Skąd przez radio ma nadawać Abraham?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
zob.
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.80
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.81

Pożądany Rząd Pożądany Rząd
wyd.1924
Pożądany Rządstr.30
Pożądany Rządstr.31

"radjograficzne" to chyba MORSEa. Podobny tekst:

Złoty Wiek 1 lipca 1927 Nr 501 lipca 1927 Nr 50
Złoty Wiek 1 lipca 1927 Nr 50str.407

"radjofoniczne" to radio. W takim razie skąd? Z Góry Synaj czy z Góry Syjon?

Stary Testament Historia zbawienia Stary Testament Historia zbawienia Stary Testament Historia zbawienia
wyd.pol.1983
Stary Testament Historia zbawieniastr.126

RADJO:

Wolność dla ludzi Wolność dla ludzi
wyd.1927
Wolność dla ludzistr.14
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Hi 38, 35

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Światło Światło
Światło wyd.1930
Światło
Tom 1
Światłostr.134

Radjo również leczy:

Złoty Wiek 1925 Nr 41925 Nr 4
Złoty Wiek 1925 Nr 4 Złoty Wiek 1925 Nr 4 Złoty Wiek 1925 Nr 4str.55

Prorocy w telewizji:

Złoty Wiek 1 sierpnia 19291 sierpnia 1929
Złoty Wiek 1 sierpnia 1929str.237
"Zapomocą telewizji będziemy mogli widzieć okolice i zdarzenia z dalekiej odległości. Jednocześnie usłyszymy radjo, widząc przytem sceny, o których słyszymy lub mówcę, któremu się przysłuchujemy. Bezsprzecznie te cuda dane będą człowiekowi do użytku w złotym wieku, który teraz nastaje. Możemy sobie jasno wyobrazić, z jaką uwagą ludzie w wieku błogosławieństw słuchać i widzieć będą kiedy Abraham, Izaak i inni wierni mężowie Starego Testamentu, których Mesjasz ustanowi książętami na ziemi, ogłaszać będą przepisy Boże i nauczać ludzi chodzić drogą, prowadzącą do życia wiecznego i szczęścia"

Strażnica 1 sierpnia 1994
1 sierpnia 1994
Bóg dał: Strażnica 1 sierpnia 1994
str.24

i... zabrał: Strażnica 1 sierpnia 1994
str.25

Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023