JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
„Jak śmierć Jezusa może nas wybawić?”

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-06-22

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.111
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM
str.111

Ten rysunek, który możemy zobaczyć powyżej, wielu czytelników może wprowadzić w błąd. Chodzi o rzekomą śmierć Jezusa na palu. Świadkowie Jehowy początkowo uczyli o śmierci Jezusa na krzyżu. A jakie były na to dowody? Przeczytajmy:

Powrót naszego Pana wyd. 1925zob. wyd.1925 Powrót naszego Pana wyd. 1925str.3

A więc historia świecka i święta potwierdzają, że Jezus umarł na krzyżu. Mamy rok 1925. Lata płyną i następuje zmiana faktów. Świadkowie Jehowy podają:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. wyd.1995 Strażnica 15 maja 199515 maja 1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.200 Strażnica 15 maja 1995str.20

Książka Bogactwo niczego nie udowodniła oraz niczego nie wykazała:

Bogactwo Bogactwo Bogactwo
wyd.1936
Bogactwo
Bogactwostr.23 Bogactwostr.24
Bogactwostr.24 Bogactwostr.24 Bogactwostr.25
Bogactwostr.125 Bogactwostr.160

Anonimowi redaktorzy Strażnicy liczą tylko na to, że nikt tego nie sprawdzi.

Zobacz więcej:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.111

Pismo Święte nie mówi nic, by "Jehowa" o cokolwiek zadbał. Nie mówi też, by "Jehowa" posłużył się swoim Synem. Pismo Święte mówi natomiast, iż Bóg sam przyjdzie (w Osobie Syna), aby nas zbawić:

Iz 35, 4-6 Biblia Tysiącleciazob. Mt 11, 2-6 Biblia Tysiącleciazob.
Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia
Ps 130, 7-8 Biblia Tysiącleciazob. Mt 1, 21 Biblia Tysiącleciazob.

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.111

W którym miejscu Świadkowie Jehowy wyczytali, że nasze grzechy "nie podobają się Jehowie"? W którym miejscu w Piśmie Świętym jest wskazówka, aby w imię Jezusa prosić "Jehowę" o przebaczenie? A co z Panem Jezusem? Co powiedział? Zobaczmy:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V
J 14, 13-14 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1413
J 20, 21-23 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1421

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.111

Gdzie jest napisane w Piśmie Świętym, że "Jehowa wysłał Jezusa na ziemię"? Przecież Świadkowie Jehowy uczą, że w niebie był Archaniołem Michałem. Więc powinni napisać, że "Jehowa wysłał Archanioła Michała na ziemię".


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.111

Świadkowie Jehowy od dawna straszą, że koniec nastapi "wkrótce":

Królestwo Boże nadzieją świata Królestwo Boże nadzieją świata
wyd.1931
Królestwo Boże nadzieją świata Królestwo Boże nadzieją świata
Królestwo Boże nadzieją świata
str.23
Strażnica 1 marca 19971 marca 1997 Strażnica 1 marca 1997
str.9
Zobacz więcej:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.111
Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia
Iz 65, 21-23 Biblia Tysiącleciazob. Iz 65, 21-25 Przypis Biblia Tysiąclecia
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
"Lubią cytować tekst Iz 65:21-25, który „potwierdza” im to, że raj będzie na ziemi. Zauważmy, że gdy ŚJ literalnie przyjmują jego treść, muszą też odrzucić życie wieczne, bo Iz 65:22 mówi, że tylko „na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu”. Inny werset, który odczytują swym słuchaczom, to poetycki obraz w Iz 65:25 („Wilk i baranek paść się będą razem, lew też będzie jadał słomę jak wół a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm”). Ten sam Izajasz zapowiadał, w podobnym fragmencie, prawie że odwrotność swego proroctwa: „Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią ani się tam znajdzie” Iz 35:9. Widać więc, że prorok pod symbolami zwierząt widzi ludzi, którzy w przyszłości będą ze sobą zgodni, nawet gdyby wcześniej byli wobec siebie agresywni. Jezus postępuje podobnie nazywając ludzi wilkami, owcami (Mt 7:15, 10:16, J 21:15n.), wężami (Mt 10:16, 23:33), gołębiami (Mt 10:16), lwami (Ap 5:5, 9:8) itp. Nigdy zaś Chrystus nie naucza o zwierzętach mających być w Królestwie Bożym, bo „to co zniszczalne nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne” 1Kor 15:50. Św. Paweł także wypowiedzi ST o zwierzętach (np. o wspomnianych wołach) odnosi do ludzi: „Napisane jest właśnie w Prawie Mojżesza: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg, czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas?” 1Kor 9:9n.; por. Ps 91:11nn. (przeciwnicy Mesjasza nazwani są „zwierzętami”). Tak rozumiano kwestię zwierząt w pierwotnym Kościele co poświadcza Ireneusz (ur. 130-140) w „Wykładzie Nauki Apostolskiej” (61) i Klemens Aleksandryjski (ur. 150) w „Kobiercach” VI:50,2-3. ŚJ na dwa sposoby, w zależności od potrzeb, interpretują Iz 11:6-9. Strażnica Nr 19, 1992 s. 19 (por. Nr 17, 2000 s. 18) wersety te, mówiące o zwierzętach, odnosi do ludzi, a Przebudźcie się! Nr 10, 1994 s. 11 literalnie do zwierząt. Oto przykład tekstu, który ŚJ odnoszą do ludzi: „»Wilk [człowiek mający niegdyś cechy wilka] pobędzie trochę z barankiem [osobą potulną], a lampart będzie leżał z koźlęciem, jak również cielę i młody grzywiasty lew, i wypasione zwierzę –  wszystkie razem« (Kolosan 3:8-10; Izajasza 11:6, 9)” (Strażnica Nr 17, 2000 s. 18). Niedawno znów pisano o tym: „Wielu tych, którzy w przeszłości przejawiali wspomniane zwierzęce cechy, dokonało zmian. Taki proces został przepowiedziany w jednym z proroctw biblijnych (odczytaj Izajasza 11:6, 7). Czytamy w nim o dzikich zwierzętach, między innymi o wilkach i lwach, które żyją w zgodzie ze zwierzętami domowymi, takimi jak baranki i cielęta. Zauważmy, że te pokojowe warunki zapanują, »gdyż ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy« (Izaj. 11:9). Ponieważ zwierzęta nie mogą uczyć się o Jehowie, w sensie duchowym proroctwo to spełnia się na ludziach” (Strażnica styczeń 2018 s. 31). Gdybyśmy zaczęli literalnie odczytywać proroctwa ST, dotyczące czasów mesjańskich, to by okazało się, że nikt nie mógłby pójść do nieba, bo teksty ST mówią, że odnowiony Izrael (lud chrześcijański - Ga 6:16) miał zamieszkiwać ziemię (Jr 32:37-41, Am 9:14n.). Okazałoby się też, że Królestwo Boże ma polegać na spożywaniu tłustego mięsa i piciu wina (Iz 25:6-9; por. Rz 14:17). Patrz też „Poszukiwania w wierze” J. Salij OP, rozdz. Tajemnica przebóstwienia człowieka." (str.318-319)
Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. PawłaRozdziały 40-66 Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. PawłaCzęść III Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawławyd.2019 Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawła

Komentarz do Iz 65, 21-25

Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawłastr.808
Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawła
Księga Izajasza rozdziały 40-46 ed. św. Pawłastr.810

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.112 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.113
Adam był doskonałym człowiekiem Jezus był doskonałym człowiekiem

Jak jest możliwe, że "doskonały" Adam okazał Bogu nieposłuszeństwo, a doskonały Jezus stał się "posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej" (Flp 2, 8). Na czym miała polegać ta rzekoma doskonałość Adama? Zrównanie Adama z Jezusem, to nic innego jak poniżenie Syna Bożego i odebranie Jezusowi boskiej godności. Adam człowiekiem, Jezus tylko człowiekiem. A Jezus jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem.

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024