ŚMIETNIK!

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-02-07

Czyli, co Świadkowie Jehowy wyrzucają po poznaniu "prawdy"?

W jednym z artykułów w publikacji Świadków Jehowy o tytule "Co zrobić z przedmiotami kultu bałwochwalczego?" opisują, co należy zrobić z katolickimi obrazami i figurkami, kiedy zainteresowany naukami Strażnicy pozna "prawdę":

Przebudźcie się! 1982 Nr 2 1982 Nr 2 Przebudźcie się! 1982 Nr 2str.16
"Również dzisiaj wiele osób po odwróceniu się od bałwochwalstwa zniszczyło posiadane przedmioty kultu bałwochwalczego. Zamiast dawać komuś obrazy, przed którymi dawniej klękali i się modlili, spalili je bądź podarli, jeśli były wykonane z papieru albo z tkaniny. Figurki i krzyże z gipsu lub drewna połupali na kawałki lub wyrzucili." (str.16)
Rocznik Świadków Jehowy 1994 Rocznik Świadków Jehowy 1994(za zgodą Vocatio) Rocznik Świadków Jehowy 1994str.128
Rocznik Świadków Jehowy 1994str.128

Rodrigue nie poznał biblijnego poglądu na używanie wizerunków, tylko poznał stanowisko Strażnicy. Nie dziwię się, że żona początkowo wpadła we wściekłość. Czy był to przejaw szczególnego "szacunku" dla Maryi, Matki Chrystusa, którą Bóg wybrał na zrodzenie Syna Bożego?

"Rzeźby i obrazy z tekstu Wj 20:4, to bożkowie (w rzeczywistości nie istniejący - 1Kor 8:4) narodów otaczających Izrael (Wj 20:3). Nie można więc wiązać figur czy obrazów przedstawiających świętych, którzy wypełnili wolę Bożą, często ponosząc śmierć dla Niego, z pogańskimi bożkami. Gdzie Chrystus zakazał czynienia figur Jego świętym? Słowa, które ŚJ cytują z Rz 1:23, nie mają żadnego związku z tymi, których wybrał Jezus (J 15:16). Prócz tego, my oddajemy cześć Bogu i nie wyparliśmy się Go (por. Rz 1:23). W przykazaniu wyżej wymienionym jest mowa o zakazie kultu (figur), tego „co jest na niebie (...) na ziemi (...) w wodach (...)”. Termin „na niebie” - dotyczy słońca, gwiazd itp. (Pwt 4:19), które są utożsamiane z bożkami (Ez 8:16). To samo dotyczy określenia „na ziemi” (Pwt 4:39), co można wiązać z wszelkimi czczonymi zwierzętami (Ez 8:10, Mdr 13:10, 15:18, Ps 106:20). Zresztą nie dotyczy to zakazu sporządzania figur zwierząt spożytkowanych w świątyni Bożej, bo przecież 1Krl 7:25 mówi o dwunastu wołach, na których stało „morze”. ŚJ aby zanegować obrazy czy figury świętych oddali w swej Biblii słowa „na niebie” poprzez „w niebie”. Jednak właściwsze jest określenie „na niebie” (co dotyczy gwiazd - Ez 8:16, Pwt 4:19), bowiem Bóg zezwalał, a nawet nakazywał czynić podobizny aniołów, którzy są w niebie (Wj 25:18nn., 26:31). Kościół nie ogłasza świętymi „tego, co na ziemi”, lecz „tych, którzy byli na ziemi”, a są w niebie (Ap 6:9nn.).

ŚJ dziwnie interpretują modlitwę odmawianą przed obrazami i figurami. Wiedzą chyba, że nie modlimy się do pierwiastków, z których wykonane są te przedmioty, lecz powinni też wiedzieć, że zwracamy się do osób, które one przedstawiają, a których dusze przebywają u Boga (Ap 6:9nn.).

Izraelici też modlili się przed Arką Przymierza, która znajdowała się w świątyni (Ps 5:8), a świątynię uważali za świętą i przed nią „kłaniali się” (Ps 5:8), choć były one wykonane z ziemskiego materiału. Padali też przed nią na twarz: „Wejdźmy do Jego mieszkania, padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego!” (Ps 132:7).

Jakub, protoplasta Izraela, kamień nazwał „domem Boga” (Rdz 28:22).

Na Arce Przymierza były umieszczone figury cherubów (Wj 25:18, 37:7, Lb 21:8), a w świątyni płaskorzeźby (1Krl 7:31). Jozue oddał też pokłon Arce, będąc w tej pozycji aż do wieczora i nie przeszkadzały mu w tym figury cherubów (Joz 7:6).

Bóg nakazał Izraelitom uczynić węża miedzianego i z wiarą na niego spoglądać (Lb 21:8n.).

Ezechiel, widząc „Nową Świątynię”, mówił o cherubach w niej (Ez 41:18). Jezus zaś nazwał ołtarz „świętym” (Mt 23:19). Jak relikwie przechowywano w Arce Przymierza mannę i laskę Aarona (Hbr 9:4)."
(DEKALOG I OBRAZY Włodzimierz Bednarski)

Modlitwa przed obrazem czy figurą Maryi nie może być bałwochwalstwem, bo one nie są dla nas bogami. Nie oddajemy boskiej czci obrazom, bo wówczas byłoby to bałwochwalstwem. Warto przypomnieć Świadkom Jehowy czym jest bałwochwalstwo w Nowym Testamencie:

Ef 5, 5 Kol 3,5
"O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga." "Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem."

Świadkowie Jehowy w poniższej publikacji, zamiast napisać wprost o niszczeniu i wyrzucaniu figurek Maryi, ukazują to na ilustracjach:

Strażnica Marzec 2020MARZEC 2020 Strażnica Marzec 2020str.32 Strażnica Marzec 2020str.11
Strażnica Marzec 2020str.11

Kolejność jest taka: najpierw poznawanie "prawd" z publikacji Towarzystwa Strażnica, następnie wizyta w Sali Królestwa, a tam jeszcze uczestnictwo w czapce na głowie, wrzucenie do śmietnika figurki Matki Bożej (katoliczka), potem wózek, czytanie Przekładu Nowego Świata, przyjęcie "chrztu", a na końcu modlitwa do "Jehowy".

Jak wrzucanie do śmietnika figurki Matki Bożej ma się do tych słów:

Przebudźcie się! 1986 Nr 51986 Nr 5
Przebudźcie się! 1986 Nr 5
str.5

Czyżby? Głęboki szacunek? W tabelce zapomniano dodać, co należy zrobić przed chrztem, kiedy przestaje się być katolikiem. Czyli krótko mówiąc, obdarzyć Matkę Syna Bożego "głębokim szacunkiem", choćby w taki sposób, jaki możemy zobaczyć na powyższej ilustracji.

Strażnica Marzec 2020str.11

W kwietniowym biuletynie:

Chrześcijańskie życie i służbastr.1

Na stronie 7 czytamy:

Chrześcijańskie życie i służbastr.7

Mamy kosz i kogoś, kto pozbywa się pewnego przedmiotu. Do czego on służył, nie wiem, ale moim zdaniem pierwsze skojarzenie to różaniec:

Chrześcijańskie życie i służbastr.7
Chrześcijańskie życie i służba
str.7

Świadkowie Jehowy mają już doświadczenie ze śmietnikiem i wrzucania tam pewnych rzeczy. W jednym z programów "Broadcasting" (Luty 2016) do śmietnika wrzucili chleb:

jw
zob.
jw
zob.
Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022