jest nie tylko spędzenie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi, albo zrobienie coś dobrego dla osób potrzebujących, ale przede wszystkim jest to czas upamiętnienia narodzin Zbawiciela. Zobaczmy jakie to rzekomo pewne fakty kładą się cieniem na to wydarzenie:

Strażnica 1 grudnia 2014 str.11str.11

Wiele osób wie, że obchodząc Boże Narodzenie właśnie nie świętuje urodzin Jezusa, bo nikt nie ustalił dokładnej daty Jego urodzin, ale świętuje Jego NARODZENIE. Chodzi o sam fakt narodzin Jezusa. Można też powiedzieć, że pierwsi chrześcijanie również w pewien sposób obchodzili to zbawcze wydarzenie. Najpierw głosili o tym ustnie, potem Ewangeliści opisali to na kartach Pisma Świętego.

Warto zadać pytanie Świadkom Jehowy. Kiedy ostatnio na swoich zebraniach w tzw. Salach Królestwa były czytane bezpośrednio z Pisma Świętego i omawiane właśnie te fragmenty mówiące o tym wydarzeniu?

Jeśli już coś można przeczytać w ich publikacjach na ten temat, które rozdają napotkanym osobom, to przeważnie w kontekście ataku na to wydarzenie, choćby w omawianym artykule:

Strażnica 1 grudnia 2014 str.11str.11

Czy misją Jezusa miało być obchodzenie własnych urodzin? W jakim celu Jezus przyszedł na ziemię? Czy prawdą jest, że Jezus polecił akurat w tym fragmencie, na który powołują się Świadkowie Jehowy, by Jego naśladowcy upamiętniali Jego śmierć? Czy w wersecie 22 jest mowa o śmierci?

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
Łk 22,19:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2318

W powyższym wersecie jest mowa o modlitwie dziękczynnej, połamaniu chleba i podaniu uczniom. Tę czynności poleca Jezus, by czynić to na Jego pamiątkę.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2318
Zob. więcej

Wróćmy do "prawdy" o Bożym Narodzeniu wg Świadków Jehowy

Strażnica 1 grudnia 2014 str.11str.11

Świadkowie Jehowy widocznie zapomnieli, iż sami wcześniej obchodzili Boże Narodzenie wraz z obecnymi tam symbolami:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.200
Celebracja Bożego Narodzenia
Czterech "prezydentów" (prezesów) Towarzystwa Strażnica celebruje Boże Narodzenie.

Mamy też choinkę:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych
zob.
„W czasach pastora Russella Boże Narodzenie świętowano w starym Domu Biblijnym w Allegheny w Pensylwanii. Ora Sullivan Wakefield przypomina sobie, że z tej okazji brat Russell dawał członkom rodziny Domu Biblijnego złote 5- lub 10-dolarówki. A Mabel P. M. Philbrick wspomina: »Mieliśmy zwyczaj, oczywiście dziś już zarzucony, obchodzić Boże Narodzenie przy choince w jadalni Betel. Brat Russell codziennie pozdrawiał nas słowami: ‘Dzień dobry wszystkim!’, ale w tym dniu mawiał: ‘Życzę wszystkim wesołych świąt!’«.” (str.65)

Zanim Świadkowie Jehowy "zrozumieli", były życzenia:

Złoty Wiek
15 grudnia 1927
Złoty Wiek
str.578
Złoty Wiek
str.584

i upominki:

Złoty Wiek
1 grudnia 1925
Złoty Wiek
str.560

Na temat zwyczajów bożonarodzeniowych z wiarygodnego źródła:

Liturgika Boże Narodzenie Pallottinum Poznań 1991
Liturgika Boże Narodzeniestr.102
Liturgika Boże Narodzeniestr.103
Liturgika Boże Narodzeniestr.104

Strażnica 1 grudnia 2014 str.11str.11

A gdy np. Świadkowie Jehowy zakładają sobie obrączki ślubne, to nie praktykują pogańskich zwyczajów? Skąd się wzięły obrączki?

"Motywy pogańskie, czy przypadkowe zbieżności nauk chrześcijaństwa z jakimiś naukami obecnymi w innych religiach nie dowodzą niczego złego, jak chcą Świadkowie Jehowy. Są to podobieństwa czysto zewnętrzne, nie występuje tu utożsamienie się charakteru i istoty zbieżnych zjawisk. Nawet jeśli utożsamienie takich zjawisk następuje na płaszczyźnie istotowej, to jest to efekt przypadku. (...) wiele motywów biblijnych znajduje swoje paralele w religiach i mitach pogańskich społeczności całego świata, jednak Świadkowie Jehowy z tego powodu podań biblijnych nie odrzucają. Ich pretensje są więc nieuzasadnione, będąc efektem zbyt wąskiego spojrzenia na zjawisko. Spojrzenie takie jest celowym uproszczeniem zjawisk religijnych, uproszczeniem obliczonym nie na powiedzenie ludziom całej prawdy, a tylko na wywołanie emocji przez powodowanie przykrych skojarzeń."
Zob. więcej

Strażnica 1 grudnia 2014 str.11
Strażnica 1 grudnia 2014 str.11str.11

Jak czytamy powyżej, Świadkowie Jehowy celowo łączą pogańskie obyczaje z wersetami z Księgi Amosa, które nie mają nic wspólnego ze zwyczajami chrześcijańskimi. Zobaczmy też, co Świadkowie Jehowy wykropkowali:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000
Am 5,21-23
Biblia Tysiąclecia wyd.Vstr.1226

Świadkowie Jehowy wykorzystali fakt, iż w wersecie jest mowa o "uroczystych zebraniach" i o "pieśniach", a czytelnik ma skojarzyć to ze świętami Bożego Narodzenia. Zacytowanie całego kontekstu widocznie nie kojarzyło by się tak mocno, jak sobie Świadkowie Jehowy zaplanowali, bo jest tam mowa o całopaleniach, ofiarach z tucznych wołów, a one nie mają nic wspólnego z Bożym Narodzeniem.


Am 5,21-23
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2023

Komentarz Edycji św. Pawła:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2023

Jak czytamy powyżej, wersetów z Księgi Amosa nie można łączyć z Bożym Narodzeniem. A jeśli się to robi, to tylko po to, by czytelnika świadomie wprowadzić w błąd i wykorzystać w taki sposób:

Strażnica 1 grudnia 2014 str.11str.11

Następnie Świadkowie Jehowy łączą werset z Księgą Malachiasza:

Strażnica 1 grudnia 2014 str.11str.11

My nie wiemy, co myśli Bóg, ale wiemy jedno, że wersetami można tak manipulować, by osiągnąć taki oto efekt:

Strażnica 1 grudnia 2014 str.11str.11

Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami, więc nie należy się spodziewać z ich strony, by wspominali to ważne zbawcze wydarzenie. Jeśli Świadkowie Jehowy już wspominają na łamach swoich publikacji, to przeważnie w kontekście pogańskich zwyczajów, by ośmieszyć i sprowadzić do absurdu.

Szatan najbardziej nienawidzi Bożego Wcielenia. Bo to zbawcze wydarzenie, które dokonało się na Golgocie było jego największą porażką. Przegrał na Krzyżu.


Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich książek pytają:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi wyd.1989 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi str.119

Dla chrześcijan Jezus jest obecnie Królem królów i Panem panów. Natomiast kiedy wspominamy Jego Narodzenie, jest niemowlęciem, jak np. możemy zobaczyć tutaj:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.119

Natomiast w tej książce:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia

czytamy:

Czego naprawdę uczy Bibliastr.156

Boże Narodzenie - jak sama nazwa wskazuje - upamiętnia właśnie narodzenie Zbawiciela i wcale nie rzekomo, jak chcą Świadkowie Jehowy. O narodzinach Syna Bożego, który stał się człowiekiem wspominają Ewangeliści, św. Mateusz i św. Łukasz.

Czego naprawdę uczy Bibliastr.157

Świadkowie Jehowy manipulują wyrazami narodziny, rocznica i urodziny. Naśladowcy Jezusa nie obchodzą urodzin, rocznicy (a niby której?) Jezusa, tylko wspominają fakt Jego NARODZIN. To jest Boże NARODZENIE. Czyżby Świadkowie Jehowy tego nie odróżniali?

Następnie Świadkowie Jehowy próbują odwrócić uwagę od samych narodzin i piszą o samych urodzinach, o których wspomina Pismo Święte:

Czego naprawdę uczy Bibliastr.157

Jest rzeczą oczywistą, że podane dwa przykłady (Rdz 40,20 Mk 6,20) mówią o urodzinach. Ściśle z chrystianizmem jest natomiast związane Boże Narodzenie. Bo gdyby go nie było, nikt by przecież o tym nie wspominał. Dlaczego Świadkowie Jehowy łączą tamte urodziny z Bożym Narodzeniem? Jaki Świadkowie Jehowy mają cel, by wypisywać takie rzeczy:

Czego naprawdę uczy Bibliastr.157

Chrześcijanie nie świętują i nie obchodzą urodzin Jezusa, tylko Jego NARODZENIE. A ono nie ma nic wspólnego z przesądami.

Rok temu:

Jeszcze wcześniej Świadkowie Jehowy pisali w tej publikacji:

Strażnica 15 grudnia 199015 grudnia 1990
Strażnica 15 grudnia 1990str.5

Jezus nie opowiadał szczegółów, ale o Jego narodzinach opowiedzieli nam Ewangeliści:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Mt 1,18-2,13

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2134 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2135
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2134
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2135

Łk 1,26-45

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2256 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2257
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2256
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2257

Boże Narodzenie dla nas:

Liturgika Boże Narodzenie LITURGIKA Poznań 1991 str.101
Zob. więcej

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023